S:t Ragnhilds Gilles årsbok

Sedan år 1922 har S:t Ragnhilds Gille givit ut en årsbok. I årsboken publiceras artiklar från Söderköpings stad i gången tid, men också om trakterna kring staden och kommunen. De flesta äldre årsböckerna finns att köpa från Gillet.

Innehållsförteckningarna i årsböckerna nedan omfattar ENBART artiklar/uppsatser men inte verksamhetsberättelser, bokslut, medlemsförteckningar och inte heller SRG Nekrologer över avlidna medlemmar. En förteckning över personer som nämnts i minnesorden finns här dock om du klickar på ordet Nekrologer ovan. (Finns i årsböckerna 1928, 1967, 1975-1985, 1987-1988, 1990, 1992-1998, 2000-2007, 2010, 2014-2016)

Framlidne åldermannen Björn Helmfrid skrev i flera årsböcker 1985-2000 små notiser (Små, små stycken) som han funnit i gamla arkiverade dokument och som han i årsböckerna kommenterade. Dessa har nu förtecknats och återfinns här via en vanlig klickning på Helmfrids notiser eller Helmfrids SMÅ STYCKEN årsvis. Med hjälp av förteckningen kan du se i vilken årsbok du kan läsa hans notiser.

På sidan PROGRAM och HISTORIK kan du ta del av en förteckning över författare, redaktörer mm

Årsboken har följande innehåll:

För år 1922 och 1923 finns här ett Personregister till SRG: årsböcker

En förteckning över artiklar som berör Medeltiden i Söderköping.

Markerade årtal innebär att årsboken finns läsbar på internet som pdf-fil. Klicka på årtalet. Texterna är i några fall suddiga!

Några planer på att publicera övriga årsböcker på internet finns INTE.

1922 — Läs årsboken som PDF
Jac: Dikten Hembygden
A. O. Bergquist: S:t Ragnhilds Gille
Victor Hagström: Bilder från medeltida Söderköping
Präntaren: Ur Gillets liv och leverne

1923 — Läs årsboken som PDF
Joh. Nybom: Hälsning till Söderköping
A. O. Bergquist: Johan Olov Lagberg och Söderköpings brunn
J. O. Lagberg: Söderköping såsom kurort
Dr Lagbergs eftermäle
Sten Fredricson: Apotekare i Söderköping
Axel Ferb: Västra Husby – en kort sockenbeskrivning
Präntaren: Gillesgården – en fantasibild

1924 — Läs årsboken som PDF
Axel Norelius: Dikten ”Stegeborg”
Axel Norelius: Stegeborg i hävd och sägen
K. W. Strömberg: Postmästare i Söderköping
A. O. Bergquist: Ur gamla papper i Söderköpings arkiv
Lagbergsmonumentets tillkomst och invigning
August Fagerström: S:t Anna socken i ord och bild

1925 – Läs årsboken som PDF
Ivan Sjögren: Dikten ”Kyrkan”
Sigurd Erixon: Borgmästare Jöns Cedermarks beskrivning över Söderköping 1691
A. O. Bergquist: Ur gamla papper i Söderköpings stadsarkiv
Karl Torenfält: Drothem
N. D. Edlund: Östergötland under folkvandringstid
Hugo Ulander: Söderköpings stadsvapen

1926
Hugo Ulander: Birka och Birkastiftet
H. E. Wahlberg: Ett och annat om Börrums kyrka
Anders Öster: Bilder från 1700-talets Söderköping
A. O. Bergquist: Stadsläkareval med förhinder

1927 — Läs årsboken som pdf
A. O. Bergquist: Ett pergamentsbrev från 1535
Rudolf Weiss: Några erinringar om Ringarum förr och nu

1928 — Läs årsboken som pdf
Axel Ferb: Vad gömmer vår stad i sina mäktiga kulturlager?
Ivan Sjögren: Gammal kyrkokonst (Skönberga)
Axel F. Klefbeck: Blad ur en östgötasockens krönika (Skärkind)
A. O. Bergquist: En förtegen piga

1929 — Läs årsboken som pdf
Jac: Dikten ”Söderköping”
Gustaf Lundström: Utgrävningarna i Söderköping 1928
Arthur Nordén: S:t Görans Spetaladamm vid Söderköping
Något om Skällviks socken
A. O. Bergquist: Högtidstal vid Gillets 10-årsfest

1930 — Läs årsboken som pdf
Bengt Cnattingius: Gravfältet vid Halleby och forntida vägförbindelser i östra Östergötland
Gustaf Lundström: Arkeologiska utgrävningar i Söderköping 1929
Fritz Hoppe: Mogata

1931
Bengt Cnattingius: Östgötsk prästgårdskultur
Arthur Nordén: En 2000-årig kustbygdeväg
Inge Jonsson: Ramunderborgen
Herbert Peterson: Hägerö väderkvarn

1932 — Läs årsboken som pdf
Axel Ferb: Söderköping på 1860-talet
Pär Olsén: Ett ringfynd från bronsåldern
Axel Ferb: Ett hundraårsminne (Göta kanal)

1933 — Läs årsboken som pdf
Axel Ferb: Några personer och glimtar från Söderköpings kommunala liv på 1870-talet
Bengt Cnattingius: Pehr Hörberg i Söderköping
Thord Lindell: Om tjära och tjärbränning
Karin Franson: Folkminnen från östra Östergötland

1934 — Läs årsboken som pdf
Sigurd Erixon: Femtonhundratalets Söderköping
Gösta Franzén: By och gårdnamnen i Drothems socken
Bengt Cnattingius: Offerkällan i Skönberga

1935 — Läs årsboken som pdf
Sigurd Erixon: Julfirandet i Skärkinds socken
Axel Ferb: Några personer och glimtar ur Söderköpings kommunala liv åren 1881-1890
Arthur Nordén: En utgrävd hyddbotten å ett fornborgsberg.

