S:t Ragnhilds Gilles årsbok

Sedan år 1922 har S:t Ragnhilds Gille givit ut en årsbok. I årsboken publiceras artiklar från Söderköpings stad i gången tid, men också om trakterna kring staden och kommunen. De flesta äldre årsböckerna finns att köpa från Gillet.

Innehållsförteckningarna i årsböckerna nedan omfattar ENBART artiklar/uppsatser men inte verksamhetsberättelser, bokslut, medlemsförteckningar och inte heller SRG Nekrologer över avlidna medlemmar. En förteckning över personer som nämnts i minnesorden finns här dock om du klickar på ordet Nekrologer ovan. (Finns i årsböckerna 1928, 1967, 1975-1985, 1987-1988, 1990, 1992-1998, 2000-2007, 2010, 2014-2016)

Framlidne åldermannen Björn Helmfrid skrev i flera årsböcker 1985-2000 små notiser (Små, små stycken) som han funnit i gamla arkiverade dokument och som han i årsböckerna kommenterade. Dessa har nu förtecknats och återfinns här via en vanlig klickning på Helmfrids notiser eller Helmfrids SMÅ STYCKEN årsvis. Med hjälp av förteckningen kan du se i vilken årsbok du kan läsa hans notiser.

På sidan PROGRAM och HISTORIK kan du ta del av en förteckning över författare, redaktörer mm

Årsboken har följande innehåll:

För år 1922 och 1923 finns här ett Personregister till SRG: årsböcker

En förteckning över artiklar som berör Medeltiden i Söderköping.

Markerade årtal innebär att årsboken finns läsbar på internet som pdf-fil. Klicka på årtalet. Texterna är i några fall suddiga!

Några planer på att publicera övriga årsböcker på internet finns INTE.

1922 — Läs årsboken som PDF
Jac: Dikten Hembygden
A. O. Bergquist: S:t Ragnhilds Gille
Victor Hagström: Bilder från medeltida Söderköping
Präntaren: Ur Gillets liv och leverne

1923 — Läs årsboken som PDF
Joh. Nybom: Hälsning till Söderköping
A. O. Bergquist: Johan Olov Lagberg och Söderköpings brunn
J. O. Lagberg: Söderköping såsom kurort
Dr Lagbergs eftermäle
Sten Fredricson: Apotekare i Söderköping
Axel Ferb: Västra Husby – en kort sockenbeskrivning
Präntaren: Gillesgården – en fantasibild

1924 — Läs årsboken som PDF
Axel Norelius: Dikten ”Stegeborg”
Axel Norelius: Stegeborg i hävd och sägen
K. W. Strömberg: Postmästare i Söderköping
A. O. Bergquist: Ur gamla papper i Söderköpings arkiv
Lagbergsmonumentets tillkomst och invigning
August Fagerström: S:t Anna socken i ord och bild

1925 – Läs årsboken som PDF
Ivan Sjögren: Dikten ”Kyrkan”
Sigurd Erixon: Borgmästare Jöns Cedermarks beskrivning över Söderköping 1691
A. O. Bergquist: Ur gamla papper i Söderköpings stadsarkiv
Karl Torenfält: Drothem
N. D. Edlund: Östergötland under folkvandringstid
Hugo Ulander: Söderköpings stadsvapen

1926
Hugo Ulander: Birka och Birkastiftet
H. E. Wahlberg: Ett och annat om Börrums kyrka
Anders Öster: Bilder från 1700-talets Söderköping
A. O. Bergquist: Stadsläkareval med förhinder

1927 — Läs årsboken som pdf
A. O. Bergquist: Ett pergamentsbrev från 1535
Rudolf Weiss: Några erinringar om Ringarum förr och nu

1928 — Läs årsboken som pdf
Axel Ferb: Vad gömmer vår stad i sina mäktiga kulturlager?
Ivan Sjögren: Gammal kyrkokonst (Skönberga)
Axel F. Klefbeck: Blad ur en östgötasockens krönika (Skärkind)
A. O. Bergquist: En förtegen piga

1929 — Läs årsboken som pdf
Jac: Dikten ”Söderköping”
Gustaf Lundström: Utgrävningarna i Söderköping 1928
Arthur Nordén: S:t Görans Spetaladamm vid Söderköping
Något om Skällviks socken
A. O. Bergquist: Högtidstal vid Gillets 10-årsfest

1930 — Läs årsboken som pdf
Bengt Cnattingius: Gravfältet vid Halleby och forntida vägförbindelser i östra Östergötland
Gustaf Lundström: Arkeologiska utgrävningar i Söderköping 1929
Fritz Hoppe: Mogata

1931
Bengt Cnattingius: Östgötsk prästgårdskultur
Arthur Nordén: En 2000-årig kustbygdeväg
Inge Jonsson: Ramunderborgen
Herbert Peterson: Hägerö väderkvarn

1932 — Läs årsboken som pdf
Axel Ferb: Söderköping på 1860-talet
Pär Olsén: Ett ringfynd från bronsåldern
Axel Ferb: Ett hundraårsminne (Göta kanal)

1933 — Läs årsboken som pdf
Axel Ferb: Några personer och glimtar från Söderköpings kommunala liv på 1870-talet
Bengt Cnattingius: Pehr Hörberg i Söderköping
Thord Lindell: Om tjära och tjärbränning
Karin Franson: Folkminnen från östra Östergötland

1934 — Läs årsboken som pdf
Sigurd Erixon: Femtonhundratalets Söderköping
Gösta Franzén: By och gårdnamnen i Drothems socken
Bengt Cnattingius: Offerkällan i Skönberga

1935 — Läs årsboken som pdf
Sigurd Erixon: Julfirandet i Skärkinds socken
Axel Ferb: Några personer och glimtar ur Söderköpings kommunala liv åren 1881-1890
Arthur Nordén: En utgrävd hyddbotten å ett fornborgsberg.

