Söderköpings hembygdsförening

Söderköpings hembygdsförening S:t Ragnhilds Gille grundades 1918.
Gillets viktigaste angelägenhet är idag muséet som har en permanent
stadshistorisk utställning om Söderköpings utveckling som stad under
mer än 800 år. Tillfälliga utställningar arrangeras i ett mindre rum.
Under sin verksamhet har Gillet fått föremål och arkivalier
att vårda, varav en del ingår i den permanenta utställningen.

Gåvor till Gillets arkiv och föremålssamlingar mottages med största tacksamhet.
Vi är intresserade av allt som har anknytning till Söderköpings förflutna och då i första Söderköpings stads förflutna. Om du har något som du vill skänka, kontakta Gillet via vårt kontaktformulär.

En årsbok utges sedan 1922 och Söderköpings historia har i bokform dessutom utgivits på Gillets initiativ.
Under vår och höst inbjuds till föredrag och samtalsmöten samt lite större höstmöte och i början av året till årsmöte.
Guidningar, studiecirklar, utställningar och olika arrangemang ingår även i verksamheten.
Gillet har idag cirka 750 medlemmar.

Här kan du ta del av vår medlemsstatistik. Du får gärna hjälpa till att förbättra den. Medlemmar SRG 1918-2016

Bli medlem

Nya medlemmar är alltid välkomna till Gillets verksamhet.
Om du vill bli medlem, så skriv ett brev eller e-post till museet, så skickar
vi årsbok och inbetalningskort.
Medlemsavgiften är för närvarande (2017) 140 kronor för enskild, och 200 kronor
för två i samma familj.

För 2018 sker en höjning av avgifterna – enskild medlem 160 kr,  två personer med samma adress 230 kr.

För medlemsavgiften får du mot slutet av året Gillets innehållsrika
årsbok. Par med samma adress erhåller en gemensam årsbok.

Tag gärna kontakt med oss här