Söderköpings stads hembygdsförening.

Föreningen S:t Ragnhilds Gille grundades våren 1918.

Gillet 1918 grundas Klicka och läs

Gillets driver sedan 1920-talet stadens historiska muséum, som har en permanent utställning om Söderköpings utveckling som stad under mer än 800 år.
Under sin verksamhet har Gillet fått föremål och arkivalier att vårda, varav en ringa del ingår i utställningarna.

Gåvor till Gillets arkiv och föremålssamlingar mottages med största tacksamhet.
Vi är intresserade av allt som har anknytning till Söderköpings förflutna och då i första hand Söderköpings stads förflutna.

En årsbok utges sedan 1922 och Söderköpings historia har i bokform dessutom utgivits på Gillets initiativ.
Under vår och höst inbjuds till föredrag och samtalsmöten samt lite större höstmöte och i början av året till årsmöte.

Guidningar, studiecirklar, utställningar och olika arrangemang ingår i föreningens  verksamhet. Även via internet ges programpunkter.
Gillet har idag närmare 600 medlemmar.

ÄVEN ICKE MEDLEMMAR är välkomna till våra aktiviteter.

Här kan du ta del av vår medlemsstatistik. Du får gärna hjälpa till att förbättra den. Medlemmar 1918-2022

Bli medlem

Nya medlemmar är alltid välkomna till Gillets verksamhet.
Om du vill bli medlem, så skriv ett brev eller e-post till museet,
Medlemsavgiften är för närvarande (2023) – enskild medlem 200 kr,  två personer med samma adress 300 kr.

Du kan betala via

Bankgiro 415-0421 eller via Swish 123 213 6216

För medlemsavgiften får du i november/december Gillets innehållsrika årsbok. Två personer/medlemmar med samma adress erhåller en gemensam årsbok.

Tag gärna kontakt med oss här