1936 — Läs årsboken som pdf
Sigurd Erixon: Hus på medar.
Bengt Cnattingius: Något om Västra Husby gamla kyrka och dess skyddspatron.
När Söderköpings brunn hade kungliga gäster.

1937 — Läs årsboken som pdf
Ramundersagan.
Ramundervisan med tolv laveringar av Pehr Hörberg jämte inledning av Bengt Cnattingius.
Arthur Nordén: Tre märkliga runfynd vid Söderköping.
Två runstensfragment.
Sigurd Erixon: Hus på medar ännu en gång.

1938 — Läs årsboken som pdf
Axel Ferb: S:t Ragnhilds Gille 20 år.
Arthur Nordén: Ny runsten från franciskanernas klostergrunder.
Gabriel Bläsman: Fältväbelns minnen.
Präntaren: Fantasin ”Stegeborg”.
Thord Lindell: Från Måsskären till Sör-Ed.

1939
Ivan Sjögren: Skönberga kyrka.
T. Engström: Stenåldern i östra Östergötland.
Erik Bohrn: Stegeborg – en brännande fråga.

1940 — Läs årsboken som pdf
Arthur Adell: Kyrksilver i Söderköpings S:t Lars kyrka.
Baltzar Jennes: Något om Ringstenen, Kapellbacken och Ringarums kyrka.

1941
Johnny Roosval: Altarskåpet i Söderköpings stadskyrka.
Ann-Sofi Schotte: Resultatet av utgrävningen i S:t Laurentii sakristia, juni 1940.
Bengt Cnattingius: Kyrkominnen i Östra Ny.
S:t Knutsgillet genom tiderna.

1942 – Läs som PDF
Carl R. af Ugglas: Den stora medeltidskalken i Söderköpings stadskyrka.
Torsten Strand: Kring ett skolsekel.
Carl Anders Levén: Söderköping — Ansgars Birka.

1943
A. O. Bergquist: Magnus Gabriel von Block.
Jac: Prolog vid S:t Ragnhilds Gilles soaré den 1 april 1922.
Axel Ferb: S:t Ragnhilds Gille 1918-1943.
Ur Gillets Samlingar.
Gertrud Corin: Förteckning över tryckt litteratur m. m. ang. Söderköping.

1944 — Läs årsboken som pdf
Carl Anders Levén: Å kyrkas altarskåp.
Torsten Strand: Skråordningar och hantverk i Söderköping under medeltiden.
Pehr Johnsson: Torparpojken från Skällvik som blev en bekant teolog.

1945 — Läs årsboken som pdf
Axel Laurell: Söderköpings riksdagsbeslut 1595.
Victor von Feilitzen: Gryts forna medeltidskyrka och dess historia under 1600- och 1700-talen.

1946– Läs årsboken som pdf
Sven Ljung: Om Söderköpings medeltida sigill.
Nils Olsson: En pålanläggning i Hagakvarteret.
Riksdagsjubileet i Söderköping 1945.
Thord Lindell: Från stenålder till medeltid i Skällviks socken.

1947 — Läs årsboken som pdf
Sven Ljung: Uppgifter om bränder i det medeltida Söderköping.
Bengt Cnattingius: Fyra Söderköpingsbilder av J. Chr. Berger.
Anders Öster: Borgmästare i Söderköping.

1948
Sven Ljung: M. Söderstens akademiska avhandling om Söderköping, första delen.
Karl Gösta Gilstring: Landshövding Johan Dufva och hans ätt.

1949 – Läs årsboken som pdf
Sven Ljung: M. Söderstens akademiska avhandling om Söderköping, andra delen.
Hugo Yrwing: Söderköpings historia intill 1568 av fil. dr Sven Ljung.

1950 — Läs årsboken som pdf
Sven Ljung: En medeltida sigillstamp funnen i Söderköping.
Sven Ljung: Kalmarna-Nils.
Axel Laurell: En skola med anor.

1951
G. Grenander: Ur Söderköpings hantverksförenings protokoll.
Jean Silfving: Stora och Lilla Ludderhuvud, nu Mariehof i Drothems socken.

1952
Bo Sture Wiking: Prolog.
Enoch Kihlström: Tidningspressen i Söderköping.
Ingrid Helander: Tittskåp och annat roligt i 1800-talets Söderköping.

1953 – Läs årsboken som pdf
Björn Helmfrid: Hospitalsvisitation 1674.
Enoch Kihlström: Vore lögn aldrig till, vunne sanning aldrig seger.

1954 – Läs årsboken som pdf
Sigurd Erixon: Schröderska gården i Söderköping.
Björn Helmfrid: Vardagsliv på Stegeborg under Johan III:s tid.

