Aktuellt

ÅRSBOK 2019 och PROGRAM Nr 1 för 2020

Vi har nu sänt årsbok 2019 och diverse information inkl kallelse till årsmöte 3/2 2020 till alla personer som omnämns i vår förteckning i slutet av årsboken.

Program för våren 2020 finnas också i försändelsen.

*****************************************************************

HÖSTMÖTET 11/12 2019

Marianne Wik, alltid så populär, berättar ur sitt liv i ”skuggan” av Thorönsborg.

Söderköpings Lucia brukar besöka oss och vi hoppas att det kan ske även i år.

Välkommen

****************************************************************

ÅRSMÖTET 3/2 2020

Ulf Holmertz, mångsidig journalist, revymakare, föreläsare mm från Motala (numera Borensberg) berättar ur sitt liv och sina möten med människor.

*****************************************************************

MINIFÖRELÄSNINGAR

3 måndagseftermiddagar kl 15.00 under våren 2020 berättar Lars Lindh, Peter Drexel och Ola Lönnqvist ur olika förhållanden ur stadens historia mm. Välkommen med din anmälan.

*****************************************************************

Fr o m 4/9 2019 har intendent Lars Lindh ändrade arbetstider vilket innebär att han i regel numera finns på muséet kl 12.00-16.00 varje vardag.

Eftersom inventering pågår i vårt föremålslager kan det innebära att han är där i stället för på muséet så om du vill få kontakt med honom bör du först söka honom per telefon.

*****************************************************************

Gruppbesök på muséet kan NU ÅTER ske eftersom omstruktureringen, omplacering, av montrar, byte av innehåll i en del montrar, och nedmontering av utställningen i det inre rummet mm mm nu är klar.

Modelljärnvägen som varit nedmonterad under sommaren 2019 kommer att för ett par år fr o m slutet av oktober att finnas året runt i det inre rummet och körning beräknas kunna ske under skolornas höstlov nu 2019.

Utställningen i Trivialen, bottenvåningen, om Gillet 100 år, är nu delvis nedmonterad.

*****************************************************************

Styrelsen beslutade vid sitt möte måndag 26/8 att byta dag för dess sammanträden, så sista måndagen i varje månad ersättes fr o m nu med första måndagen i varje månad. Mötesdagar 2020 framgår av Gilletsb program.

*****************************************************************

 

 Se övriga program på vår hemsida under rubriken program.