S:t Ragnhilds Gilles styrelseledamöter efter årsmötet april 2022.

Åtskilliga arbetsuppgifter har fördelats men återges inte här.

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET/ARBETSUTSKOTTET

Ola Lönnqvist, ålderman/ordförande

Björn Åkerlind, skattmästare/kassör

Göran Ohlsson, vice ålderman/vice ordförande

ORDINARIE LEDAMÖTER/suppleanter

Peter Drexel, Annelie Sjöberg, Sigurd Larsson, Daniel Andersson

2 ordinarie platser är vakanta.

2 suppleantplatser är vakanta

Christer Magnfält, David Andersson, adjungerade

DESSUTOM utanför styrelsen men med särskilt uppdrag

Revisorer: Anders Eksmo, Lars Wallberg

Revisorssuppleant: Leif Brusman

Valberedning: 2 platser vakanta

Bildregistrator fotoaffärer: Stefan Wållberg

Fotogruppen: Lars Lindh

Modelljärnvägen: Lars Lindh, Sven Münter, Göran Ohlsson

Styrelsen sammanträder kl 18.00 i regel  FÖRSTA måndagen i varje månad, dock ej i januari, juni, juli, augusti  och december, då det kan bli annan dag.