1955 – Läs som PDF
Åke Nisbeth: De medeltida kalkmålningarna i Mogata gamla kyrka.
Anders Lindahl: Några kulturhistoriska undersökningar i Söderköping under de senare åren.

1956 – läs årsboken som pdf
Bo Sture Wiking: Prosten Petter Nejdel.
Sigurd Erixon: Två Söderköpingsborgare berättar.
Axel Ferb: Direktör Ferb berättar.

1957– Läs årsboken som pdf
Carl Anders Levén: Ramunderborgens ruiner i Östergötland.
Enoch Kihlström: Glimtar från 1854 års Söderköping.

1958 – Läs årsboken som pdf
Herman Schück: Kapellet vid Renaros.
Brott sitt med kroppsstraff umgälla.
När Söderköping firade femtioårsminnet av svensk-norska unionen.

1959 – Läs årsboken som pdf
Sigurd Erixon: Några bilder av livet i Söderköping under 1800-talet.
Från hembygdsfesten å Gilleskullen.
Torsten Engström: Två offerstenar.
Söderköpings badanstalt på 1870-talet.

1960
Sune Zachrisson: Söderköpings gamla rådhus.
Carl Anders Levén: En Söderköpingskarta och stadens topografi.

1961
Levin Christian Wiede.
Levin Christian Wiede: Nytt svar på den gamla frågan: Var låg Ansgars Birka?

1962
Rickard Peterson: Från gamla Söderköping — dess kyrka, kloster och kapell.
David Hultgren: Carl Gottlieb Mulach – läkare och humanist.

1963
Arthur Adell: Kyrkoherde Adell berättar om sin kyrka.
David Hultgren: En 250-årig donation och dess öden.

1964
Björn Helmfrid: Hertig Johans myntverk.
David Hultgren: Sekelgammalt Söderköpingskåseri på vers och prosa.

1965
Sven B. F. Jansson: Runstenen i S:t Laurentiuskyrkan, Söderköping.
David Hultgren: Några teater- och kulturbilder från förra seklets Söderköping.
Pehr Hörberg: När S:t Laurentii kyrka restaurerades.
Anders Fahlbeck: Petrus Lithzenius grav i sakristian i Gryts kyrka.
Arne Sjöquist: Snapphanens många plåtar ger roliga Söderköpingsminnen.
J. P. Petrée: Pennstreck.

1966
Sigurd Erixon: Minnen från Skönbergagatan 22 i Söderköping.
Bo Sture Wiking: På kyrkostämma i Skönberga för hundra år sedan.
Elisabeth Svärdström: Ett medeltida besman från Söderköping.

1967
Henning Wieslander: Vardagsliv i 1850-talets Söderköping.
Bo Sture Wiking: Glimtar från brunnslivet fordomdags.

1968
Henning Wieslander: Vardagsliv i 1850-talets Söderköping.
Bo Sture Wiking: Bengt E. Nyström.
Bo Sture Wiking: Vad sig i Gillet tilldragit haver.

1969
Signe Palm: Jag vill berätta ett och annat från tiden ”när seklet var ungt”.
Anton Andersson: Nartorps gårds och gruvors historia 1800-1936. Anteckningar och minnen.
Bo Sture Wiking: Till minnet av Skönberga kyrkskola.

1970
Bo Sture Wiking: Glimtar ur Söderköpings Brunns historia.
Sten Samuelson: Rumoren – en avdankad tjänsteman vid Brunnen.
Bo Sture Wiking: Glimtar ur brunnslivet i pressens spegel.
Bo Sture Wiking: Ett par aktstycken ur Brunnsarkivet.

1971
David Hultgren: Söderköpings Arbetareförening 1867-1969.
Bo Sture Wiking: Edvard Fredrik von Saltza.
Rune Engström: Miljö – skönhet, tradition och ändamål.
Björn Helmfrid: Stapelstaden Söderköping. Hur Söderköping miste sin stapelstadsrätt – och strax därefter återvann den.
Signe Palm: Några notiser från Vikbolandet.

1972
Arne Biörnstad: ”Gunilla Bielkes bönkapell” – ett lusthus från Söderköping, som blev herrgårdspaviljong på Skansen.
Bengt Åkerlund: Rädda Söderköping! Kommentarer kring en byggnadsinventering.
Ragnar Liljedahl: Skolpojke i Söderköping 1910-1915.
David Hultgren: Personer och episoder kring kanalinvigningen 1832.

1973
Sigurd Erixon: En storföretagare i Söderköping.
Anders Fredrik Lundberg: En badpojkes uppgifter.
Marja Bergström: Ett frivilligt arbete som förvånar!

1974
Monica Sköld: Några kyrkorglar i Hammarkinds och Vikbolands kontrakt.
Anders Fredrik Lundberg: Som industriman i Finland och Ryssland.
Marja Bergström: Från idé till utställning.
Jan Johansson: Sorglösa Brunn – Söderköpings Brunn.

1975
Thede Palm: Begravningsvapen i Östra Ryds kyrka.
Mirjam Derwinger-Hallberg: Bleckslagare J. F. Nylander.
Jan Johansson: Byggnadsvårdsåret i Sverige 1975.

1976
Marja Bergström: Emil Ströms Söderköping. Dokumentation av en småstad.
Britt-Marie Bellind: Gatu- och kvartersnamn i Söderköping.
Marja Bergström: Utgrävningar avslöjar om gamla Söderköping.
Jan Johansson: Musikfest på Gilleskullen.