1936 — Läs årsboken som pdf
Sigurd Erixon: Hus på medar.
Bengt Cnattingius: Något om Västra Husby gamla kyrka och dess skyddspatron.
När Söderköpings brunn hade kungliga gäster.

1937 — Läs årsboken som pdf
Ramundersagan.
Ramundervisan med tolv laveringar av Pehr Hörberg jämte inledning av Bengt Cnattingius.
Arthur Nordén: Tre märkliga runfynd vid Söderköping.
Två runstensfragment.
Sigurd Erixon: Hus på medar ännu en gång.

1938 — Läs årsboken som pdf
Axel Ferb: S:t Ragnhilds Gille 20 år.
Arthur Nordén: Ny runsten från franciskanernas klostergrunder.
Gabriel Bläsman: Fältväbelns minnen.
Präntaren: Fantasin ”Stegeborg”.
Thord Lindell: Från Måsskären till Sör-Ed.

1939
Ivan Sjögren: Skönberga kyrka.
T. Engström: Stenåldern i östra Östergötland.
Erik Bohrn: Stegeborg – en brännande fråga.

1940 — Läs årsboken som pdf
Arthur Adell: Kyrksilver i Söderköpings S:t Lars kyrka.
Baltzar Jennes: Något om Ringstenen, Kapellbacken och Ringarums kyrka.

1941
Johnny Roosval: Altarskåpet i Söderköpings stadskyrka.
Ann-Sofi Schotte: Resultatet av utgrävningen i S:t Laurentii sakristia, juni 1940.
Bengt Cnattingius: Kyrkominnen i Östra Ny.
S:t Knutsgillet genom tiderna.

1942 – Läs som PDF
Carl R. af Ugglas: Den stora medeltidskalken i Söderköpings stadskyrka.
Torsten Strand: Kring ett skolsekel.
Carl Anders Levén: Söderköping — Ansgars Birka.

1943
A. O. Bergquist: Magnus Gabriel von Block.
Jac: Prolog vid S:t Ragnhilds Gilles soaré den 1 april 1922.
Axel Ferb: S:t Ragnhilds Gille 1918-1943.
Ur Gillets Samlingar.
Gertrud Corin: Förteckning över tryckt litteratur m. m. ang. Söderköping.

1944 — Läs årsboken som pdf
Carl Anders Levén: Å kyrkas altarskåp.
Torsten Strand: Skråordningar och hantverk i Söderköping under medeltiden.
Pehr Johnsson: Torparpojken från Skällvik som blev en bekant teolog.

1945 — Läs årsboken som pdf
Axel Laurell: Söderköpings riksdagsbeslut 1595.
Victor von Feilitzen: Gryts forna medeltidskyrka och dess historia under 1600- och 1700-talen.

1946– Läs årsboken som pdf
Sven Ljung: Om Söderköpings medeltida sigill.
Nils Olsson: En pålanläggning i Hagakvarteret.
Riksdagsjubileet i Söderköping 1945.
Thord Lindell: Från stenålder till medeltid i Skällviks socken.

1947 — Läs årsboken som pdf
Sven Ljung: Uppgifter om bränder i det medeltida Söderköping.
Bengt Cnattingius: Fyra Söderköpingsbilder av J. Chr. Berger.
Anders Öster: Borgmästare i Söderköping.

1948
Sven Ljung: M. Söderstens akademiska avhandling om Söderköping, första delen.
Karl Gösta Gilstring: Landshövding Johan Dufva och hans ätt.

1949 – Läs årsboken som pdf
Sven Ljung: M. Söderstens akademiska avhandling om Söderköping, andra delen.
Hugo Yrwing: Söderköpings historia intill 1568 av fil. dr Sven Ljung.

1950 — Läs årsboken som pdf
Sven Ljung: En medeltida sigillstamp funnen i Söderköping.
Sven Ljung: Kalmarna-Nils.
Axel Laurell: En skola med anor.

1951
G. Grenander: Ur Söderköpings hantverksförenings protokoll.
Jean Silfving: Stora och Lilla Ludderhuvud, nu Mariehof i Drothems socken.

1952
Bo Sture Wiking: Prolog.
Enoch Kihlström: Tidningspressen i Söderköping.
Ingrid Helander: Tittskåp och annat roligt i 1800-talets Söderköping.

1953 – Läs årsboken som pdf
Björn Helmfrid: Hospitalsvisitation 1674.
Enoch Kihlström: Vore lögn aldrig till, vunne sanning aldrig seger.

1954 – Läs årsboken som pdf
Sigurd Erixon: Schröderska gården i Söderköping.
Björn Helmfrid: Vardagsliv på Stegeborg under Johan III:s tid.

