S:t Ragnhilds Gilles styrelseledamöter efter årsmötet i februari 2018

  • Ordförande/ålderman: Ola Lönnqvist
  • Präntare/sekreterare: Utses den 26/2
  • Skattmästare/kassör: Utses den 26/2
  • Styrelseledamöter: Carl-Johan Ivarsson, Björn Åkerlind, Göran Ohlsson, Annelie Sjöberg, Peter Drexel, Lars Lind, Stefan Wållberg, Sven Münter
  • Suppleanter: Ingrid Ögren, Sigurd Larsson, Britt-Marie Brauns, Kjell Jionasson

Styrelsen fram till årsmötet 2018:

Längst fram sett från vänster:

Carl-Johan Ivarsson, Ingrid Ögren, Lars Lindh, Annelie Sjöberg, Ola Lönnqvist, Louise Djenfer, Stefan Wållberg

Bakre raden:

Peter Drexel, Göran Ohlsson, Sven Münter, Sigurd Larsson

 

Saknas på bilden:

Annie Örström (har avgått under våren 2017), Björn Åkerlind

Foto: Kent Käfling

Inom styrelsen finns separata uppdrag såsom: Intendent, bibliotekarie, bildarkivarie, skaffare och vice sekreterare, vice kassör, vice ordförande, arkivarie m fl.

På muséet tjänstgör: Lars Lindh, intendent. Han kan alltid kontaktas i alla ärenden.

  • Revisorer: Ulla Hasselqvist, Anders Nilsson
  • Revisorssuppleant: Anders Eksmo
  • Valberedning: Göran Lindell, Jan Djurberg

Styrelsen sammanträder kl 18.00 under 2018 i regel sista måndagen i varje månad, dock ej i juni, juli och december. Troligen kommer att göras undantag i april.