S:t Ragnhilds Gilles styrelseledamöter efter årsmötet i februari 2018

  • Ordförande/ålderman: Ola Lönnqvist
  • Präntare/sekreterare: Carl-Johan Ivarsson
  • Skattmästare/kassör: Björn Åkerlind
  • Styrelseledamöter: Göran Ohlsson, Annelie Sjöberg, Peter Drexel, Lars Lind, Stefan Wållberg, Sven Münter
  • Suppleanter: Ingrid Ögren, Sigurd Larsson, Britt-Marie Brauns, Kjell Jonasson
  • Här kan du se en förteckning på alla uppdrag Konstituering av styrelsen 2018.
  • I förteckningen saknas uppgift om att Peter Drexel är vice intendent.

På muséet tjänstgör: Lars Lindh, intendent. Han kan alltid kontaktas i alla ärenden.

  • Revisorer: Ulla Hasselqvist, Anders Nilsson
  • Revisorssuppleant: Anders Eksmo
  • Valberedning: Göran Lindell, Jan Djurberg

Styrelsen sammanträder kl 18.00 i regel sista måndagen i varje månad, dock ej i juni, juli och december.

Lite historik att klicka på.

Några personer som varit mycket aktiva i Gillet

Ordf Gillet b