Aktuellt

Sommaren 2019 är muséet öppet varje dag kl 13.00-17.00 med utökat öppethållande under Gästabudet.

GÄSTABUDET

Fredag 30/8 kl 13-00-17.00

Lördag 31/8 kl 11.00-17.00

Söndag 1/9 kl 11.00-16.00

Under dessa dagar blir det föredrag/samtal/frågestund om Söderköpings historia i muséets bottenvåning

Fredag kl 15.00

Lördag kl 13.00, 15.00 och 17.00

Söndag kl 13.00, 15.00

*****************************************************************

Historiska studieresan 24/5 – bilder

S:t Ragnhilds Gille inleder 2019 ett samarbete med Studiefrämjandet när det gäller visningar av muséet, programaktiviteter, studiecirklar och andra arrangemang.

Vi hyser en förhoppning att vi på så sätt skall kunna nå ut till fler besökare och kanske även öka vårt medlemsantal.

Modelljärnvägen är ÅTER på plats i början av september 2019.

 Se övriga program på vår hemsida under rubriken program.