1977
Marja Bergström-Hedenquist: Hur såg det medeltida Söderköping ut?
Sven E. Noreen: Behövs museer?
Per S. Anelid: Stadsmuseum i vardande.
Inger Lindström: Vad vi sett och kan se i Söderköping.
Svante Lihoff: Söderköpings rådhus fyller 200 år.
Bertil Wahlin: Östergötlands hembygdsförbund – en presentation.

1978
Svante Lihoff: S:t Ragnhilds Gille 60-årsjubilerar.
Svante Lihoff: Korskullen som blev Gilleskullen.
Thede Palm: När stenarna talar.
Jan Johansson: Bio i Söderköping.
Inger Lindström: Att göra ett stadshistoriskt museum.
Per S. Anelid: Nu har det hänt.
Magnus Wikdahl: S:t Ragnhilds Gilles arkiv.

1979
Mirjam Derwinger-Hallberg: Livet i en prästgård vid seklets början.
Björn Helmfrid: Hur trivialskolehuset i Söderköping fick sin övervåning.
Nils Delden: Saltströmmingens färder i östgötavatten.
Bo Lagercrantz: Länsmuseet och de lokala muséerna.
Svante Lihoff: En värdefull rapport om medeltidsstaden Söderköping.
Per S. Anelid: Östgöta Gille i Karlstad – post festum.

1980
Sven Dahl: Som lärjunge och lärare i Söderköping.
Björn Helmfrid: I Söderköping 1580 – Östergötlands största stad.
Lars Romell: Apoteksverksamhet i Söderköping – förr och nu.

1981
Svante Lihoff: Gabriel Bläsman – en fältväbels minnen.
Uno Norrbom: Några minnesbilder från Västra Husby.
Björn Helmfrid: Hur ynglingen Cederborg blev Söderköpings borgmästare.
Gustaf Kaléen: ”En stånds- och privilegiestrid i Söderköping år 1810?”

1982
Elis Nordh: Skulpturen ”Slussvakten”.
Karl-Axel Svensson: Göta kanals invigning. Århundradets fest i Söderköping och Mem.
Gösta Hallin: Göta kanal – en historisk återblick.
Yngve Fransson: von Rööks förslag till kanalsträckning.
Michael Delden: Drothems kyrka. En resumé av undersökningen 1979-80.
Thede Palm: Anders Rålamb. En karolin i Östra Ryd.
Uno Norrbom: Norrbo tegelbruk i Västra Husby.

1983
Björn Helmfrid: Kallt vatten och Guds ord. Johan Olof Lagbergs tyska resa 1841.
Brunns regler vid S. Ragnhilds hälso-brunn 1779.
Sten Samuelsson: Söderköpings gamla läroverksbibliotek.
Per S. Anelid: Trivialskolan – numera S:t Ragnhilds Gilles stadshistoriska museum.
Per S. Anelid: Ragnar Ström – donator.

1984
Olov Lönnqvist: Stegeborgs händelserika historia.
Margaretha Hasselmo och Sten Tesch: 1984 års arkeologiska undersökningar i Söderköping. En preliminär rapport.
Jan-Erik Pernes: Söderköpings innerstad under förändring.
Björn Helmfrid: Johan Olof Lagbergs minnestal över Vincent Priessnitz.
Per-Göran Carlsson: Myntsamlingen hos S:t Ragnhilds Gille.

1985
Björn Helmfrid: Hur gammalt är Söderköping?
Ernst Stening: Möbelsnickare Ernst Stening. Bandupptagning.
Björn Helmfrid: Små, små stycken ur Söderköpings historia.
Maria Hartman: Gamla gymnastiken blir museilokal.

1986
Olov Lönnqvist: Nya bilder från en gången tid.
Svante Lihoff: Drottning Katarina Sunesdotters testamente år 1250. Översättning av Anders Nordberg.
Björn Helmfrid: Kring Söderköpings sista riksdag.
Björn Helmfrid: Inbördeskrig inpå knutarna.
Ola Lönnqvist: Stora Scholboken i Söderköpings skolarkiv.

1987
Olov Lönnqvist: Rådhuset som revs sedan gaveln rasat.
Björn Helmfrid: Små, små stycken ur Söderköpings historia.
Ola Lönnqvist: Söderköping – gymnasiestad.
Anders Högmer: Den marinarkeologiska undersökningen i Stegeborgssundet 1985-87.

1988
Svante Lihoff: Gillet fyller 70 år.
En fantasibild av präntaren. Gillesgården.
Björn Helmfrid: Sigurd Erixon och Gillets decimaljubileum.
Sigurd Erixon: Minnen från Skönbergagatan 22 i Söderköping.
Sigurd Erixon: Två Söderköpingsborgare berättar.
Sigurd Erixon: Några bilder av livet i Söderköping under 1800-talet.
Sigurd Erixon: Schröderska gården i Söderköping.
Stig Svensson: Teckningar från Söderköping.

1989
Clarence Forsström: Från Söderköping till Grodno.
Sune Ljungstedt: Bomärken som hjälp vid personhistorisk forskning.
Thede Palm: Den stora gravstenen i Östra Ryds kyrka.
Lotten Dahlgren: Söderköping på doktor Dahlgrens tid.
Björn Helmfrid: Små, små stycken ur Söderköpings historia. Tredje samlingen.

