Björn Helmfrid: Söderköpings historia 1568-1690.

Denna del 2 av Söderköpings historia fortsätter där Sven Ljung år 1949 utgivna del 1 book_twoslutade. Boken är präglad av Helmfrids detaljerade och noggranna beskrivningsteknik och belyser det mesta av vikt som hänt i staden under den aktuella tiden. Boken som gavs ut efter Helmfrids död innehåller ett antal färgbilder och ett personregister.

 

 

Lars Hedenström och Lars Sylvan: Söderköping Nu och Då.

book_one— bilder av den lilla stadens förändring under ett sekel.
För ett 100-tal objekt skildras miljöer och vyer i form av ”nubilder” i färg och ”dåbilder” i svartvitt. I text beskrivs kortfattat platsens historia. Vidare ingår textavsnitt, som karaktäriserar Söderköping i början av 1900-talet respektive början av 2000-talet. Författare är Lars Sylvan (text och research) och Lars Hedenström (foto och bildbehandling). Boken är på 180 sidor, inbunden och utges av hembygdsföreningen S:t  Ragnhilds Gille.

Svante Lihoff: Emil Ström — en söderköpingsfotograf

book_three

Ett litet smakprov på den bildskatt som S:t Ragnhilds Gille övertog på 1950-talet från fotograf Emil Ströms dödsbo. Drygt 10 000 glasnegativ förvaras i syrafria kuvert och samtliga har framkallats och blivit inklistrade i pärmar. Äldre medlemmar i Gillet har bearbetat och tolkat dessa foton, och dessa finns nu på Söderköpings museum.

Boken innehåller en bråkdel , men intressanta, bilder av Emil Ström.

Övriga publikationer, dock återstår bara enstaka exemplar.

  • Erik Lundberg: Topografisk undersökning av Söderköping
  • Hans Lindgren: Kanalbyggarna och staten
  • Ola Lönnqvist: Bidrag till Söderköpings skolhistoria
  • Meddelanden från Östergötlands Fornminnesförening 1905
  • Lars Nilsson & Jan Andersson: Konditoriet vid Hagatorget
  • Hugo Ulander: S:t Laurentii och S:t Drottenskyrkor
  • Martin Åhrén: Den lilla stadens stora arkitektur
  • Ola Lönnqvist: Söderköpings stads historia under 1000 år
  • FATABUREN – några äldre årgångar

Tag gärna kontakt med oss här