Välkommen till Söderköpings Stads hembygdsförening och historiska museum.

Om du personligen behöver kontakta mig, och inte kan göra det via tfn eller mail, så är jag på muséet kl 17.00-18.00 måndag 5/9, 3/10, 7/11, 5/12 dvs före ordinarie styrelsesammanträden 2022. Dessutom vid de programpunkter som jag utför eller medverkar i.

Ola Lönnqvist, ordförande

HÖSTMÖTET 12 december 2022 BÖRJAR klockan 17.00 och INTE kl 18.00.

Plats: Brunnssalongen (ladan) – obligatorisk förhandsanmälan till ola@lonqvist.se eller tfn 0702-492242

LUCIA och sedan föredrag av arkeolog Mars Magnusson om S:t Ilians kyrka (kyrkan under kanalen)

S:t Ragnhilds Gille och Stadshistoriska muséet

(klicka gärna på rubriken ovan)

På vår hemsida eftersträvar vi att ge en samlad aktuell information om föreningen, vårt program, våra evenemang, nyheter, publikationer mm.

Vi är mycket beroende av ekonomiskt stöd från Söderköpings kommun, från organisationer, företag och enskilda. Vill du veta vilka som annonserat i våra årsböcker under tiden 1922-2017 och 2019 så kan du klicka här. ANNONSÖRER

Under ca 6 minuter så kan du nedan se våra annonsörers annonser i årsboken 2020 – ja kvaliteten på annonserna är betydligt bättre i årsboken och där kan du lugnt och stilla ta del av annonsen.

Via länk nås även våra sidor på Visit Östergötland. Dess information vänder sig särskilt till turister.

Tag gärna kontakt med oss här

eller till ordföranden/åldermannen Ola Lönnqvist 0702-492242

E-mail: info(et)stragnhildsgille.se eller till ordföranden ola(et)lonqvist.se

Vill du bli medlem? Självklart!

200 kr/person och år inkl årsbok, 300 kr/för 2 medlemmar med samma adress, inkl en gemensam årsbok. Gäller för 2022 och för 2023 är avgiften densamma.

Bankgiro 415-0421

Swish 123 213 62 16

Ola Lönnqvist, ålderman/ordförande

Teckningarna i menyn är utförda av Stig Svensson.

ANNONSER 2020