Aktuellt

INSTÄLLT

Föredraget om Ryssarna och kanalen den 23/3 på Muséet och föredraget om Söderköpings Brunn den 15/4 på Brunnen liksom alla Bildgrupper Torsdags eftermiddag under resten av våren och Tågkörningen under Påsklovet liksom Gillets styrelsesammanträde den 6/4 är INSTÄLLDA.

På grund av hälsoläget kommer vi INTE att genomföra resan den 3/6.

Hur det blir med vandringen 13/5 återstår att se.

Ola Lönnqvist, ordförande/ålderman

 *****************************************************************

MEDLEM 2020

I samband med utskicket í slutet av november 2019 blev det möjligt att lösa medlemsavgiften för 2020. Till och med den 31/3 2020 har 582 personer kunnat registreras som medlemmar. Vi räknar med ytterligare minst 50.

Tyvärr har 7 inbetalningar anlänt utan att det framgår vem som medlemsavgiften avser. Det går inte att via bankgirocentralen eller banken få information om vilka de anonyma inbetalningarna avser.

Vill du bli medlem så kan du sätta in 160 kr /Enskild medlem/ eller 230 kr /2 personer med samma adress och gemensam årsbok/ på bankgiro nr 415-0421 eller swisha till 123 213 61 61. Glöm inte ange ditt namn och är du ny medlem även din adress.

Ring gärna 0121-214 84.

Ola Lönnqvist, ordförande

***********************************************************

Fr o m 4/9 2019 har intendent Lars Lindh ändrade arbetstider vilket innebär att han i regel numera finns på muséet kl 12.00-16.00 varje vardag.

Eftersom inventering pågår i vårt föremålslager kan det innebära att han är där i stället för på muséet så om du vill få kontakt med honom bör du först söka honom per telefon.

*****************************************************************

Gruppbesök på muséet kan NU ÅTER ske eftersom omstruktureringen, omplacering, av montrar, byte av innehåll i en del montrar, och nedmontering av utställningen i det inre rummet mm mm nu är klar.

Modelljärnvägen som varit nedmonterad under sommaren 2019 kommer att för ett par år fr o m slutet av oktober 2019 tt finnas året runt i det inre rummet våning 2 och körning beräknas kunna ske under skolornas längre lov.

Utställningen i Trivialen, bottenvåningen, om Gillet 100 år, är nu delvis nedmonterad.

*****************************************************************

 

 Se övriga program på vår hemsida under rubriken program.