Här återges: Avhandlingar, uppsatser, artiklar, sammanställningar mm som Gillet fått tillstånd att publicera.

1* Charlotte Jörgenson. Kandidatuppsats 2015

”Här kommer min kandidatuppsats som jag gärna vill göra tillgänglig för alla som är intresserade av Söderköping stads kulturarv, inom både kulturarvsturism och gestaltning”

2* Ola Lönnqvist: Några uppsatser mm

3* Ola Lönnqvist: Teatermanus, exempel

4* Ola Lönnqvist: Artiklar mm som var tänkta för Gillets årsbok

5 * Artiklar mm ev tänkta för Gillets årsbok