S:t Ragnhilds Gilles styrelseledamöter efter det sena årsmötet i oktober 2021.

Åtskilliga arbetsuppgifter har fördelats men återges inte här.

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET/ARBETSUTSKOTTET

Ola Lönnqvist, ålderman/ordförande, årsboksredaktör

Björn Åkerlind, skattmästare/kassör

Göran Ohlsson, vice ålderman/vice ordförande/annonschef/bildgrupp

ORDINARIE LEDAMÖTER/suppleanter

Carl-Johan Ivarsson, präntare/sekreterare,

Lars Lindh, intendent

Peter Drexel, Annelie Sjöberg, Sven Münter

Ingrid Drexel, Linda Engelbrekt, Sigurd Larsson

DESSUTOM utanför styrelsen men med särskilt uppdrag

Revisorer: Anders Eksmo, Anders Nilsson

Revisorssuppleant: Leif Brusman

Valberedning: Vakant 2 personer

Bildregistrator fotoaffärer: Mikael Lindqvist, Stefan Wållberg

Styrelsen sammanträder kl 18.00 i regel  FÖRSTA måndagen i varje månad, dock ej i januari, juni, juli, augusti  och december, då det kan bli annan dag.