2017 års program mm

NYTT NYTT NYTT

Nu laddar vi för Söderköpings Gästabud, dvs Medeltidsdagarna i Söderköpings stad.

Stadshistoriska  muséet har utökat öppethållande fredag-söndag, och vår populära LOPPIS fortsätter i dagarna tre med antikviteter, litteratur, tavlor, leksaker, bruksföremål, väggbonader och och och……

Gillets samarbetsförening Teater Syrhercopie ger som vanligt KRÖNINGEN i S:t Laurentti kyrka kl 13.00, men även historiska scener vid muséet kl 11.00 och 15.00, också på lördagen.

Och glöm inte bort att anmäla dig till utflykterna; STRÄNGNÄS, KORNETTGÅRDEN och så kan du följa med till Capella Ecumenica utan förhandsanmälan. Se vårt program.

 

 

 

 

 

OBSERVERA

Stadshistoriska muséet öppnade den 1 juni 2017, men besökare är välkomna även vid annan tid. Kontakta oss för bokning av besökstid ex via telefon 0121-214 84. Under sommaren är det öppet kl 13 – 17.

Gillets NYA program för tiden 1/6 till årets slut har postats till alla medlemmar. Har du INTE fått programmet så ber vi dig kontakta muséet. Programmet finns även på den här hemsidan under rubriken PROGRAM.

NYHETER PÅ HEMSIDAN

På hemsidan under rubriken FÖRENINGEN finns nu statistik över antalet medlemmar i föreningen.

På sidan om ÅRSBÖCKERNA kan du klicka dig till en förteckning över författare i årsböckerna, till en förteckning över omslagen till böckerna och ett personregister för årsböckerna 1922 och 1923.

På hemsidan om våra årsböcker (under rubriken Publikationer) finns nu en förteckning över de av Björn Helmfrid insamlade, avskrivna och kommenterade notiserna under rubriken Små, Små Stycken. Du kan välja en förteckning i den följd de satts in i årsboken och en förteckning efter det årtal händelsen handlar om.

På samma sida finns en förteckning över alla personer om vilka det hittills skrivits minnesord i årsböckerna. De finns inte tillgängliga i de ”fotade, scannade” årsböckerna som kan läsas på Gillets hemsida, varför en förteckning nu är klar.

Relativt utförliga minnesord, eller nekrologer, infördes första gången 1925 och fortsatte till och med 1968 med undantag av 1928 och 1967. Under perioden 1968 – 1974  förekom, med något undantag, enbart omnämnande av avlidna medlemmar och därefter har det enbart skrivits enstaka minnesord.

Förteckningen innehåller namn, födelse- och dödsdatum och församling hämtade genom traditionell släktforskning.