Arkiv och bibliotek

S:t Ragnhilds Gille förvaltar ett rikhaltigt arkiv som är tillgängligt för forskning. Det har tidigare enbart förvarats i museibyggnaden men stora delar flyttades under 2009 till kommunhusets arkiv. Se nedan!!

Förteckningen över arkiv och litteratur har aktualiserats och kompletterats under åren 2016-2023.

Har du frågor om förteckningarna kan du kontakta muséet. / Ola Lönnqvist 0702-492242, ola/et/lonqvist.se

===========================================================================

I kommunarkivet förvaras. nedanstående dokumentsamlingar

Kommunarkivet nås ENLIGT NEDAN
  • Christina Sandell, kommunarkivarie, Kommunhuset, Storängsallén 20, 614 80 Söderköping, Telefon: 0121-183 24
    kommunarkiv@soderkoping.se

    =================================

På S:t Ragnhilds Gilles muséum finns dokument som undan för undan tillförs Gillets arkiv och som förvaras på muséet.

Det gäller i första hand föreningens egen verksamhet men även anteckningar om Söderköpings historia av
Sigurd Erixon, Björn Helmfrid, Leif Vindevåg m fl

Föreningsarkiven för: Teater Sythercopie, Söderköpings FN-förening m fl liksom delar av Gillets eget arkiv flyttas undan för undan till Gillets externa förråd.

Dessutom finns ett stort fotoarkiv. Numera även Sune Johanssons och Marianne Wiks filmer från Söderköping, flera av Ola Lönnqvists teaterföreställningar mm på film och andra filmer.

Välkommen på ett besök!