S:t Ragnhilds Gilles styrelseledamöter efter årsmötet i februari 2019 och fördelning av vissa arbets- och ansvarsuppgifter

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTET/ARBETSUTSKOTTET

Ordförande/ålderman, firmatecknare, arkivarie, bibliotekarie, registrator Östergötlands museums deponerade föremål, fotorumsinventerare, årsboksredaktör, kontaktperson RETRO, hemsideansvarig, annonsansvarig Söderköpings Posten, arbetsgrupp gruppbesök och medlemsrekrytering: Ola Lönnqvist

Vice ordförande/ålderman, bildarkivs- och bildgruppsansvarig, annonsansvarig årsböcker, stationsinspektör: Göran Ohlsson

Skattmästare/kassör, firmatecknare: Björn Åkerlind

ORDINARIE LEDAMÖTER

Präntare/sekreterare, medlemsregistrator, årsboksredaktör, Face-book, tidningsreferent, planering sommarpersonal: Carl-Johan Ivarsson

Intendent/inventerare, bildgruppsassistent, Face-Book, rapportör NT-Media Event, rapportör Visit Östergötland, larm- och nyckelansvarig, tidningsurklippsansvarig, stationsinspektör: Lars Lindh

Intendentassistent/inventerare, arbetsgrupp gruppbesök och medlemsrekrytering: Peter Drexel

Skaffare, programkommitté för hösten 2019: Annelie Sjöberg

Bildregistrator fotoaffärer, Face-Book: Stefan Wållberg

Vice präntare/sekreterare, intendentassistent/inventerare, stationsinspektör: Sven Münter

SUPPLEANTER

Vice skattmästare/kassör, firmatecknare: Ingrid Ögren

Intendentassistent/inventerare, arbetsgrupp gruppbesök och medlemsrekrytering: Sigurd Larsson

Annonsansvarig årsböcker, programkommitté för hösten 2019, Face-Book, tidningsreferent: Britt-Marie Brauns

Programkommitté för hösten 2019: Ann-Sofie Lindh Jansson

DESSUTOM utanför styrelsen men med särskilt uppdrag

Annonsansvarig årsböcker: Vakant

Bildgruppsansvarig: Bengt Olof Erlandsson

Revisorer: Lars Wallberg, Anders Nilsson

Revisorssuppleant: Anders Eksmo

Valberedning: Göran Lindell, Jan Djurberg

Inventerare: Jan Djurberg

ANSTÄLLD

På muséet tjänstgör: Lars Lindh, intendent. Han kan alltid kontaktas i alla ärenden.

 

Styrelsen sammanträder kl 18.00 i regel sista måndagen i varje månad, dock ej i juni, juli och december.

Lite historik att klicka på.

Ordf Gillet