Aktuellt

PROGRAM våren 2019

Det nya programmet är under distribution och vi räknar med att det finns i din postlåda i skiftet november/december 2018. Se även vår hemsida under rubriken program.

Förutom program får du information om betalning av medlemsavgift för 2019, information om höstmötet 11/12 2018 och kallelse till årsmötet 6/2 2019.

AKTUELLT

Tisdag 23/10 2018 träffade Ola Lönnqvist, Göran Ohlsson och Björn Åkerlind politiker och personal från Söderköpings kommun, nämligen politikerna Anders Bevemyr, Börje Nathanaelsson, Martin Sjölander och kommundirektören Anna Thörn, chefen för serviceförvaltningen Rickard Bardun, med kommunsekreteraren Per Johansson som antecknare, och diskuterade gamla frågor nämligen:

Arkeologisk undersökning vid muséet, Parkeringsyta framför muséet, Muséets ekonomi nu och i framtiden och driftbidrag till Gillets föreningsverksamhet, Tillgängligheten till muséet för personer med rörelseproblem, en eventuell förläggning av ett ideellt eller kommunalt museum till annan lokal än den nuvarande, och ansvar för att museibyggnaden har brand- och inbrottslarm.

Samtalet ledde till utrednings/undersökningsuppdrag för såväl kommunen som för Gillet.

PROGRAM HÖSTEN 2018

11 december kl 18.00 Höstmöte med traditionell Lucia och föredrag av Bengt Svensson under rubriken Söderköpingsgrabben som blev polis. Plats: Drothems församlingshem. OBS TIden.

MUSÈET 2018

Bildgruppen på Torsdagar har sina sammankomster vid vanlig tid, dvs 15.30 på Muséet.

Modelljärnvägen är återuppförd. Kontakta gärna muséet 0121-214 84 för att höra efter om du kan komma och ta en titt och kanske också få köra lite. ÖPPET UNDER ADVENTSMARKNADEN lördag och söndag kl 10.00-16.00. Vi bjuder på glögg och pepparkakor.

Västra Husby Genealogiska förening besöker muséet den 28/11 kl 18.00. Värd Lars Lindh.

STINSEN 2018

RETRO-föredragen, i samverkan mellan Söderköpings Kommun, Folkuniversitetet, S:t Ragnhilds Gille m fl  på Stinsen ser i höst ut som följer (fri entré):

28/11 Joakim Mansfield: Den geologiska utvecklingen i Söderköping med omnejd.

JUBILEUMSBOKEN

Gillets 97:e årsbok, tillika Jubileumsbok 2018, är kommen från Tellogruppens tryckeri. Vi hoppas att du som läsare finner den intressant och läsvärd.

Några sakfel vill jag dock peka på: På sidan 7 anges att Carl Sundberg avled 1974, det var fel person och rätt skall vara 1921, på sidan 13 saknas födelseåret för Alric Halvar som skall vara 1896, på sidan 41 står det 1918-1949 men skall vara 1918-1929 och på sidorna 94-95 anges siffran 94 som bör vara 96.

Fotografen på sidan 86 är Lennart Jansson och på sidan 87 Carl Sundberg.

Varför inte rätta det i din bok!!

Boken delades ut den 1 juni till föreningens medlemmar som deltog i jubileumsfirandet på eftermiddagen. Därefter har den hämtats av medlemmar vid besök på muséet. Boken har till övriga levererats under september. Har du inte fått ditt ex – hör av dig till muséet.

DRAGNING I ÅRETS NYHET – VÅRT MEDLEMSLOTTERI

Kontakta Muséet tfn 0121-214 84 vardagar ca 10.00-14.00 för uthämtning/distribution av vinsten. Vinnarna kommer att kontaktas via brev.

Vinst för dragning nr 4 m. då den tredje dragningen kommer att ske. Icke uthämtad vinst tillfaller föreningen.

DRAGNING Nr 4 26/11

 1. Medl Nr 1198 – Marlene Nordström, Söderköping: 500 kr
 2. Medl Nr 260 – Mats Herrmansson, Söderköping: 300 kr
 3. Medl Nr 1149 – Monica Wering, Finspång: 200 kr
 4. Medl Nr 119 – Jan Grunewald, Söderköping: Bok
 5. Medl Nr 1431 – Barbro Larsson, Söderköping: Bok
 6. Medl Nr 1059 – Monica Uvenman, Uppsala: Bok
 7. Medl Nr 745 – Stig Wering, Söderköping: Bok
 8. Medl Nr 1242 – Anne Adamsson, Söderköping: Bok
 9. Medl Nr 1297 – Gunnar Widholm, Söderköping: Bok
 10. Medl Nr 1048 – Bernt Appelvang, Söderköping: Bok

DRAGNING Nr 3 27/8

 1. Medl Nr 1402 – Anna Rane, Mölndal: 500 kr
 2. Medl Nr 1412 – Lars-Olof Karlsson, Söderköping: 300 kr
 3. Medl Nr 254 – Margareta Hedenström, Söderköping: 200 kr.
 4. Medl Nr 645 – Leif Stenbäck, Söderköping: Bok
 5. Medl Nr 1196 – Gerd Wisting, Söderköping: Bok
 6. Medl Nr 1309 – Johan Kreuger, Söderköping: Bok
 7. Medl Nr 1189 – Anna Lantz, Valdemarsvik: Bok
 8. Medl Nr 390 – Elsa Karlsson, Söderköping: Bok
 9. Medl Nr 751 – Birgitta Wibeck, Söderköping: Bok
 10. Medl Nr 1158 – Ann-Britt Filipsson, Trångsund: Bok

DEN 6:E JUNI – NATIONALDAGEN

En delegation från S:t Ragnhilds Gille bestående av Lars Lindh, Ingrid Ögren, Peter Drexel och Maria Adamsson (ordförande Ola Lönnqvist var sjukledig)  deltog i Nationaldagsfirandet på Skansen och därmed i TV-sändningen därifrån.

Fana erhölls ur konungens hand.

 

 

 

 

 

 

 

 

Så såg det ut i ordförandens TV resp i verkligheten. (Ingrid Ögren fanbärare, foto Peter Drexel.)

S:t Ragnhilds Gille 100 år

stragnhildsgille In the spring 1918 Historiken över S:t Ragnhilds Gille (engelsk version, in English)

VIKTIGARE HÄNDELSER I GILLETS HISTORIA till och med 2016 Klicka och läs.

Kommentarer inaktiverade.