Välkommen till Söderköpings Stads ”hembygdsförening”, kulturhistoriska förening,

S:t Ragnhilds Gille och Stadshistoriska muséet

På vår hemsida eftersträvar vi att ge en samlad aktuell information om föreningen, vårt program, våra evenemang, nyheter, publikationer mm.

Vi är mycket beroende av ekonomiskt stöd från Söderköpings kommun, från organisationer, företag och enskilda. Vill du veta vilka som annonserat i våra årsböcker under tiden 1922-2017 och 2019 så kan du klicka här. ANNONSÖRER

Under ca 6 minuter så kan du nedan se våra annonsörers annonser i årsboken 2020 – ja kvaliteten på annonserna är betydligt bättre i årsboken och där kan du lugnt och stilla ta del av annonsen.

Via länk nås även våra sidor på Visit Östergötland. Dess information vänder sig särskilt till turister och ges även på engelska och tyska.

Tag gärna kontakt med oss här

eller till ordföranden/åldermannen Ola Lönnqvist 0702-492242

E-mail: info(et)stragnhildsgille.se eller till ordföranden ola(et)lonqvist.se

Vill du bli medlem? Självklart!

170 kr/person och år inkl årsbok, 250 kr/för 2 medlemmar med samma adress, inkl en gemensam årsbok. Gäller för 2021.

Bankgiro 415-0421

Swish 123 213 62 16

Ola Lönnqvist, ålderman/ordförande

Teckningarna i menyn är utförda av Stig Svensson.

ANNONSER 2020