Nu är vårt program för första halvåret 2018 färdigt.

SRG Program Nr 1 år 2018 för januari – juni

Gillet är åter medarrangörer för programserien RETRO

Retro VT 2018

OBS att ändringar kan ske. Läs på vår hemsida under rubriken AKTUELLT.

Föredrag på museet under perioden 1978-2017, sammanställning

Klicka här så kan du se några bilder från Söderköping.