S:t Ragnhilds Gilles styrelseledamöter efter årsmötet 2022.

Åtskilliga arbetsuppgifter har fördelats men återges inte här.

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET/ARBETSUTSKOTTET

Ola Lönnqvist, ålderman/ordförande

Björn Åkerlind, skattmästare/kassör

Göran Ohlsson, vice ålderman/vice ordförande

ORDINARIE LEDAMÖTER/suppleanter

Peter Drexel, Annelie Sjöberg, Sigurd Larsson

Flera platser är vakanta.

DESSUTOM utanför styrelsen men med särskilt uppdrag

Revisorer: Anders Eksmo, Anders Nilsson

Revisorssuppleant: Leif Brusman

Valberedning: Johnny Rågetoft, en plats vakant

Bildregistrator fotoaffärer: Stefan Wållberg

Styrelsen sammanträder kl 18.00 i regel  FÖRSTA måndagen i varje månad, dock ej i januari, juni, juli, augusti  och december, då det kan bli annan dag.