1955 – Läs som PDF
Åke Nisbeth: De medeltida kalkmålningarna i Mogata gamla kyrka.
Anders Lindahl: Några kulturhistoriska undersökningar i Söderköping under de senare åren.

1956 – läs årsboken som pdf
Bo Sture Wiking: Prosten Petter Nejdel.
Sigurd Erixon: Två Söderköpingsborgare berättar.
Axel Ferb: Direktör Ferb berättar.

1957– Läs årsboken som pdf
Carl Anders Levén: Ramunderborgens ruiner i Östergötland.
Enoch Kihlström: Glimtar från 1854 års Söderköping.

1958 – Läs årsboken som pdf
Herman Schück: Kapellet vid Renaros.
Brott sitt med kroppsstraff umgälla.
När Söderköping firade femtioårsminnet av svensk-norska unionen.

1959 – Läs årsboken som pdf
Sigurd Erixon: Några bilder av livet i Söderköping under 1800-talet.
Från hembygdsfesten å Gilleskullen.
Torsten Engström: Två offerstenar.
Söderköpings badanstalt på 1870-talet.

1960
Sune Zachrisson: Söderköpings gamla rådhus.
Carl Anders Levén: En Söderköpingskarta och stadens topografi.

1961
Levin Christian Wiede.
Levin Christian Wiede: Nytt svar på den gamla frågan: Var låg Ansgars Birka?

1962
Rickard Peterson: Från gamla Söderköping — dess kyrka, kloster och kapell.
David Hultgren: Carl Gottlieb Mulach – läkare och humanist.

1963
Arthur Adell: Kyrkoherde Adell berättar om sin kyrka.
David Hultgren: En 250-årig donation och dess öden.

1964
Björn Helmfrid: Hertig Johans myntverk.
David Hultgren: Sekelgammalt Söderköpingskåseri på vers och prosa.

1965
Sven B. F. Jansson: Runstenen i S:t Laurentiuskyrkan, Söderköping.
David Hultgren: Några teater- och kulturbilder från förra seklets Söderköping.
Pehr Hörberg: När S:t Laurentii kyrka restaurerades.
Anders Fahlbeck: Petrus Lithzenius grav i sakristian i Gryts kyrka.
Arne Sjöquist: Snapphanens många plåtar ger roliga Söderköpingsminnen.
J. P. Petrée: Pennstreck.

1966
Sigurd Erixon: Minnen från Skönbergagatan 22 i Söderköping.
Bo Sture Wiking: På kyrkostämma i Skönberga för hundra år sedan.
Elisabeth Svärdström: Ett medeltida besman från Söderköping.

1967
Henning Wieslander: Vardagsliv i 1850-talets Söderköping.
Bo Sture Wiking: Glimtar från brunnslivet fordomdags.

1968
Henning Wieslander: Vardagsliv i 1850-talets Söderköping.
Bo Sture Wiking: Bengt E. Nyström.
Bo Sture Wiking: Vad sig i Gillet tilldragit haver.

1969
Signe Palm: Jag vill berätta ett och annat från tiden ”när seklet var ungt”.
Anton Andersson: Nartorps gårds och gruvors historia 1800-1936. Anteckningar och minnen.
Bo Sture Wiking: Till minnet av Skönberga kyrkskola.

1970
Bo Sture Wiking: Glimtar ur Söderköpings Brunns historia.
Sten Samuelson: Rumoren – en avdankad tjänsteman vid Brunnen.
Bo Sture Wiking: Glimtar ur brunnslivet i pressens spegel.
Bo Sture Wiking: Ett par aktstycken ur Brunnsarkivet.

1971
David Hultgren: Söderköpings Arbetareförening 1867-1969.
Bo Sture Wiking: Edvard Fredrik von Saltza.
Rune Engström: Miljö – skönhet, tradition och ändamål.
Björn Helmfrid: Stapelstaden Söderköping. Hur Söderköping miste sin stapelstadsrätt – och strax därefter återvann den.
Signe Palm: Några notiser från Vikbolandet.

1972
Arne Biörnstad: ”Gunilla Bielkes bönkapell” – ett lusthus från Söderköping, som blev herrgårdspaviljong på Skansen.
Bengt Åkerlund: Rädda Söderköping! Kommentarer kring en byggnadsinventering.
Ragnar Liljedahl: Skolpojke i Söderköping 1910-1915.
David Hultgren: Personer och episoder kring kanalinvigningen 1832.

1973
Sigurd Erixon: En storföretagare i Söderköping.
Anders Fredrik Lundberg: En badpojkes uppgifter.
Marja Bergström: Ett frivilligt arbete som förvånar!

1974
Monica Sköld: Några kyrkorglar i Hammarkinds och Vikbolands kontrakt.
Anders Fredrik Lundberg: Som industriman i Finland och Ryssland.
Marja Bergström: Från idé till utställning.
Jan Johansson: Sorglösa Brunn – Söderköpings Brunn.

1975
Thede Palm: Begravningsvapen i Östra Ryds kyrka.
Mirjam Derwinger-Hallberg: Bleckslagare J. F. Nylander.
Jan Johansson: Byggnadsvårdsåret i Sverige 1975.

