Aktuellt

MUSÈET 2018

Under sommaren 2018 har vi muséet öppet kl 13.00-17.00 med undantag av midsommarhelgen då vi håller stängt.

Under aktiviteterna ”Det händer i kyrkparken” och ”Söderköpings Gästabud” har vi utökat öppethållande.

DEN 6:E JUNI – NATIONALDAGEN

En delegation från S:t Ragnhilds Gille bestående av Lars Lindh, Ingrid Ögren, Peter Drexel och Maria Adamsson (ordförande Ola Lönnqvist var sjukledig)  deltog i Nationaldagsfirandet på Skansen och därmed i TV-sändningen därifrån.

Fana erhölls ur konungens hand.

 

 

 

 

 

 

 

 

Så såg det ut i ordförandens TV resp i verkligheten. (Ingrid Ögren fanbärare, foto Peter Drexel.)

JUBILÈUMSHÖGTIDERNA den 1:e JUNI

Kl 11.00 var det minnesstund över Per S Anelid och Alric Lundberg på S:t Laurentii kyrkogård under ledning av åldermannen Ola Lönnqvist och kyrkoherden Ola Linderoth med kantor Roger Eriksson som musiker. Ca 15 deltagare.

Per S Anelid mycket aktiv ålderman när muséet invigdes 1978, för 40 år sedan,  och Alric Lundberg initiativtagare till föreningens grundande och dess förste ålderman 1918, för 100 år sedan.

Kl 13.00 var det jubileumsceremoni vid Muséet. Mer än 100 deltagare. Invigning av flagga och flaggstång under ledning av vice ordf/ålderman Göran Ohlsson. Gerd Aronsson invigningstalade, trumpet spelade Mats Gripenblad, besök av den heliga Ragnhild (Margareta Jovanovic).

Procession till Logen Vidar med lånad fana (buren av Sven Münter) och Gillets nya standar (buret av Lars Lind) i täten följda av landshövdingen Elisabeth Nilsson, Gerd Aronsson och Göran Ohlsson och alla övriga.

 

 

 

 

 

 

 

Kl 13.15 var det eftermiddagskaffe mm på Logen Vidar, där personalen svarade för serveringen, vilket skedde som ”Öppet hus” och där fanns det stor möjlighet att delta. 100 deltagare.

 

 

 

 

 

Landshövdingen talade och Carl-Johan Ivarsson delade ut minnestavlor till bl a Anna Lundberg Schotte och hennes dotter Anna Schotte, från Karlstad.

Peter Drexel ledde sammankomsten, Ingrid Ögren läste en historik över Gillet, tal av Elisabeth Nilsson (landshövding), Bo Jacobsson (Guide-Gruppen), Inga-Lill Östlund (Guide-Gruppen), Ola Linderoth (Söderköping S:t Anna församling), Bengt Johansson (Västra Husby Hembygdsförening och Östergötlands Hembygdsförbund), Carl-Fredrik Tersmeden (Tåby hembygdsförening), Patti Lind (släkten Lundberg hitrest från Oregon, USA), Ola Lönnqvist (för sig och sin fru Katarina), Gerd Aronsson (Söderköpings Kommun), Ulla Johansson (Logen Vidar), Margareta Jovanovic (Hembygdsföreningen Vikingarna) och dessutom överlämnades under dagen gåvor och blommor från talarna och från Teater Sythercopie, Centerpartiet, Lilla Tidningen, Small Town Singers, S:t Anna Hembygdsförening, Lions, Söderköpings bokhandel och Tellogruppen.

Tidigare hade Rotary, Klippstugan, Guldsmeden Stig Wallman, På Fri Fot och Tryckhuset på olika sätt uppvaktat och stött jubileumsfirandet.

Bland deltagarna fanns dessutom representanter för Söderköpings kommunarkiv, Östergötlands museum, Söderköpings medeltidscentrum, kommunens kulturchef, kommunens turistchef, flera av Gillets hedersledamöter, och släkterna Anelid och Lundberg.

 

Sigurd Larsson visar jubileumsboken och Ingrid Ögren redovisar en historik över föreningen.

Mariam Rashed, sångare och Karin Månsson, ackompanjatör, från Kulturskolan, framträdde.

stragnhildsgille In the spring 1918 Historiken över S:t Ragnhilds Gille (engelsk version, in English)

Kl 18.00 var det middag, med underhållning av Small Town Singers, på Söderköpings Brunn, som enbart var för förhandsbokade personer, 97 bokade deltagare.

