Aktuellt

KÄLLARVANDRINGEN 4/9 är genomförd i två grupper under ledning av Ingrid Ögren resp Ola Lönnqvist.

Ann-Sofie Norlén visade sin källare, Lars Bodelius sin, Ragni Wåtz sin (men bara för en av de två grupperna eftersom ledaren Ola Lönnqvists minne att den skulle besökas helt försvann). Rolf Larsson hade öppnat sin och Mats Anderssons och Å-Caféets var öppna för oss.

Under vandringen medverkade Lars Lindh som slaktare, Katarina Lönnqvist som drottning Gunilla Bielke, Peter Drexel och Carl-Gustaf Pettersson som bröder i konventet (klostret).

Britt-Marie Brauns och  Ann-Sofi Lindh möblerade och lagade soppa mm i Vidarlokalen. Annelie Sjöberg var där också, liksom Björn Jansson.

Ca 40 personer deltog i vandringen och även om en viss organisatorisk miss gjordes så var deltagarna väldigt nöjda.

Tack Lars Sylvan för ditt initiativ du tog 2014.

Ola Lönnqvist ordförande/ålderman

*****************************************************************

Fr o m nu, dvs 4/9 2019 har intendent Lars Lindh ändrade arbetstider vilket innebär att han i regel numera finns på muséet kl 12.00-16.00 varje vardag.

Eftersom inventering pågår i vårt föremålslager kan det innebära att han är där i stället för på muséet så om du vill få kontakt med honom bör du först söka honom per telefon.

*****************************************************************

För att kunna få plats under RETRO-föredraget av Ted Rosvall den 1/10 2019 på Stinsen måste du hämta ut biljett hos Monica Stangel Löfvall på Stinsen samma dag. Antingen personligen eller via telefon till henne. Kommunens växel 0121-181 00.

*****************************************************************

Gruppbesök på muséet kan INTE ske under september månad 2019 på grund av omstrukturering, omplacering av montrar, byte av innehåll i en del montrar, och nedmontering av utställningen i det inre rummet mm mm.

Modelljärnvägen som varit nedmonterad under sommaren 2019 kommer att för ett par år fr o m slutet av oktober att finnas året runt i det inre rummet och körning beräknas kunna ske under skolornas höstlov nu 2019.

Utställningen i Trivialen, bottenvåningen, om Gillet 100 år, är redan nu under nedmontering.

*****************************************************************

Styrelsen beslutade vid sitt möte måndag 26/8 att byta dag för dess sammanträden, så sista måndagen i varje månad ersättes fr o m nu med första måndagen i varje månad. Vi hoppar dock över första måndagen i september.

*****************************************************************

Under ARKIVENS DAG Lördag 9/11 är muséet öppet 10.00-12.00, och kl 11.00 berättar Ola Lönnqvist om sin förhoppningsvis då nytryckta bok ”Den ryska invasionen 1810-1832”.

*****************************************************************

 

 Se övriga program på vår hemsida under rubriken program.