1976
Marja Bergström: Emil Ströms Söderköping. Dokumentation av en småstad.
Britt-Marie Bellind: Gatu- och kvartersnamn i Söderköping.
Marja Bergström: Utgrävningar avslöjar om gamla Söderköping.
Jan Johansson: Musikfest på Gilleskullen.

1977
Marja Bergström-Hedenquist: Hur såg det medeltida Söderköping ut?
Sven E. Noreen: Behövs museer?
Per S. Anelid: Stadsmuseum i vardande.
Inger Lindström: Vad vi sett och kan se i Söderköping.
Svante Lihoff: Söderköpings rådhus fyller 200 år.
Bertil Wahlin: Östergötlands hembygdsförbund – en presentation.

1978
Svante Lihoff: S:t Ragnhilds Gille 60-årsjubilerar.
Svante Lihoff: Korskullen som blev Gilleskullen.
Thede Palm: När stenarna talar.
Jan Johansson: Bio i Söderköping.
Inger Lindström: Att göra ett stadshistoriskt museum.
Per S. Anelid: Nu har det hänt.
Magnus Wikdahl: S:t Ragnhilds Gilles arkiv.

1979
Mirjam Derwinger-Hallberg: Livet i en prästgård vid seklets början.
Björn Helmfrid: Hur trivialskolehuset i Söderköping fick sin övervåning.
Nils Delden: Saltströmmingens färder i östgötavatten.
Bo Lagercrantz: Länsmuseet och de lokala muséerna.
Svante Lihoff: En värdefull rapport om medeltidsstaden Söderköping.
Per S. Anelid: Östgöta Gille i Karlstad – post festum.

1980
Sven Dahl: Som lärjunge och lärare i Söderköping.
Björn Helmfrid: I Söderköping 1580 – Östergötlands största stad.
Lars Romell: Apoteksverksamhet i Söderköping – förr och nu.

1981
Svante Lihoff: Gabriel Bläsman – en fältväbels minnen.
Uno Norrbom: Några minnesbilder från Västra Husby.
Björn Helmfrid: Hur ynglingen Cederborg blev Söderköpings borgmästare.
Gustaf Kaléen: ”En stånds- och privilegiestrid i Söderköping år 1810?”

1982
Elis Nordh: Skulpturen ”Slussvakten”.
Karl-Axel Svensson: Göta kanals invigning. Århundradets fest i Söderköping och Mem.
Gösta Hallin: Göta kanal – en historisk återblick.
Yngve Fransson: von Rööks förslag till kanalsträckning.
Michael Delden: Drothems kyrka. En resumé av undersökningen 1979-80.
Thede Palm: Anders Rålamb. En karolin i Östra Ryd.
Uno Norrbom: Norrbo tegelbruk i Västra Husby.

1983
Björn Helmfrid: Kallt vatten och Guds ord. Johan Olof Lagbergs tyska resa 1841.
Brunns regler vid S. Ragnhilds hälso-brunn 1779.
Sten Samuelsson: Söderköpings gamla läroverksbibliotek.
Per S. Anelid: Trivialskolan – numera S:t Ragnhilds Gilles stadshistoriska museum.
Per S. Anelid: Ragnar Ström – donator.

1984
Olov Lönnqvist: Stegeborgs händelserika historia.
Margaretha Hasselmo och Sten Tesch: 1984 års arkeologiska undersökningar i Söderköping. En preliminär rapport.
Jan-Erik Pernes: Söderköpings innerstad under förändring.
Björn Helmfrid: Johan Olof Lagbergs minnestal över Vincent Priessnitz.
Per-Göran Carlsson: Myntsamlingen hos S:t Ragnhilds Gille.

1985
Björn Helmfrid: Hur gammalt är Söderköping?
Ernst Stening: Möbelsnickare Ernst Stening. Bandupptagning.
Björn Helmfrid: Små, små stycken ur Söderköpings historia.
Maria Hartman: Gamla gymnastiken blir museilokal.

1986
Olov Lönnqvist: Nya bilder från en gången tid.
Svante Lihoff: Drottning Katarina Sunesdotters testamente år 1250. Översättning av Anders Nordberg.
Björn Helmfrid: Kring Söderköpings sista riksdag.
Björn Helmfrid: Inbördeskrig inpå knutarna.
Ola Lönnqvist: Stora Scholboken i Söderköpings skolarkiv.

1987
Olov Lönnqvist: Rådhuset som revs sedan gaveln rasat.
Björn Helmfrid: Små, små stycken ur Söderköpings historia.
Ola Lönnqvist: Söderköping – gymnasiestad.
Anders Högmer: Den marinarkeologiska undersökningen i Stegeborgssundet 1985-87.

1988
Svante Lihoff: Gillet fyller 70 år.
En fantasibild av präntaren. Gillesgården.
Björn Helmfrid: Sigurd Erixon och Gillets decimaljubileum.
Sigurd Erixon: Minnen från Skönbergagatan 22 i Söderköping.
Sigurd Erixon: Två Söderköpingsborgare berättar.
Sigurd Erixon: Några bilder av livet i Söderköping under 1800-talet.
Sigurd Erixon: Schröderska gården i Söderköping.
Stig Svensson: Teckningar från Söderköping.