1990
Björn Helmfrid: Ur torpet Råstens historia.
Uno Norrbom: Sockenmagasinet.
Uno Norrbom: Vägunderhållet förr i tiden.
Björn Helmfrid: Små, små stycken ur Söderköpings historia.

1991
Björn Helmfrid: Det hände i Söderköping 1791.
Ola Lönnqvist: Rektorer och lärare i 1700-talets skola i Söderköping.
Sune Ljungstedt: Vem var Mirubb.
Björn Helmfrid: Sten Samuelsson till minne.

1992
Margareta Nockert: Unam Tunicam Halwskipftan.
Birgitta Broberg och Margareta Hasselmo: Söderköpingsarkeologin i blickpunkten.
Björn Helmfrid: Söderköpings Hospital – stadens största vasatida hushåll.
Björn Helmfrid: Livsfarligt att häda Gud.
Mirjam Derwinger-Hallberg: Om en gravsten i Söderköpings kyrka.
Anders Fahlbeck: Söderköpings stads tack.
Svante Lihoff: Ströms foton.
Björn Helmfrid: Små, små stycken ur Söderköpings historia.

1993
Anders Fahlbeck: Carl Jonas Love Almqvist och Söderköping.
Björn Helmfrid: Små, små stycken ur Söderköpings historia.

1994
Björn Helmfrid: Falskmyntare i Söderköping på 1500-talet.
Anders Fahlbeck: Söderköpings förste turist.
Svante Lihoff: Wiggeby gård i Skönberga socken.
Björn Helmfrid: Valdemarsvik – kring ett jubileumsfirande.
Björn Helmfrid: Kronans proviant och varuhus i Söderköping.
Björn Helmfrid: Reparera rådhuset.
Björn Helmfrid: En träta på Björkskärs krog med tragiskt slut.
Björn Helmfrid: Söderköpingsborgare deltar i vrakplundringen utanför Fångö.
Svante Lihoff: Modell av kyrkbåt skänkt till museet.
Björn Helmfrid: Tjuvar på Stegeborg.

1995
Svante Lihoff: Guldsmeder i Söderköping.
Anders Fahlbeck: Visitkort i sten.
Ola Lönnqvist: Söderköpings skola 1752-1780, dess elever och deras undervisning.
Svante Lihoff: Vem var Nyström?
Björn Helmfrid: Huru Söderköping miste sin skärgårdsköping.
Björn Helmfrid: Små stycken.

1996
Björn Helmfrid: Huruledes S:t Ragnhilds källa blev Söderköpings Brunn – och kastade loss från staden.
Anders Fahlbeck: Järtecken och ond bråd död i Söderköping.
Olle Hörfors: Nya rön kring Söderköpings Gråbrödrakonvent.
Björn Helmfrid: Små, små stycken ur Söderköpings historia.
Svante Lihoff: Medeltida fynd blir smycke.
Björn Helmfrid: Nils Delden till minne.

1997
Olle Hörfors: Vem var mannen vid S:t Laurentii?
Anders Fahlbeck: Ett solur som klocka.
Svante Lihoff: När koleran kom till Söderköping.
Ola Lönnqvist: Johan Malcolm Blomberg – botaniker, lärare och människa.
Björn Helmfrid: Små, små stycken.

1998
Svante Lihoff: 1998 – ett jubileumsår.
Per S. Anelid: Stadshistoriska museet 20 år.
Ola Lönnqvist: Brunnskyrkan 100 år 1998.
Herman Schück: Söderköping i det medeltida Linköpings stift.
Per Kjellgren: Tre medeltida dokument om en kvarn i Söderköping.
Björn Helmfrid: Söderköping i Vadstena klosters diarium.
Björn Helmfrid: En märklig rannsakning i S:t Laurentii kyrkas sakristia.
Björn Helmfrid: Vem var borgmästaren Lorentz Isac de la Rose?
Anders Fahlbeck: Tidningar i Söderköping under närmare 100 år.

1999
Sune Ljungstedt: Ramund Bangelius – bildhuggare.
Per Kjellgren: Dopfunt på villovägar.
Björn Helmfrid: En impertinent komminister varnas.
Anders Fahlbeck: Carl Johan Berton – Breviksnäs och Kåreholm.
Philip Nelson: Söderköpingsbusen som alltid klarade sig.
Mirjam Derwinger-Hallberg: Nyspulvret år 1911-1912.
Björn Helmfrid: Små, små stycken.
Svante Lihoff: Till Björn Helmfrids minne.

2000
Per Kjellgren: S:t Laurentii kyrkas klockstapel.
Ingemar Fägerlind: Vad vet vi om drottning Katarina?
Björn Helmfrid: Kring Kronohospitalet i Söderköping.
Svante Lihoff: Söderköpings tullar 1760.
Anders Fahlbeck: Erich Höijer – tenngjutare.
Inga Svensson: En 25-årig taxiverksamhet i Västra Husby.
Björn Helmfrid: Små, små stycken.
Ingrid Nilsson: Arkivbeskrivning för handelsboden Ferdinand Peterson.
Svante Lihoff: Det stod i tidningen förr.

