Söderköpings stads ”hembygdsförening” eller snarare kulturhistoriska förening

Föreningen S:t Ragnhilds Gille grundades våren 1918.

Gillet 1918 grundas Klicka och läs

Gillets viktigaste angelägenhet är idag muséet som har en permanent
stadshistorisk utställning om Söderköpings utveckling som stad under
mer än 800 år.
Under sin verksamhet har Gillet fått föremål och arkivalier
att vårda, varav en del ingår i utställningarna.

Gåvor till Gillets arkiv och föremålssamlingar mottages med största tacksamhet.
Vi är intresserade av allt som har anknytning till Söderköpings förflutna och då i första hand Söderköpings stads förflutna. Om du har något som du vill skänka, kontakta Gillet.

En årsbok utges sedan 1922 och Söderköpings historia har i bokform dessutom utgivits på Gillets initiativ.
Under vår och höst inbjuds till föredrag och samtalsmöten samt lite större höstmöte och i början av året till årsmöte.
Guidningar, studiecirklar, utställningar och olika arrangemang ingår även i verksamheten.
Gillet har idag cirka 600 medlemmar.

Här kan du ta del av vår medlemsstatistik. Du får gärna hjälpa till att förbättra den. Medlemmar 1918-2017

Bli medlem

Nya medlemmar är alltid välkomna till Gillets verksamhet.
Om du vill bli medlem, så skriv ett brev eller e-post till museet, så skickar
vi årsbok och inbetalningskort.
Medlemsavgiften är för närvarande (2021) – enskild medlem 170 kr,  två personer med samma adress 250 kr.

Du kan betala via

Bankgiro 415-0421 eller via Swish 123 213 6216

För medlemsavgiften får du under året Gillets innehållsrika årsbok. Två personer/medlemmar med samma adress erhåller en gemensam årsbok.

Tag gärna kontakt med oss här