SRG Program nr 2 för Hösten 2019 (klicka här för hela programmet)

OBS att ändringar kan ske. Läs på vår hemsida under rubriken AKTUELLT.

Onsdag 4/9 kl 18.30 Källarvandring. Förhandsanmälan senast 1/9 0121-214 84, 20 kr/st, max 40 deltagare (47 deltagare)

Onsdag 25/9 kl 18.30 Väggarna berättar – om muséets byggnad och dess ”gäster” under århundradena, Ola Lönnqvist (12 deltagare)

Onsdag 9/10 kl 18.30 Greve Magnus Stenbock, filmvisning, Lars Lindh sköter det hela (25 deltagare)

Onsdag 30/10 kl 18.30 Tillfällen då Söderköping (i modern tid) fanns i nyheterna, medlemmar ur Styrelsen

Onsdag 13/11 kl 18.30 Läraren Erik Nilsson erinrar oss om skolan under hans verksamhetstid

Tisdag 26/11 kl 18.30 Håkan Hultkranz berättar om Göta Kanal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under ARKIVENS DAG Lördag 9/11 är muséet öppet 10.00-12.00, och då berättar Ola Lönnqvist om sin förhoppningsvis då nytryckta bok Den ryska invasionen 1810-1832.

HÖSTMÖTE 2019

S:t Ragnhilds Gilles höstmöte äger rum 11/12 kl 18.00

Plats: Drothems församlingshem

Försäljning av böcker, kaffestund, information, lotteri och LUCIA.

Föredrag av MARIANNE WIK, pedagog, författare och föredragshållare

Att växa upp i skuggan av Thorönsborg

RETRO-föredragen hösten 2019:

Äger rum på Stinsen

11/9       Annika Sandén: Barn på medeltiden (ca 40 deltagare)

1/10       Ted Rosvall: Släktforskning (S:t Laurentii församlingshem) (102 deltagare)

23/10     Martin Kjellgren: Häx- och trolldomsprocesser i Östergötland

27/11     Karolina Nilsson: Trädgårdar i konsten (?)

======================================================

Lite fakta om föreningens aktiviteter genom åren

Föredrag på muséet

Svenska Flaggans Dag

Gillet i årtal

VIKTIGARE HÄNDELSER I GILLETS HISTORIA

Gillets utflykter

Jubileumsfirandet sammanfattning

FOTOGRUPPEN

Gillets redaktionskommitté genom åren

Ordf Gillet

Några personer som varit mycket aktiva i Gillet

SRG-Årsbokens-omslag

SRG Författare i årsboken per 2018

Gillet 1918 grundas

stragnhildsgille In the spring 1918

Klicka här så kan du se några bilder från Söderköping.