1989
Clarence Forsström: Från Söderköping till Grodno.
Sune Ljungstedt: Bomärken som hjälp vid personhistorisk forskning.
Thede Palm: Den stora gravstenen i Östra Ryds kyrka.
Lotten Dahlgren: Söderköping på doktor Dahlgrens tid.
Björn Helmfrid: Små, små stycken ur Söderköpings historia. Tredje samlingen.

1990
Björn Helmfrid: Ur torpet Råstens historia.
Uno Norrbom: Sockenmagasinet.
Uno Norrbom: Vägunderhållet förr i tiden.
Björn Helmfrid: Små, små stycken ur Söderköpings historia.

1991
Björn Helmfrid: Det hände i Söderköping 1791.
Ola Lönnqvist: Rektorer och lärare i 1700-talets skola i Söderköping.
Sune Ljungstedt: Vem var Mirubb.
Björn Helmfrid: Sten Samuelsson till minne.

1992
Margareta Nockert: Unam Tunicam Halwskipftan.
Birgitta Broberg och Margareta Hasselmo: Söderköpingsarkeologin i blickpunkten.
Björn Helmfrid: Söderköpings Hospital – stadens största vasatida hushåll.
Björn Helmfrid: Livsfarligt att häda Gud.
Mirjam Derwinger-Hallberg: Om en gravsten i Söderköpings kyrka.
Anders Fahlbeck: Söderköpings stads tack.
Svante Lihoff: Ströms foton.
Björn Helmfrid: Små, små stycken ur Söderköpings historia.

1993
Anders Fahlbeck: Carl Jonas Love Almqvist och Söderköping.
Björn Helmfrid: Små, små stycken ur Söderköpings historia.

1994
Björn Helmfrid: Falskmyntare i Söderköping på 1500-talet.
Anders Fahlbeck: Söderköpings förste turist.
Svante Lihoff: Wiggeby gård i Skönberga socken.
Björn Helmfrid: Valdemarsvik – kring ett jubileumsfirande.
Björn Helmfrid: Kronans proviant och varuhus i Söderköping.
Björn Helmfrid: Reparera rådhuset.
Björn Helmfrid: En träta på Björkskärs krog med tragiskt slut.
Björn Helmfrid: Söderköpingsborgare deltar i vrakplundringen utanför Fångö.
Svante Lihoff: Modell av kyrkbåt skänkt till museet.
Björn Helmfrid: Tjuvar på Stegeborg.

1995
Svante Lihoff: Guldsmeder i Söderköping.
Anders Fahlbeck: Visitkort i sten.
Ola Lönnqvist: Söderköpings skola 1752-1780, dess elever och deras undervisning.
Svante Lihoff: Vem var Nyström?
Björn Helmfrid: Huru Söderköping miste sin skärgårdsköping.
Björn Helmfrid: Små stycken.

1996
Björn Helmfrid: Huruledes S:t Ragnhilds källa blev Söderköpings Brunn – och kastade loss från staden.
Anders Fahlbeck: Järtecken och ond bråd död i Söderköping.
Olle Hörfors: Nya rön kring Söderköpings Gråbrödrakonvent.
Björn Helmfrid: Små, små stycken ur Söderköpings historia.
Svante Lihoff: Medeltida fynd blir smycke.
Björn Helmfrid: Nils Delden till minne.

1997
Olle Hörfors: Vem var mannen vid S:t Laurentii?
Anders Fahlbeck: Ett solur som klocka.
Svante Lihoff: När koleran kom till Söderköping.
Ola Lönnqvist: Johan Malcolm Blomberg – botaniker, lärare och människa.
Björn Helmfrid: Små, små stycken.

1998
Svante Lihoff: 1998 – ett jubileumsår.
Per S. Anelid: Stadshistoriska museet 20 år.
Ola Lönnqvist: Brunnskyrkan 100 år 1998.
Herman Schück: Söderköping i det medeltida Linköpings stift.
Per Kjellgren: Tre medeltida dokument om en kvarn i Söderköping.
Björn Helmfrid: Söderköping i Vadstena klosters diarium.
Björn Helmfrid: En märklig rannsakning i S:t Laurentii kyrkas sakristia.
Björn Helmfrid: Vem var borgmästaren Lorentz Isac de la Rose?
Anders Fahlbeck: Tidningar i Söderköping under närmare 100 år.

1999
Sune Ljungstedt: Ramund Bangelius – bildhuggare.
Per Kjellgren: Dopfunt på villovägar.
Björn Helmfrid: En impertinent komminister varnas.
Anders Fahlbeck: Carl Johan Berton – Breviksnäs och Kåreholm.
Philip Nelson: Söderköpingsbusen som alltid klarade sig.
Mirjam Derwinger-Hallberg: Nyspulvret år 1911-1912.
Björn Helmfrid: Små, små stycken.
Svante Lihoff: Till Björn Helmfrids minne.

2000
Per Kjellgren: S:t Laurentii kyrkas klockstapel.
Ingemar Fägerlind: Vad vet vi om drottning Katarina?
Björn Helmfrid: Kring Kronohospitalet i Söderköping.
Svante Lihoff: Söderköpings tullar 1760.
Anders Fahlbeck: Erich Höijer – tenngjutare.
Inga Svensson: En 25-årig taxiverksamhet i Västra Husby.
Björn Helmfrid: Små, små stycken.
Ingrid Nilsson: Arkivbeskrivning för handelsboden Ferdinand Peterson.
Svante Lihoff: Det stod i tidningen förr.