2001
Martin Åhrén: Stadshotellet och dess arkitektur.
Ingemar Fägerlind: Drottning Katarinas testamente 11 juni 1250.
Anders Fahlbeck: Ett altarskåp contra en altartavla.
Ola Lönnqvist: Då grindstugan var vandrarhem.
Torsten Harrström: ”Dä store ågrävet”.
Magnus Hjärtström: Landskommunerna och deras arkivhandlingar.
Svante Lihoff: Det stod i tidningen förr.

2002
Svante Lihoff: Birgitta Birgersdotters sista resa.
Anders Fahlbeck: En kyrkoherdes två gravstenar.
Svante Lihoff: Skräddareämbetet i Söderköping.
Lars Nilsson: En klarsynt ledarskribent.
En borgmästares beskrivning av Söderköping år 1691.
Christian Ståhl: På jakt efter Söderköpings kulturarv.
Svante Lihoff: Det stod i tidningen förr.

2003
Bengt Cnattingius: Ramundervisan.
Bengt Cnattingius: Pehr Hörberg i Söderköping.
Anders Fahlbeck: Två forskare och artister – samma motiv.
Per Kjellgren: S:t Laurentii kyrka och kistan med den heliga Birgittas ben. Ett tillrättaläggande.
Anders Fahlbeck: Lorens Isak de la Rose.
Ulf Jönson: Nartorp – ett gruvsamhälle som försvann.
Per S. Anelid: Skolpojke på 1920-talet – vinterminnen.
Svante Lihoff: Drothemspojken som blev ortnamnsforskare.

2004
Stefan Edelsvärd: En arkitekts barndomstid i Söderköping.
Per Kjellgren: Renaros kapell eller Nybble kyrka.
Svante Lihoff: Kungligt besök i Söderköping.
Anders Fahlbeck: Ellen Keys besök i Söderköping hösten 1917.
Olof Axberg: En segling till Harstena omkring 1930.
Svante Lihoff: Det stod i tidningen förr.
S:t Ragnhilds Brunns- och Kallvattenkur. En inrättning vid Söderköping.

2005
Svante Lihoff: En rik grevinna med gott hjärta.
Lars Nilsson: Söderköpings Brunns arkiv i Gillets vård.
Dick Wase: Om förbindelser Söderköping-Visby under medeltiden.
Ola Lönnqvist: Gravstenen i Rådhuset.
Svante Lihoff: Ett kärleksdrama på Ramunderberget.
Per S. Anelid: Söderköpingssomrar på 1920-talet.
Svante Lihoff: Bevarade handlingar från Kronängen i Drothems socken.
Ola Lönnqvist: Henrik Tunnbindaren.
Svante Lihoff: Det stod i tidningen förr.

2006
Vår barndoms stad.
Kerstin Pharmanson: Skolan eller i döda pedagogers sällskap.
Kerstin Pharmanson: Barndomens gårdar.
Lars Nilsson: Europa brann men Storån flöt lugnt.
Allan Hall: Mangelgården – en vandring i tid och rum.
Svante Lihoff: Skolminnen från början av 1800-talet.
Per Kjellgren: Mäster Claes Knutsen.
Svante Lihoff: Äventyrare och resenär.

2007
Lars Sylvan: Vad en gata kan berätta. Vikingagatan på Egnahemsområdet under 100 år.
Ulf Jönson: Vegaexpeditionen i lokalpressen.
Per Kjellgren: En medeltida klocka, som hängt i S:t Ilians kyrka.
Vår barndoms stad del II.
Kerstin Pharmanson: Minnen från 40-talet.
Allan Hall: En plats och en människa – båda i mitt hjärta.
Lars Nilsson: Europa brann men Storån flöt lugnt del II.

2008
Karl-Göran Andersson: Liljestad under 700 år.
Karl-Göran Andersson: Att växa upp på landet.
Carl-Johan Ivarsson: Söderköpingskonstnären Hans Högberg.
Kerstin Pharmanson: Trädgårdar och lekplatser på 40-talet.
Per Kjellgren: Hövitsmannen Lars Olofsson.
Svante Lihoff: Gillet 90 år.
Anders Levén och Carl-Johan Ivarsson: Minnesord.

2009
Lars Hedenström: En lokal fotografisk återblick.
Lars Hedenström: Från glasplåt till digital fil.
Svante Lihoff: Fotografen Emil Ström.
Lars Sylvan: Fabrikören, båtbyggaren och amatörfotografen Carl Sundberg (1871-1921).
Lars Sylvan: Bygdefotografen Johan Eriksson.
Ola Lönnqvist: Vandrarhemmets i Söderköping historia.
Ola Lönnqvist: Vem var patienten?
Svante Lihoff: Tryckfrihetsåtalet mot Söderköpings-Posten.

2010
Mats Magnusson: S:t Ilian — kyrkan som försvann.
Ola Lönnqvist: ”Söderköping” före Söderköping.
KG Andersson: Lärare i politiken.
Ola Lönnqvist: De dog när de grävde.
Ola Lönnqvist: Kalle med Pipas stuga.

2011
KG Andersson: Bolltorp — största gården i Skönberga.
Simon Eksmo: Kungabrev från Söderköping 1270-1524.
Georg Nyström: Minnen från Söderköping.
Lars-Erik Appelgren: Apotekskärl i blickpunkten.
Carl-Johan Ivarsson: Den utfattige Mogataprästen Pehr Sjöstedt.
Lars Hedenström: Färjstugan.
Lars Sylvan: Den förste yrkesfotografen i Söderköping.
Lars Sylvan: Morfars kulle.
Lars Sylvan: Huset vid ån.

