Observera att utställningen är i byggnadens andra våning och att det

saknas hiss i byggnaden.

Stadens första högre skola

Stadshistoriska muséet

Byggnaden i vilken muséet är inrymt, är stadens äldsta skolbyggnad och utgjordes ursprungligen av en envåningsbyggnad — den murade delen — som är medeltida. Troligen inrymdes i byggnaden under tidig medeltid en så kallad Själagård, dvs innan byggnaden kom att användas som skola.

Vid den yttre renoveringen 2015/2016 har framkommit detaljer som gör att vi tror att bottenvåningen uppfördes samtidigt som den närliggande kyrkan, dvs under mitten av 1200-talet.

Från mitten av 1500-talet fanns här en trivialskola med tre lärosalar inrättad. De dominerande ämnena var: Teologi, filosofi, retorik, historia och givetvis språken latin och grekiska.

År 1781 försågs trivialskolan med en övervåning jämte vind. Den var avsedd som bostad för skolans rektor. Samtidigt renoverades bottenvåningen. Men ytterligare skollokaler behövdes i och med att även naturvetenskapliga ämnen och moderna språk tillkom och antalet lärartjänster och klasser utökades och ett annex tillkom därför 1809 i form av byggnaden som i nutid kallas för ”Gamla gymnastiken”. År 1861 hade emellertid båda skollokalerna tjänat ut och verksamheten flyttades till en byggnad utefter nuvarande Ågatan. Den gamla trivialskolan utnyttjades därefter under lång tid som fattigstuga. Från början av 1930-talet fram till 1977 inrymdes här stadens bibliotek.

När S:t Ragnhilds Gille år 1978 firade sitt 60-årsjubileum öppnades i byggnaden det Stadshistoriska muséet med adressen Gamla Skolgatan 10.

Muséet är öppet sommartid. Besök vid andra tider kan bokas via mail eller via telefon.

Muséet har fri entré, men välkomnar ett frivilligt bidrag till verksamheten.