2001
Martin Åhrén: Stadshotellet och dess arkitektur.
Ingemar Fägerlind: Drottning Katarinas testamente 11 juni 1250.
Anders Fahlbeck: Ett altarskåp contra en altartavla.
Ola Lönnqvist: Då grindstugan var vandrarhem.
Torsten Harrström: ”Dä store ågrävet”.
Magnus Hjärtström: Landskommunerna och deras arkivhandlingar.
Svante Lihoff: Det stod i tidningen förr.

2002
Svante Lihoff: Birgitta Birgersdotters sista resa.
Anders Fahlbeck: En kyrkoherdes två gravstenar.
Svante Lihoff: Skräddareämbetet i Söderköping.
Lars Nilsson: En klarsynt ledarskribent.
En borgmästares beskrivning av Söderköping år 1691.
Christian Ståhl: På jakt efter Söderköpings kulturarv.
Svante Lihoff: Det stod i tidningen förr.

2003
Bengt Cnattingius: Ramundervisan.
Bengt Cnattingius: Pehr Hörberg i Söderköping.
Anders Fahlbeck: Två forskare och artister – samma motiv.
Per Kjellgren: S:t Laurentii kyrka och kistan med den heliga Birgittas ben. Ett tillrättaläggande.
Anders Fahlbeck: Lorens Isak de la Rose.
Ulf Jönson: Nartorp – ett gruvsamhälle som försvann.
Per S. Anelid: Skolpojke på 1920-talet – vinterminnen.
Svante Lihoff: Drothemspojken som blev ortnamnsforskare.

2004
Stefan Edelsvärd: En arkitekts barndomstid i Söderköping.
Per Kjellgren: Renaros kapell eller Nybble kyrka.
Svante Lihoff: Kungligt besök i Söderköping.
Anders Fahlbeck: Ellen Keys besök i Söderköping hösten 1917.
Olof Axberg: En segling till Harstena omkring 1930.
Svante Lihoff: Det stod i tidningen förr.
S:t Ragnhilds Brunns- och Kallvattenkur. En inrättning vid Söderköping.

2005
Svante Lihoff: En rik grevinna med gott hjärta.
Lars Nilsson: Söderköpings Brunns arkiv i Gillets vård.
Dick Wase: Om förbindelser Söderköping-Visby under medeltiden.
Ola Lönnqvist: Gravstenen i Rådhuset.
Svante Lihoff: Ett kärleksdrama på Ramunderberget.
Per S. Anelid: Söderköpingssomrar på 1920-talet.
Svante Lihoff: Bevarade handlingar från Kronängen i Drothems socken.
Ola Lönnqvist: Henrik Tunnbindaren.
Svante Lihoff: Det stod i tidningen förr.

2006
Vår barndoms stad.
Kerstin Pharmanson: Skolan eller i döda pedagogers sällskap.
Kerstin Pharmanson: Barndomens gårdar.
Lars Nilsson: Europa brann men Storån flöt lugnt.
Allan Hall: Mangelgården – en vandring i tid och rum.
Svante Lihoff: Skolminnen från början av 1800-talet.
Per Kjellgren: Mäster Claes Knutsen.
Svante Lihoff: Äventyrare och resenär.

2007
Lars Sylvan: Vad en gata kan berätta. Vikingagatan på Egnahemsområdet under 100 år.
Ulf Jönson: Vegaexpeditionen i lokalpressen.
Per Kjellgren: En medeltida klocka, som hängt i S:t Ilians kyrka.
Vår barndoms stad del II.
Kerstin Pharmanson: Minnen från 40-talet.
Allan Hall: En plats och en människa – båda i mitt hjärta.
Lars Nilsson: Europa brann men Storån flöt lugnt del II.

2008
Karl-Göran Andersson: Liljestad under 700 år.
Karl-Göran Andersson: Att växa upp på landet.
Carl-Johan Ivarsson: Söderköpingskonstnären Hans Högberg.
Kerstin Pharmanson: Trädgårdar och lekplatser på 40-talet.
Per Kjellgren: Hövitsmannen Lars Olofsson.
Svante Lihoff: Gillet 90 år.
Anders Levén och Carl-Johan Ivarsson: Minnesord.

2009
Lars Hedenström: En lokal fotografisk återblick.
Lars Hedenström: Från glasplåt till digital fil.
Svante Lihoff: Fotografen Emil Ström.
Lars Sylvan: Fabrikören, båtbyggaren och amatörfotografen Carl Sundberg (1871-1921).
Lars Sylvan: Bygdefotografen Johan Eriksson.
Ola Lönnqvist: Vandrarhemmets i Söderköping historia.
Ola Lönnqvist: Vem var patienten?
Svante Lihoff: Tryckfrihetsåtalet mot Söderköpings-Posten.

2010
Mats Magnusson: S:t Ilian — kyrkan som försvann.
Ola Lönnqvist: ”Söderköping” före Söderköping.
KG Andersson: Lärare i politiken.
Ola Lönnqvist: De dog när de grävde.
Ola Lönnqvist: Kalle med Pipas stuga.

