Aktuellt

Den 30 maj kl 07.00 träffas vi vid Skällviks Borgs ruin för gökotta tillsammans med Hembygdsföreningen Vikingarna. Medtag eget fika.

SAMÅKNING från Stinsen kl 06.15.

*****************************************************************

Historiska studieresan 24/5 – bilder

S:t Ragnhilds Gille inleder 2019 ett samarbete med Studiefrämjandet när det gäller visningar av muséet, programaktiviteter, studiecirklar och andra arrangemang.

Vi hyser en förhoppning att vi på så sätt skall kunna nå ut till fler besökare och kanske även öka vårt medlemsantal.

Modelljärnvägen är ÅTER på plats i början av september 2019.

 Se övriga program på vår hemsida under rubriken program.