2012
Ola Mård: Soldattorpet Varbyhagen i Drothem.
Per Kjellgren: Att sponsra en kyrkoreparation på Johan III:s tid.
Markus Hagberg: Utfärdspredikan över Johan Hindrickson Rytter.
Ola Lönnqvist: Trippelmord i Skönberga 1905.
K-G Andersson: Gustaf Hellström i Söderköping.
Lars-Erik Appelgren: Söderköpings samrealskola – Minnen från början av 1950-talet.
Ola Lönnqvist: Ragnhild och Söderköping.

2013
Gunilla Boman: Malm, Courselle, Dahlberg och Boman – fyra profiler inom tobakshandeln i Söderköping.
Carl-Johan Ivarsson: Kyrka och kyrkoliv i Börrum under 300 år.
Lars Hedenström: Bäckravinen.
Per Kjellgren: En unik portklapp på S:t Laurentii kyrka.
K-G Andersson: Albert Engström hade sina rötter i Drothem.
Ilonka Wimmer-Ljungqvist: Smuggelgods och invandrare.
Svante Lihoff: Rejmyresonen Erik Rehnberg.

2014
Christer Eklund: Rydebergsstugan – men vilka var Rydebergarna och hur levde de?
Roland Persson: Pesten i Söderköping under tidigt 1700-tal.
Marja Bergström: Carl Jonas Love Almqvist kurar i Söderköping.
K-G Andersson: Bo Sture Wiking – präst, skribent, forskare, kulturprofil.
Ingrid Käfling: Söderköpings Elvalskvarn – ett familjeföretag.
Ola Lönnqvist: Capella Ecumenica 50 år.
Ola Lönnqvist: Skällviks borg.

2015
Christer Eklund: Idas svarta ask.
Svante Lihoff: Garvare och garverier i Söderköping.
Erik Nilsson: Brevet till Börrum eller Folke Sörbergs ryska resa.
Kristina Edström och Christian Juliusson: Evertsholm och Pukelyckan.
Lars Hedenström och Lars Sylvan: Nya rön om Söderköpings första fotografer.
Catarina Hultgren: Skytteverksamheten i Söderköping under 150 år.
Lars Hedenström: Funderingar kring ett par foton.
Ola Lönnqvist: Söderköpings gymnasium 1919-1924.

2016
Christer Eklund: Ida möter Lucy
Martin Berntsson: Söderköpings kloster och reformationen
Albin Lindqvist: Hammarkindsbanan
Christina Nilsson & Monica Stangel Löfvall: Söderköpings stadsbibliotek 100 år
Ola Lönnqvist: Söderköpings bokhandel 200 år?
Ola Lönnqvist: Söderköpings läroverksbibliotek
Ola Lönnqvist: Spanska sjukan

2017
Per Kjellgren: På spaning efter Söderköpings medeltida själagård
Svante Lihoff: Pappersbruk i Bolltorp
Christer Johansson: Rådhustorget n:o 1 i Kvarteret Hertigen n:o 1
Svante Lihoff: Kronolänsmansboställe i Husby

2018

Jubileumsbok med artiklar och sammanställningar om S:t Ragnhilds Gille men även en del information om Söderköping under de senaste 100 åren.

INNEHÅLL och författare:
Sankt Ragnhilds Gille 100 år, Ola Lönnqvist
Gillets grundande och första tid, Carl-Johan Ivarsson
Gillets förste ordförande, Ola Lönnqvist
Korskullen som blev Gilleskullen, Svante Lihoff

Gillet driver Vandrarhem, Ola Lönnqvist

Torpet Råsten – en donation, Svante Lihoff

Lilla Kanalmagasinet, Ola Lönnqvist

Muséets öppethållande, Ola Lönnqvist

Gillets jubiléer, Anders Levén

Medlemmar, Ola Lönnqvist

Temautställningar, Peter Drexel

Kommunikationer, Lars Lindh

Styrelsemedlemmar, Ola Lönnqvist

Övriga förtroendevalda, Ola Lönnqvist

Hundra år i Söderköping, Carl-Johan Ivarsson

I tidningarna 1978-1990, Sigurd Larsson

Arkiv och bibliotek, Ola Lönnqvist

Gillets bilder, Lars Sylvan

Gillets årsböcker, Ola Lönnqvist

Annonser i årsböckerna under nästan 100 år, Göran Ohlsson

Utgivna böcker och skrifter, Ola Lönnqvist

Anställda vid S:t Ragnhilds Gille, Ingrid Ögren

Förteckning över anställda, Ola Lönnqvist

Sommarjobb 1986, Henrik Lennermark f Lönnqvist

En gästbok berättar, Ola Lönnqvist

Gillet och kommunen, Ola Lönnqvist

Stadshistoriska muséet 40 år, Ola Lönnqvist

Viktigare händelser i föreningen, Ola Lönnqvist

Gillet firar de 100 åren, Ola Lönnqvist

2019

Ola Lönnqvist:

