Välkommen till Söderköpings Stads hembygdsförening och historiska museum.

Om du personligen behöver kontakta mig, och inte kan göra det via tfn eller mail, så är jag på muséet kl 17.30-18.00 måndagar före ordinarie styrelsesammanträden 2023. 

Ola Lönnqvist, ordförande

S:t Ragnhilds Gille och Stadshistoriska muséet

 

På vår hemsida eftersträvar vi att ge en samlad aktuell information om föreningen, vårt program, våra evenemang, nyheter, publikationer mm.

Vi är mycket beroende av ekonomiskt stöd från Söderköpings kommun, från organisationer, företag och enskilda. Vill du veta vilka som annonserat i våra årsböcker under tiden 1922-2017 och 2019 så kan du klicka här. ANNONSÖRER

Under ca 6 minuter så kan du nedan se våra annonsörers annonser i årsboken 2020 – ja kvaliteten på annonserna är betydligt bättre i årsboken och där kan du lugnt och stilla ta del av annonsen.

Telefon  till ordföranden/åldermannen Ola Lönnqvist 0702-492242

E-mail: info(et)stragnhildsgille.se eller till ordföranden ola(et)lonqvist.se

Vill du bli medlem? Självklart!

200 kr/person och år inkl årsbok, 300 kr/för 2 medlemmar med samma adress. Gäller för 2023.

Bankgiro 415-0421

Swish 123 213 62 16

Ola Lönnqvist, ålderman/ordförande

Teckningarna i menyn är utförda av Stig Svensson.

ANNONSER 2020