Arkiv och bibliotek

S:t Ragnhilds Gille förvaltar ett rikhaltigt arkiv som är tillgängligt för forskning. Det har tidigare enbart förvarats i museibyggnaden men stora delar flyttades under 2009 till kommunhuset på Storängen.

Där förvaras:

 • Billstens Handelsbod
 • Drothems Framåts Sjuk- och Begravningshjälpkassa
 • Drothems Gamla Sjuk- och Begrafningskassa
 • Ferdinand Peterson [handelsbod i Söderköping]
 • Järnvägsaktiebolaget
 • Novembersyföreningen i Söderköping
 • Sigurd Erixons forskningsarkiv
 • S:t Ragnhilds Gille [Gillets eget arkiv]
 • Söderköpings Andelsfrukttorkeri
 • Söderköpings Arbetareförening
 • Söderköpings Blåbandsförening
 • Söderköpings Brunn
 • Söderköpings Föreläsningsanstalt för arbetare
 • Söderköpings Hantverksförenings Damklubb
 • Söderköpings Hundramannaföreningar
 • Söderköpings Kanotklubb
 • Söderköpings Stadshotell
 • Östgöta Gille i Karlstad
 • GILLETS Glasplåtsarkiv
Kommunarkivet nås ENLIGT NEDAN
 • Christina Sandell, kommunarkivarie
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  kommunarkiv@soderkoping.se
  Fax: 0121-185 85
  Telefon: 0121-183 24

På S:t Ragnhilds Gilles muséum finns ytterligare dokument som undan för undan tillförs Gillets arkiv och som förvaras på muséet. Det gäller i första hand föreningens verksamhet men även anteckningar om Söderköpings historia av såväl Sigurd Erixon som Björn Helmfrid.

I muséet finns dessutom Söderköpingsposten och Söderköpings Tidning för tiden ca 1850-1950 och ytterligare tidningar såsom tidningen Ramunder, Lilla Tidningen (numera Söderköpings Posten) men även andra tidningar utan direkt anknytning till Söderköping såsom veckotidningar och dagstidningar.

Tidningar i arkivet Klicka gärna

Gillets bibliotek rymmer litteratur om lokalhistoria (Söderköping och Östergötland)  men även böcker av annat slag. Dessutom finns ett stort fotoarkiv. Numera även Sune Johanssons och Marianne Wiks filmer från Söderköping, flera av Ola Lönnqvists teaterföreställningar mm på film och andra filmer.

Förteckningen över arkiv och litteratur aktualiseras och kompletteras under åren 2016-2020 och kommer i en sammanfattande form publiceras här när förteckningen är färdig.

Bland annat finns en hel del dokument om socknarna runt Söderköpings stad, Leif Vindevågs tidningsurklipp, negativ från stadens fotoaffärer, information om det gamla skolbiblioteket och i det rikhaltiga biblioteket en hel del gamla skolböcker, skrifter från organisationer och föreningar mm mm.

Välkommen på ett besök!