2011
KG Andersson: Bolltorp — största gården i Skönberga.
Simon Eksmo: Kungabrev från Söderköping 1270-1524.
Georg Nyström: Minnen från Söderköping.
Lars-Erik Appelgren: Apotekskärl i blickpunkten.
Carl-Johan Ivarsson: Den utfattige Mogataprästen Pehr Sjöstedt.
Lars Hedenström: Färjstugan.
Lars Sylvan: Den förste yrkesfotografen i Söderköping.
Lars Sylvan: Morfars kulle.
Lars Sylvan: Huset vid ån.

2012
Ola Mård: Soldattorpet Varbyhagen i Drothem.
Per Kjellgren: Att sponsra en kyrkoreparation på Johan III:s tid.
Markus Hagberg: Utfärdspredikan över Johan Hindrickson Rytter.
Ola Lönnqvist: Trippelmord i Skönberga 1905.
K-G Andersson: Gustaf Hellström i Söderköping.
Lars-Erik Appelgren: Söderköpings samrealskola – Minnen från början av 1950-talet.
Ola Lönnqvist: Ragnhild och Söderköping.

2013
Gunilla Boman: Malm, Courselle, Dahlberg och Boman – fyra profiler inom tobakshandeln i Söderköping.
Carl-Johan Ivarsson: Kyrka och kyrkoliv i Börrum under 300 år.
Lars Hedenström: Bäckravinen.
Per Kjellgren: En unik portklapp på S:t Laurentii kyrka.
K-G Andersson: Albert Engström hade sina rötter i Drothem.
Ilonka Wimmer-Ljungqvist: Smuggelgods och invandrare.
Svante Lihoff: Rejmyresonen Erik Rehnberg.

2014
Christer Eklund: Rydebergsstugan – men vilka var Rydebergarna och hur levde de?
Roland Persson: Pesten i Söderköping under tidigt 1700-tal.
Marja Bergström: Carl Jonas Love Almqvist kurar i Söderköping.
K-G Andersson: Bo Sture Wiking – präst, skribent, forskare, kulturprofil.
Ingrid Käfling: Söderköpings Elvalskvarn – ett familjeföretag.
Ola Lönnqvist: Capella Ecumenica 50 år.
Ola Lönnqvist: Skällviks borg.

2015
Christer Eklund: Idas svarta ask.
Svante Lihoff: Garvare och garverier i Söderköping.
Erik Nilsson: Brevet till Börrum eller Folke Sörbergs ryska resa.
Kristina Edström och Christian Juliusson: Evertsholm och Pukelyckan.
Lars Hedenström och Lars Sylvan: Nya rön om Söderköpings första fotografer.
Catarina Hultgren: Skytteverksamheten i Söderköping under 150 år.
Lars Hedenström: Funderingar kring ett par foton.
Ola Lönnqvist: Söderköpings gymnasium 1919-1924.

2016
Christer Eklund: Ida möter Lucy
Martin Berntsson: Söderköpings kloster och reformationen
Albin Lindqvist: Hammarkindsbanan
Christina Nilsson & Monica Stangel Löfvall: Söderköpings stadsbibliotek 100 år
Ola Lönnqvist: Söderköpings bokhandel 200 år?
Ola Lönnqvist: Söderköpings läroverksbibliotek
Ola Lönnqvist: Spanska sjukan

2017
Per Kjellgren: På spaning efter Söderköpings medeltida själagård
Svante Lihoff: Pappersbruk i Bolltorp
Christer Johansson: Rådhustorget n:o 1 i Kvarteret Hertigen n:o 1
Svante Lihoff: Kronolänsmansboställe i Husby

2018

Jubileumsbok med artiklar och sammanställningar om S:t Ragnhilds Gille men även en del information om Söderköping under de senaste 100 åren.

INNEHÅLL och författare:

 • Sankt Ragnhilds Gille 100 år, Ola Lönnqvist
 • Gillets grundande och första tid, Carl-Johan Ivarsson
 • Gillets förste ordförande, Ola Lönnqvist
 • Korskullen som blev Gilleskullen, Svante Lihoff
 • Gillet driver Vandrarhem, Ola Lönnqvist
 • Torpet Råsten – en donation, Svante Lihoff
 • Lilla Kanalmagasinet, Ola Lönnqvist
 • Muséets öppethållande, Ola Lönnqvist
 • Gillets jubiléer, Anders Levén
 • Medlemmar, Ola Lönnqvist
 • Temautställningar, Peter Drexel
 • Kommunikationer, Lars Lindh
 • Styrelsemedlemmar, Ola Lönnqvist
 • Övriga förtroendevalda, Ola Lönnqvist
 • Hundra år i Söderköping, Carl-Johan Ivarsson
 • I tidningarna 1978-1990, Sigurd Larsson
 • Arkiv och bibliotek, Ola Lönnqvist
 • Gillets bilder, Lars Sylvan
 • Gillets årsböcker, Ola Lönnqvist
 • Annonser i årsböckerna under nästan 100 år, Göran Ohlsson
 • Utgivna böcker och skrifter, Ola Lönnqvist
 • Anställda vid S:t Ragnhilds Gille, Ingrid Ögren
 • Förteckning över anställda, Ola Lönnqvist
 • Sommarjobb 1986, Henrik Lennermark f Lönnqvist
 • En gästbok berättar, Ola Lönnqvist
 • Gillet och kommunen, Ola Lönnqvist
 • Stadshistoriska muséet 40 år, Ola Lönnqvist
 • Viktigare händelser i föreningen, Ola Lönnqvist
 • Gillet firar de 100 åren, Ola Lönnqvist
 • Några av bilderna i större format

