Här återges: Avhandlingar, uppsatser, artiklar, sammanställningar mm som Gillet fått tillstånd att publicera.

1* Charlotte Jörgenson. Kandidatuppsats 2015

”Här kommer min kandidatuppsats som jag gärna vill göra tillgänglig för alla som är intresserade av Söderköping stads kulturarv, inom både kulturarvsturism och gestaltning”

2* Ulrika Skärlund: Franciskanerkonventet i Söderköping.

3* Christer Eklund: Ett par viktiga uppsatser om Rydebergsstugan (även benämnd ”Kalle med pipas stuga”.)

4* Ola Lönnqvist: Några uppsatser mm

5* Ola Lönnqvist: Teatermanus, exempel

6* Ola Lönnqvist: Artiklar mm som kanske delvis använts i någon av årsböckerna