Gillets jubileumsår 2018,

Det hände/r i Söderköpings stad 2018 och halva 2019,

En dramatisk julieftermiddag,

Vilka var det som grävde Göta kanal?,

Tragiska händelser,

Dagstidningar i Söderköping,

Gillets arkiv och bibliotek,

Ramunderberget eller Ramshäll,

Söderköpings tryckeri,

Gillet 2019 och 2020

Ingrid Ögren: S:t Ragnhilds Gilles styrelse 2019

Ewa Grönwall: Small Town Singers

Lars Hedenström, Lars Sylvan: Söderköping Nu och Då

Britt-Marie Brauns: Söderköpingsbo med Guldhjärta

Lars Lindh: Krocken på Dockbron

Ove Hassler: Hårda tider – hårda sinnen

Svante Lihoff: Kronobränneriet i Söderköping

Sussi Calås-Jonsson: S:t Ragnhilds Gilles äldsta samarbetspartner sedan 1922 – idag ett supermodernt tryckeri med anrik historia

Carl-Johan Ivarsson: Ett Gilleshistoriskt möte

Lena Carlsson, Ragni Wåtz: Bildgrupp på Stinsen onsdagar

2020

Ola Lönnqvist:

Svensk filmhistoria,

Skådespelare med anknytning till Söderköping,

Svensk teaterhistoria,

Teater Sythercopie,

Idrottsverksamhet i Söderköping 1920,

Staden och Gillet 2019/2020,

och tillsammans med Henrik Lennermark: Stadsplan 1813

Gunilla Boman: Spelfimer inspelade i Söderköping

Lars Nilsson: När biokvällen var fest

Marianne Wik: Mina och Sunes filmer

Håkan Sjöberg: The Tom Anders Story

Lars Lindh: Leo Dobrowsky, konstnär

Linda Engelbrekt: Kulturliv i Söderköping 1920

Ann-Sofie Lindh Jansson: S:ta Ragnhilds trädgårdsförening

Stefan Wållberg: Sentida populärmusik i Söderköping

Sven Münter: Jag slussvakt

Britt-Marie Brauns: Minnen från Fix

Björn Åkerlind: Söderköpings Golfklubb/Fore

Ingrid Ögren: Pensionärsföreningar i Söderköping

Lars Lindh: Båtar på Göta kanal

2021 – den HUNDRADE årsboken

Carl-Johan Ivarsson: 100 år med årsboken

A O Bergqvist: S:t Ragnhilds Gille (1922)

Johan Olof Lagberg och Söderköpings Brunn (1923)

Präntaren: Gillesgården (1923)

Intendenten: Förteckning över föremål (1922)

Ola Lönnqvist:

1922-1923 års författare;

Innehåll i tidigare årsböcker;

Rapport till Sundhetskollegium;

Brunnsläkare;

Boskapsförteckning 1788;

Sjukdomar, olyckor och nödår;

Söderköpings brunn i våra hjärtan;

Folkskolan och dess lärare 1960/61:

Arkeologiska undersökningar;

Ett kommande jubileum;

Staden och Gillet 2020/2021

Lars Lindh: Genomfarten i Söderköping

Sven Münter: Slussvakten går till sjöss

Thord Lindell: Östgötahistorier

Christer Hjorth: Nyströmska skolans historia

Liza Czarnecki: Jag och ungdomen i Söderköping

2022

Ola Lönnqvist: Söderköpings Historiska Muséum 100 år?;

S:t Ragnhilds Gilles bibliotek;

Ur muséets gästbok;

Söderköping och Gillet 2021/2022

Carl-Johan Ivarsson: Verksamhetsberättelse 2021

Ola Lönnqvist:

Elias Sehlstedt och Mem;

Elias Sehlstedt och Carl Larsson i Söderköping;

Ett konstverk blir till;

Landhöjningen har jag inte förstått mig på;

Broar i Söderköpings stad;

Skolor i Söderköping;

Invånare i Söderköpings kommun;

Moscows boende;

Namngivna invånare i Södeköping under medeltiden

Göran Ohlsson: När Söderköping under Krimkriget 1853-1856 var embarkeringsplats för Andra Livgrenadjärregementet

Katarina Harrison Lindbergh: Har du tänkt på att…

Kristina Ekero Eriksson: Aska-högen och Söderköping

Margareta Spels och Ola Lönnqvist: Ett brev kan säga så mycket

David E Andersson: Patent från Söderköping

Carl-Johan Ivarsson: Grefbergska graven – en annorlunda grav vid Drothems kyrka

A Wahlberg: Nodisk familjebok 1918 om Söderköping

Kartgruppen: Söderköping på kartor

Sigurd Larsson: Ett års äventyr vid Skeppsdocken

2023

Ola Lönnqvist:

Återinvigningen av muséet

Den Ternska samlingen

Vem ägde bibeln?

Kulturpristagare i Söderköping

Inte vem som helst

Kändis med bakgrund (?) i Söderköping

Prislista vid Göta kanal 1831

Marschen gick till Mariehof

Interneringsläger

En dubbelsköld från Fongs gelbgjuteri i Gränna

Regnrekord tillsammans med Ola Petersson

Läkare i Söderköpings std

Två estländska lärare i Söderköping

Per Larsson: Tryckeriet i Söderköping ur ett nytt perspektiv

Carl-Johan Ivarsson: Det danska votivskeppet och den estniska nallebjörnen

Mats Magnusson: S:t Ilians kyrka

Lena Carlsson m fl: Musikskolan 20 år 1970

Margareta Spels: Arkiv från Börrum