PROGRAM 202
4

 

FOTOGRUPPEN

som tar del av gamla fotografier och försöker notera vad de föreställer, vem som är på bilden och när den togs har återstartat. Träffas numera i regel tisdags eftermiddag ungefär varannan vecka.

Programledare: Lars Lindh

==================================================================

PROGRAM 2024 – se under rubriken Aktuellt

==================================================================

Lite fakta om föreningens aktiviteter genom åren (aktuellt ca 2022)

Föredrag på muséet 1918-2022

Svenska Flaggans Dag 1922-1965

Gillet i årtal 1918-2022

VIKTIGARE HÄNDELSER I GILLETS HISTORIA 1918-2018

Gillets utflykter 1932-2022

Jubileumsfirandet sammanfattning 2018

FOTOGRUPPEN 1929-2022

Gillets redaktionskommitté genom åren 1922-2022

Ordf Gillet 1918-2022

SRG Författare i årsboken 1922-2021

SRG Årsbokens omslag 1922-2022

Medlemmar i föreningen 1918-2022

Gillet 1918 grundas

stragnhildsgille In the spring 1918

Klicka här så kan du se några bilder från Söderköping.