Välkommen till Söderköpings Stadshistoriska museum

S:t Ragnhilds Gille och Stadshistoriska muséet

 

På vår hemsida eftersträvar vi att ge en samlad aktuell information om föreningen, vårt program, våra evenemang, nyheter, publikationer mm.

Vi är mycket beroende av ekonomiskt stöd från Söderköpings kommun, från organisationer, företag och enskilda. Vill du veta vilka som annonserat i våra årsböcker under tiden 1922-2017 och 2019 så kan du klicka här. ANNONSÖRER

Under ca 6 minuter så kan du nedan se våra annonsörers annonser i årsboken 2020 – ja kvaliteten på annonserna är betydligt bättre i årsboken och där kan du lugnt och stilla ta del av annonsen.

Telefon till åldermannen Carl-Johan Ivarsson 070-2253245.

E-mail: info@stragnhildsgille.se eller till åldermannen ivarsson.carljohan@gmail.com

Vill du bli medlem? Självklart!

250 kr/person och år inkl årsbok, 350 kr/för 2 medlemmar med samma adress. Gäller för 2024.

Bankgiro 415-0421

Swish 123 213 62 16

 

Teckningarna i menyn är utförda av Stig Svensson.

ANNONSER 2020