Program för första halvåret 2018.

SRG Program Nr 1 år 2018 för januari – juni

Aktiviteterna Bakom Kulisserna har visat sig i det närmaste helt ointressant för våra medlemmar. Det är tråkigt att man inte vill se vad vi verkligen har tillgång till i form av dokument, böcker, tidningar, bilder och föremål.

Att driva ett muséum är så mycket mer än att ställa ut.

Retro VT 2018

Gillet är åter medarrangörer för programserien RETRO

OBS att ändringar kan ske. Läs på vår hemsida under rubriken AKTUELLT.

Föredrag på museet under perioden 1918-2018, sammanställning

Gillets utflykter under perioden 1918-2017, sammanställning

Klicka här så kan du se några bilder från Söderköping.