2017 års sommar är här

NYTT NYTT NYTT

SOMMARPROGRAM

Första veckan i juli sommaren 2017 anordnas det en stor aktivitet i kyrkparken under rubriken ”Det händer i kyrkparken”. Det är ett samarrangemang mellan Söderköping S:t Anna församling, Teater Sythercopie, Söderköpings Guide-Grupp, Konstnärsgruppen i Mulachska huset, Söderköpings Fotoförening och S:t Ragnhilds Gille.

Det händer version 2017-06-07 kommer senare att anslås, annonseras, och finnas tillgängligt i en folder, men klickar du på den röda texten så kan du redan nu läsa det.

Notera att programändringar kan förekomma.

OBSERVERA

Stadshistoriska muséet öppnade den 1 juni 2017, men besökare är välkomna även vid annan tid. Kontakta oss för bokning av besökstid ex via telefon 0121-214 84. Under sommaren är det öppet kl 13 – 17.

Stängt under midsommarhelgen.

Gillets NYA program för tiden 1/6 till årets slut har nu postats till alla medlemmar. Har du INTE fått programmet så ber vi dig kontakta muséet. Programmet finns även på den här hemsidan under rubriken PROGRAM.

NYHETER PÅ HEMSIDAN

På hemsidan under rubriken FÖRENINGEN finns nu statistik över antalet medlemmar i föreningen.

På sidan om ÅRSBÖCKERNA kan du klicka dig till en förteckning över författare i årsböckerna, till en förteckning över omslagen till böckerna och ett personregister för årsböckerna 1922 och 1923.

På hemsidan om våra årsböcker (under rubriken Publikationer) finns nu en förteckning över de av Björn Helmfrid insamlade, avskrivna och kommenterade notiserna under rubriken Små, Små Stycken. Du kan välja en förteckning i den följd de satts in i årsboken och en förteckning efter det årtal händelsen handlar om.

På samma sida finns en förteckning över alla personer om vilka det hittills skrivits minnesord i årsböckerna. De finns inte tillgängliga i de ”fotade, scannade” årsböckerna som kan läsas på Gillets hemsida, varför en förteckning nu är klar.

Relativt utförliga minnesord, eller nekrologer, infördes första gången 1925 och fortsatte till och med 1968 med undantag av 1928 och 1967. Under perioden 1968 – 1974  förekom, med något undantag, enbart omnämnande av avlidna medlemmar och därefter har det enbart skrivits enstaka minnesord.

Förteckningen innehåller namn, födelse- och dödsdatum och församling hämtade genom traditionell släktforskning.