Aktuellt

Under HÖSTLOVET 2019 kan du vara med och titta på (och köra också) TÅG, modelljärnvägen är nu på plats på muséet. Måndag-Lördag kl 10 – 15.

Välkommen

*****************************************************************

Gillets tidigare styrelseledamot och skattmästare Börje Andersson har avlidit i en ålder av 80 år. Skattmästare var han åren 2010-2014. Här dansande med Antonia Johansson vid säsongsinvigningen på museet i juni 2014. Foto: Lars Sylvan.

 

 

 

 

 

*****************************************************************

Under ARKIVENS DAG Lördag 9/11 är muséet öppet 10.00-12.00, och kl 11.00 berättar Ola Lönnqvist om sin förhoppningsvis då nytryckta bok ”Den ryska invasionen 1810-1832”.

*****************************************************************

Fr o m 4/9 2019 har intendent Lars Lindh ändrade arbetstider vilket innebär att han i regel numera finns på muséet kl 12.00-16.00 varje vardag.

Eftersom inventering pågår i vårt föremålslager kan det innebära att han är där i stället för på muséet så om du vill få kontakt med honom bör du först söka honom per telefon.

*****************************************************************

Gruppbesök på muséet kan NU ÅTER ske eftersom omstruktureringen, omplacering, av montrar, byte av innehåll i en del montrar, och nedmontering av utställningen i det inre rummet mm mm nu är klar.

Modelljärnvägen som varit nedmonterad under sommaren 2019 kommer att för ett par år fr o m slutet av oktober att finnas året runt i det inre rummet och körning beräknas kunna ske under skolornas höstlov nu 2019.

Utställningen i Trivialen, bottenvåningen, om Gillet 100 år, är nu delvis nedmonterad.

*****************************************************************

Styrelsen beslutade vid sitt möte måndag 26/8 att byta dag för dess sammanträden, så sista måndagen i varje månad ersättes fr o m nu med första måndagen i varje månad. Det sker från och med oktober 2019.

*****************************************************************

 

 

 Se övriga program på vår hemsida under rubriken program.