Programmet leddes av Göran Ohlsson och Peter Drexel och Carl-Johan Ivarsson delade ut gillesplaketter och minnestavlor. Landshövding Elisabeth Nilsson tackade och lyckönskade. Björn Åkerlind och Ingrid Ögren sålde lotter med enbart Small Town Singers skivor som vinster.

 

 

 

 

 

Sigurd Larsson, Kjell Jonasson, Lars Lindh, Sven Münter och Stefan Wållberg (ljudtekniker) backade upp på allehanda sätt, medan åldermannen (sjukledige) Ola Lönnqvist enbart inkasserade lotterivinster.

JUBILEUMSBOKEN

Gillets 97:e årsbok, tillika Jubileumsbok 2018, är nu kommen från Tellogruppens tryckeri. Vi hoppas att du som läsare skall finna den intressant och läsvärd. Tyvärr är det som många andra skrifter behäftad med några små estetiska brister (ett par stavfel, några bindestreck som inte borde synts, ett par tre dåliga avstavningar osv).

Några sakfel vill jag dock peka på: På sidan 7 anges att Carl Sundberg avled 1974, det var fel person och rätt skall vara 1921, på sidan 13 saknas födelseåret för Alric Halvar som skall vara 1896, på sidan 41 står det 1918-1949 men skall vara 1918-1929 och på sidorna 94-95 anges siffran 94 som bör vara 96.

Fotografen på sidan 86 är Lennart Jansson och på sidan 87 Carl Sundberg.

Varför inte rätta det i din bok!!

Boken delades ut den 1 juni till föreningens medlemmar som deltog i jubileumsfirandet på eftermiddagen. Därefter kan den hämtas av medlemmar vid besök på muséet. Efter sommaren kommer den att sändas via post till de som inte hämtat ut sin bok.

S:t Ragnhilds Gille 100 år

VIKTIGARE HÄNDELSER I GILLETS HISTORIA till och med 2016 Klicka och läs.

OBS

Föreningens swish-nummer som det anges i årsboken 2017 är FELAKTIGT.

Rätt nummer är 123 213 62 16

DRAGNING I ÅRETS NYHET – VÅRT MEDLEMSLOTTERI

Kontakta Muséet tfn 0121-214 84 vardagar ca 10.00-14.00 för uthämtning/distribution av vinsten. Vinnarna kommer att kontaktas via brev.

Vinst för dragning nr2 måste uthämtas senast den 27/8 2018, då den tredje dragningen kommer att ske. Icke uthämtad vinst tillfaller föreningen.

DRAGNING Nr 1 29/1

 1. Medl Nr 444 – Lars-Olov Lindmark, Söderköping: 500 kr
 2. Medl Nr 935 – Nils Östensson, Vikbolandet: 300 kr
 3. Medl Nr 970 – Jan-Åke Hesser, Mjölby: 200 kr
 4. Medl Nr 361 – Anders Karlsson, Söderköping: Bok
 5. Medl Nr 125 – Lena Elvbo, Hammarstrand: Bok
 6. Medl Nr 815 – Sivert Olsson, Söderköping: Bok
 7. Medl Nr 101 – Leif Billfeldt, Söderköping: Bok
 8. Medl Nr 297 – Pirkko Hägglund Henriksson, Söderköping: Bok
 9. Medl Nr 1238 – Johan Kihlman, Söderköping: Bok
 10. Medl Nr 1042 – Greger Carlsson, Söderköping: Bok

DRAGNING Nr 2 23/4

 1. Medl Nr 164 – Gunn Ekblad, Söderköping: 500 kr
 2. Medl Nr 844 – Birgitta Johansson, Norrköping: 300 kr
 3. Medl Nr 664 – Rut Andersson, Söderköping: 200 kr
 4. Medl Nr 1055 – Lennart Jarskog, Söderköping: Bok
 5. Medl Nr 121 – Ingrid Broman, Söderköping: Bok
 6. Medl Nr 1268 – Monica Hilke, Huddinge: Bok
 7. Medl Nr 946 – Klas Kärnfeldt, Söderköping: Bok
 8. Medl Nr 519 – Anna-Maria Nilsson, Östra Ryd: Bok
 9. Medl Nr 235 – Barbro Hammar, Söderköping: Bok
 10. Medl Nr 673 – Lennart Swedberg, Söderköping: Bok