S:t Ragnhilds Gilles styrelseledamöter fram till årsmötet i februari 2018

  • Ordförande/ålderman: Ola Lönnqvist
  • Präntare/sekreterare: Carl-Johan Ivarsson
  • Skattmästare/kassör: Björn Åkerlind
  • Styrelseledamöter: Göran Ohlsson (vice ålderman), Annelie Sjöberg, Peter Drexel, Lars Lind, Stefan Wållberg, Sven Münter (vice präntare)
  • Suppleanter: Ingrid Ögren (vice skattmästare), Sigurd Larsson, Annie Örström (till och med maj 2017), Louise Djenfer

Längst fram sett från vänster:

Carl-Johan Ivarsson, Ingrid Ögren, Lars Lindh, Annelie Sjöberg, Ola Lönnqvist, Louise Djenfer, Stefan Wållberg

Bakre raden:

Peter Drexel, Göran Ohlsson, Sven Münter, Sigurd Larsson

 

 

Saknas på bilden:

Annie Örström (har avgått under våren 2017), Björn Åkerlind

Foto: Kent Käfling

Inom styrelsen finns separata uppdrag såsom: Intendent, bibliotekarie, bildarkivarie, skaffare och vice sekreterare, vice kassör, vice ordförande, arkivarie m fl.

På muséet tjänstgör: Lars Lindh, intendent. Han kan alltid kontaktas i alla ärenden.

  • Revisorer: Ulla Hasselqvist, Anders Nilsson
  • Revisorssuppleant: Anders Eksmo
  • Valberedning: Göran Lindell, Jan Djurberg

Styrelsen sammanträder under 2017: Måndagarna 30/1, 27/2, 27/3, 24/4, 29/5 och på hösten 28/8, 25/9, 30/10 och 27/11 kl 18.00 på muséet.

Under våren och hösten 2018 sista måndagen i månaden kl 18.00 på Muséet.

Inget sammanträde i juni, juli och december.