UTOMHUSPROGRAM SOMMAREN 2021

Lördag 12/6 kl 11.00-ca 11.30    Göta kanals tillkomst. Samling vid Dansbanan. (Peter Drexel)

Lördag 19/6 kl 11.00-ca 11.30    Brunnsområdet och Bergaskolan. Samling vid Brunnslasarettet. (Ola Lönnqvist)

Fredag 2/7 kl 11.00-ca 11.30      Hospitalskvarteret. Samling vid Drothems kyrka. (Ola Lönnqvist)

Lördag 3/7 kl 11.00-ca 11.30      Storgatan. Samling vid Rådhuset. (Ingrid Drexel)

Måndag 12/7 kl 20.00-ca 20.30 Korskullen/Gilleskullen. Samling vid Mangelgården. (Ola Lönnqvist)

Torsdag 15/7 kl 11.00-ca 11.30  Brunnsområdet och Bergaskolan. Samling vid Brunnslasarettet. (Ola)

Lördag 24/7 kl 11.00-ca 11.30    Göta kanals tillkomst. Samling vid Dansbanan. (Peter Drexel)

Lördag 21/8 kl 11.00-ca 11.30    Storgatan. Samling vid Rådhuset. (Ingrid Drexel)

DIGITALA PROGRAM HÖSTEN 2021

Måndag enligt nedan med Ola Lönnqvist. Kräver att du sänder din e-postadress till ola@lonqvist.se. Du får en fil att klicka på ca 10 minuter före utsatt tid.

13/9 kl 15.00-ca 15.30 Söderköpings högre skola

27/9 kl 11.00-ca 11.30 Ryssarna och Göta kanal

11/10 kl 19.00-ca 19.30 Söderköping under 1500-talet

25/10 kl 15.00-ca 15.30 Poeten Bengt E Nyström

8/11 kl 11.00-11.30 Skällviks borg och ruin

22/11 kl 19.00-ca 19.30 Biskopar med anknytning till Söderköping

======================================================

Vid 2 tillfällen kommer Ola Lönnqvist  att berätta om Söderköpings historia främst under 1500-talet och vid 2 tillfällen läsa poesi av  Beng E Nyström och berätta något om honom. Dessa aktiviteter förhandsannonseras inte då de ingår i kommunens Pop Up-program, men jag vet när och var de skall ske.

Lite fakta om föreningens aktiviteter genom åren

Föredrag på muséet

Svenska Flaggans Dag

Gillet i årtal

VIKTIGARE HÄNDELSER I GILLETS HISTORIA

Gillets utflykter

Jubileumsfirandet sammanfattning

FOTOGRUPPEN

Gillets redaktionskommitté genom åren

Ordf Gillet

Några personer som varit mycket aktiva i Gillet

SRG-Årsbokens-omslag

SRG Författare i årsboken per 2018

Gillet 1918 grundas

stragnhildsgille In the spring 1918

Klicka här så kan du se några bilder från Söderköping.