2019

 • Ola Lönnqvist: Gillets jubileumsår 2018, Det hände/r i Söderköpings stad 2018 och halva 2019, En dramatisk julieftermiddag, Vilka var det som grävde Göta kanal?, Tragiska händelser, Dagstidningar i Söderköping, Gillets arkiv och bibliotek, Ramunderberget eller Ramshäll, Söderköpings tryckeri, Gillet 2019 och 2020
 • Ingrid Ögren: S:t Ragnhilds Gilles styrelse 2019
 • Ewa Grönwall: Small Town Singers
 • Lars Hedenström, Lars Sylvan: Söderköping Nu och Då
 • Britt-Marie Brauns: Söderköpingsbo med Guldhjärta
 • Lars Lindh: Krocken på Dockbron
 • Ove Hassler: Hårda tider – hårda sinnen
 • Svante Lihoff: Kronobränneriet i Söderköping
 • Sussi Calås-Jonsson: S:t Ragnhilds Gilles äldsta samarbetspartner sedan 1922 – idag ett supermodernt tryckeri med anrik historia
 • Carl-Johan Ivarsson: Ett Gilleshistoriskt möte
 • Lena Carlsson, Ragni Wåtz: Bildgrupp på Stinsen onsdagar

2020

Ola Lönnqvist: Svensk filmhistoria, Skådespelare med anknytning till Söderköping, Svensk teaterhistoria, Teater Sythercopie, Idrottsverksamhet i Söderköping 1920, Staden och Gillet 2019/2020, och tillsammans med Henrik Lennermark: Stadsplan 1813

 • Gunilla Boman: Spelfimer inspelade i Söderköping
 • Lars Nilsson: När biokvällen var fest
 • Marianne Wik: Mina och Sunes filmer
 • Håkan Sjöberg: The Tom Anders Story
 • Lars Lindh: Leo Dobrowsky, konstnär
 • Linda Engelbrekt: Kulturliv i Söderköping 1920
 • Ann-Sofie Lindh Jansson: S:ta Ragnhilds trädgårdsförening
 • Stefan Wållberg: Sentida populärmusik i Söderköping
 • Sven Münter: Jag slussvakt
 • Britt-Marie Brauns: Minnen från Fix
 • Björn Åkerlind: Söderköpings Golfklubb/Fore
 • Ingrid Ögren: Pensionärsföreningar i Söderköping
 • Lars Lindh: Båtar på Göta kanal

2021 – den HUNDRADE årsboken

 • Carl-Johan Ivarsson: 100 år med årsboken
 • A O Bergqvist: S:t Ragnhilds Gille (1922)
 • Johan Olof Lagberg och Söderköpings Brunn (1923)
 • Präntaren: Gillesgården (1923)
 • Intendenten: Förteckning över föremål (1922)
 • Ola Lönnqvist: 1922-1923 års författare; Innehåll i tidigare årsböcker; Rapport till Sundhetskollegium; Brunnsläkare; Boskapsförteckning 1788; Sjukdomar, olyckor och nödår; Söderköpings brunn i våra hjärtan; Folkskolan och dess lärare 1960/61: Arkeologiska undersökningar; Ett kommande jubileum; Staden och Gillet 2020/2021
 • Lars Lindh: Genomfarten i Söderköping
 • Sven Münter: Slussvakten går till sjöss
 • Thord Lindell: Östgötahistorier
 • Christer Hjorth: Nyströmska skolans historia
 • Liza Czarnecki: Jag och ungdomen i Söderköping

2022 – den 101:a årsboken

 • Ola Lönnqvist: Söderköpings Historiska Muséum 100 år?; S:t Ragnhilds Gilles bibliotek; Ur muséets gästbok; Söderköping och Gillet 2021/2022
 • Carl-Johan Ivarsson: Verksamhetsberättelse 2021
 • Ola Lönnqvist: Elias Sehlstedt och Mem; Elias Sehlstedt och Carl Larsson i Söderköping; Ett konstverk blir till; Landhöjningen har jag inte förstått mig på; Broar i Söderköpings stad; Skolor i Söderköping; Invånare i Söderköpings kommun; Moscows boende; Namngivna invånare i Södeköping under medeltiden
 • Göran Ohlsson: När Söderköping under Krimkriget 1853-1856 var embarkeringsplats för Andra Livgrenadjärregementet
 • Katarina Harrison Lindbergh: Har du tänkt på att…
 • Kristina Ekero Eriksson: Aska-högen och Söderköping
 • Margareta Spels och Ola Lönnqvist: Ett brev kan säga så mycket
 • David E Andersson: Patent från Söderköping
 • Carl-Johan Ivarsson: Grefbergska graven – en annorlunda grav vid Drothems kyrka
 • A Wahlberg: Nodisk familjebok 1918 om Söderköping
 • Kartgruppen: Söderköping på kartor
 • Sigurd Larsson: Ett års äventyr vid Skeppsdocken