Arkiv och bibliotek

S:t Ragnhilds Gille förvaltar ett rikhaltigt arkiv som är tillgängligt för forskning. Det har tidigare förvarats i museibyggnaden men stora delar flyttades under 2009 till kommunhuset på Storängen.

Den 5:e maj invigdes kommunens nya arkivlokaler i vilka bl a nedanstående delar av Gillets arkiv förvaras.

Foto: Carl-Johan Ivarsson

Kommunens arkivarie Christina och assistent Amanda intervjuas av Länstidningens reporter.

 • Billstens Handelsbod
 • Drothems Framåts Sjuk- och Begravningshjälpkassa
 • Drothems Gamla Sjuk- och Begrafningskassa
 • Ferdinand Peterson [handelsbod i Söderköping]
 • Järnvägsaktiebolaget
 • Novembersyföreningen i Söderköping
 • Sigurd Erixons forskningsarkiv
 • S:t Ragnhilds Gille [Gillets eget arkiv]
 • Söderköpings Andelsfrukttorkeri
 • Söderköpings Arbetareförening
 • Söderköpings Blåbandsförening
 • Söderköpings Brunn
 • Söderköpings Föreläsningsanstalt för arbetare
 • Söderköpings Hantverksförenings Damklubb
 • Söderköpings Hundramannaföreningar
 • Söderköpings Kanotklubb
 • Söderköpings Stadshotell
 • Östgöta Gille i Karlstad
 • GILLETS Glasplåtsarkiv
Kommunarkivet nås ENLIGT NEDAN
 • Christina Sandell, kommunarkivarie
  Kommunhuset
  Storängsallén 20
  614 80 Söderköping
  kommunarkiv@soderkoping.se
  Fax: 0121-185 85
  Telefon: 0121-183 24

På S:t Ragnhilds Gilles muséum finns ytterligare dokument som undan för undan tillförs Gillets arkiv och som förvaras på muséet. Det gäller i första hand föreningens verksamhet men även anteckningar om Söderköpings historia.

I muséet finns dessutom Söderköpings-Posten och Söderköpings Tidning för tiden ca 1850-1950 och ytterligare tidningar såsom tidningen Ramunder, men även tidningar utan direkt anknytning till Söderköping.

Gillets bibliotek rymmer litteratur om lokalhistoria men även böcker av annat slag och ett stort fotoarkiv.

Förteckningen över arkiv och litteratur aktualiseras och kompletteras under åren 2016-2018 och kommer i en sammanfattande form publiceras här när förteckningen är färdig.

Bland annat finns en hel del dokument om socknarna runt Söderköpings stad, Björn Helmfrids forskningsnoteringar, Leif Vindevågs tidningsurklipp, negativ från stadens fotoaffärer, information om det gamla skolbiblioteket och i det rikhaltiga biblioteket en hel del gamla skolböcker, skrifter från organisationer och föreningar mm mm.

Välkommen på ett besök!