DIGITALA och andra PROGRAM HÖSTEN 2021

”Vanliga” programpunkter hösten 2021 är INTE planerade – håll dig uppdaterad här och på entrédörren till muséet.

Årsmöte 16/10 kl 15.00 – Brunnssalongen (se brev som bör anlända till alla medlemmar ca 27/9 2021.)

Digitala program måndag enligt nedan med Ola Lönnqvist. Kräver att du sänder din e-postadress till ola@lonqvist.se och på såsätt anmäler dig. Du får en fil att klicka på ca 10-15 minuter före utsatt tid.

27/9 kl 11.00-ca 11.30 Ryssarna och Göta kanal INSTÄLLT

11/10 kl 19.00-ca 19.30 Söderköping under 1500-talet

25/10 kl 15.00-ca 15.30 Poeten Bengt E Nyström

8/11 kl 11.00-11.30 Söderköpings högre skola INSTÄLLT

22/11 kl 19.00-ca 19.30 Biskopar med anknytning till Söderköping

======================================================

Lite fakta om föreningens aktiviteter genom åren

Föredrag på muséet

Svenska Flaggans Dag

Gillet i årtal

VIKTIGARE HÄNDELSER I GILLETS HISTORIA

Gillets utflykter

Jubileumsfirandet sammanfattning

FOTOGRUPPEN

Gillets redaktionskommitté genom åren

Ordf Gillet

Några personer som varit mycket aktiva i Gillet

SRG-Årsbokens-omslag

SRG Författare i årsboken per 2018

Gillet 1918 grundas

stragnhildsgille In the spring 1918

Klicka här så kan du se några bilder från Söderköping.