S:t Ragnhilds Gilles bildarkiv

Här kommer Du vidare!!!!

TILL BILDARKIVET!

OBS att när du vill öppna sidan så kanske du får ett meddelande om att du INTE är behörig. Klicka på ikonen HEM eller SÖK i övre vänstra hörnet så skall det fungera.

Arkivet innehåller i dag cirka 17 000 bilder, som huvudsakligen tagits under 1900-talets första årtionden i Söderköping med omnejd. Bildsamlingen har kommit till genom flera olika donationer till Gillet.

FOTOGRUPPEN Klicka gärna och läs.

Genom ett flerårigt projekt (KulturArv) har tidigare en stor del av bilderna digitaliserats. Senare bilder har digitaliserats genom Gillets egen försorg.

Äldre personer med god lokalkännedom har granskat bilderna och noterat vad de föreställer: personer, miljöer, tid och andra relevanta detaljer. Arbetet fortgår och nya ”pusselbitar” tillförs successivt.

Syftet är att alla med intresse för hur Söderköping såg ut förr i tiden skall få ta del av den stora bildskatten. En förhoppning är även att besökare skall kunna bidra med ”pusselbitar” till textbeskrivningarna. I anslutning till varje bild finns en kommentarruta. Dessutom är det möjligt att skicka kommentarer med e-post.

Kommentarerna tas om hand kontinuerligt.

Ytterligare flera  tusen negativ finns i arkivet men de kommer inte att publiceras på vår hemsida. (Se ovan om lagarna)

Det rör sig om bilder, ateljébilder, från Månssons, Hedenströms, Avelövs och Rasks m fl fotoaffärer och från Leif Vindevågs efterlämnade bilder.

Enligt de överenskommelser som 2016-2017 tecknats med de som äger upphovsrätten kommer negativen att förtecknas och förteckningen enbart finnas tillgänglig i Gillets muséum. Totalt torde det röra sig om flera tusen nya bilder. När registret är färdigt, vilket kommer att ta ganska lång tid, men arbetet pågår, kommer det att vara enkelt att hitta foton på särskilda personer.

Du kan då och redan nu fråga oss om bilder som du är intresserad av och som kanske finns bland fotoaffärernas negativ. Det är inte så enkelt än så länge att hitta dem, tyvärr. Om det är möjligt så kommer du att kunna få beställa kopior.

Har du gamla Söderköpingsbilder

Har du några gamla bilder (och även ganska moderna bilder) tagna inom Söderköpings kommun, som kan berika bildarkivet? Kontakta då S:t Ragnhilds Gille.

Våra regler

Vi respekterar rådande lagstiftning på området och utgår från att du som användare gör detsamma. Personuppgifter för de äldsta bilderna har i regel inget godkännande av de som förekommer på bilderna. Vi följer dock den gamla personuppgiftslagen (PUL)  och efterföljande nya lagar (GDPR) genom att personuppgifterna och sammanhanget är ”harmlöst”.

Den som mot sin önskan finns avbildad eller beskriven i databasen blir naturligtvis struken efter kontakt med S:t Ragnhilds Gille.

Detsamma gäller UPPHOVSRÄTTSLAGEN som har lite olika lagrum om fotografen är yrkesfotograf eller amatörfotograf.

Hittar du bilder som du har upphovsrätt till tar vi givetvis bort dem om du så begär.

Bilderna är lågupplösta och kan därför inte skrivas ut med god tryckkvalitet.

Du som är intresserad av högupplösta bilder är välkommen att kontakta S:t Ragnhilds Gille.