2017 års program mm

RESAN TILL STRÄNGNÄS

Den 15/9 reste 33 personer, med Ramunderbuss till Strängnäs. Reseledare var Göran Ohlsson som tillsammans med Peter Drexel lagt upp programmet. Efter kaffepaus på vägen och ett kort besök i Malmköping anlände vi till militärhistoriska muséet Arsenalen där vi guidades runt ungefär en timma. Muséet har en hel mängd pansarfordon, både svenska och utländska. Dessutom historik över Södermanlands regemente och en förnämlig samling tennfigurer presenterade bl a i sk diaramor.

Efter lunch på muséet blev vi även guidade i Strängnäs domkyrka.

Foton från Strängnäsresan.

 

 

OBSERVERA

Stadshistoriska muséet öppnade den 1 juni 2017, men besökare är välkomna även vid annan tid. Kontakta oss för bokning av besökstid ex via telefon 0121-214 84.

Fr o m 1 september finns vår intendent Lars Lindh på plats vardagar i regel kl 10.00-14.00, men vill du vara säker så ring muséet först.

Närmast stundar information om reformationen 11/10 med Carl-Johan Ivarsson, öppet hus på arkivet och biblioteket 11/11 med Ola Lönnqvist, information om den nya årsboken 22/11 med Carl-Johan Ivarsson med flera, och så Höstmötet 11/12.

Se närmare sidan med vårt program.

Och så kl 11-16 den 25/11-26/11 Miniatyrtåg på muséet med Lars Lindh, Sven Münter och Göran Ohlsson.

Program för våren 2018 planerar vi ha färdigt i slutet av november 2017 och sända det per post till alla medlemmar och givetvis lägga ut det på vår hemsida. Vi räknar med att programmet skall komma att färgas av att Gillet 2018 fyller 100 år och det nuvarande muséet 40 år.

NYHETER PÅ HEMSIDAN

På hemsidan under rubriken FÖRENINGEN finns nu statistik över antalet medlemmar i föreningen.

På sidan om ÅRSBÖCKERNA kan du klicka dig till en förteckning över författare i årsböckerna, till en förteckning över omslagen till böckerna och ett personregister för årsböckerna 1922 och 1923.

På hemsidan om våra årsböcker (under rubriken Publikationer) finns nu en förteckning över de av Björn Helmfrid insamlade, avskrivna och kommenterade notiserna under rubriken Små, Små Stycken. Du kan välja en förteckning i den följd de satts in i årsboken och en förteckning efter det årtal händelsen handlar om.

På samma sida finns en förteckning över alla personer om vilka det hittills skrivits minnesord i årsböckerna. De finns inte tillgängliga i de ”fotade, scannade” årsböckerna som kan läsas på Gillets hemsida, varför en förteckning nu är klar.

Relativt utförliga minnesord, eller nekrologer, infördes första gången 1925 och fortsatte till och med 1968 med undantag av 1928 och 1967. Under perioden 1968 – 1974  förekom, med något undantag, enbart omnämnande av avlidna medlemmar och därefter har det enbart skrivits enstaka minnesord.

Förteckningen innehåller namn, födelse- och dödsdatum och församling hämtade genom traditionell släktforskning.