PLANERING

PLANERINGSSIDA avsedd att användas av föreningar, organisationer, kommun, kyrkor, företag m fl för att möjliggöra en viss samordning av aktiviteter.

Intresset för att använda sidan har visat sig vara mycket mycket litet tyvärr, varför försöket nu med omedelbar verkan läggs ned (2018-03-20)

Önskvärt är att kommunens kulturavdelning och turistavdelning kunde tänka sig en sådan sammanställning, eftersom väldig mycket arrangemang passerar genom dem.

Det räcker inte med att publicera vad som redan är fastställt utan behov finns att i god tid få veta vad som planeras.

Ola Lönnqvist, ordförande S:t Ragnhilds Gille