Välkommen till Söderköpings hembygdsförening
S:t Ragnhilds Gille!

På vår hemsida eftersträvar vi att ge en samlad aktuell information om förening, program, evenemang, nyheter, publikationer mm. Äldre årsböcker är digitalt tillgängliga. Bildarkivet omfattar ca 16 000 bilder och växer snabbt. Via länk nås även våra sidor på portalen Visit Östergötland. Dess information vänder sig särskilt till turister och ges även på engelska och tyska.

E-posta gärna dina synpunkter till vår redaktör: lars.sylvan@telia.com

ÄNDRINGSDATUM: 17 augusti 2014

 

Leif Vindevåg till minne.

Vi har att meddela den sorgliga nyheten att Gillets ålderman Leif Vindevåg avlidit i sin bostad i Solna. Leif föddes 1943 i Kristianstad som son till Arthur och Inga-Lill Vindevåg, men kom i unga år med föräldrarna till Söderköping där fadern Arthur blev verksam som lokalredaktör. Leif kom efter studier i Uppsala att vara verksam vid Stockholmsbörsen, länge som utredningschef. Hans röst blev välkänd för många radiolyssnare genom att han i flera decennier var fast panelmedlem i P1-programmet ”Ekonomiska klubben”. Han var också lärare i ekonomi vid Försvarshögskolan, vilket också resulterade i att han blev medlem av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Efter avslutad tjänst vid Stockholmsbörsen övergick han 2008 till en tjänst som rådgivare i Aktiespararna, där han var verksam ännu vid sin bortgång.

Leif hade ett stort hjärta för hemstaden Söderköping och villan på Viggebyvägen blev hans fasta punkt trots att han hade sin mesta verksamhet i Stockholm. Han var sedan länge medlem i S:t Ragnhilds Gille och förvaltade länge arkivet efter Söderköpings Brunn, som i början av 2000-talet överlämnades till Gillet. Han valdes 2009 till Gillets ålderman, det vill säga ordförande.

Vi i Gillet minns en hedersman och genuin vän av Gillet och Söderköping. Leif efterlämnar syskonbarn som närmast anhöriga.

Söderköpings Gästabud 29–31 augusti.

museum teckningIMG_2786
Gillets Stadshistoriska museum är öppet under medeltidsdagarna. Du finner oss i Kyrkparken ”i hjärtat av” gästabudsområdet. Museet är inrymt i den gamla skolbyggnaden vars bottenvåning fanns redan på medeltiden.

 

 

Här finner du information och utställningsföremål från det medeltida Söderköping. Vidare finns lokalhistorisk litteratur och många årsboksartiklar, som behandlar medeltiden. Fråga gärna efter vår särskilda förteckning över artiklar om medeltiden.

 

Sommarlördagar på Korskullen.

IMG_4311 Sommarens evenemang i och kring Fiskartorpet har varit populära och välbesökta.

Gamla hantverk har visats: rep- och sjömansslöjd, keramik, smide, träarbeten och mattvävning.

 

 

 

IMG_4312I storstugan har en tidsenligt klädd ”sagotant” berättat sagor.

På ljugarbänken har man kunnat slå sig ner för att lyssna på glad sommarmusik från dragspel.

 

 

 

Närmast blir det ett liknande arrangemang söndagen den 7 september kl. 11.00-16.00. Då är det även spelmansstämma på kullen. Se vidare särskild annonsering.

Nationaldagsfirande och teckningstävling.

NationaldagenGillet medverkade traditionsenligt i nationaldagsfirandet i Brunnsparken. För fjärde gången delades priser ut i teckningstävling för andraklassare.

Årets tema har varit ”Ett ögonblick vid Göta kanal”. Som vanligt har det kommit in fantastiskt fina bidrag.

Hålligång på Gillet!

IMG_3893Söndagen den 1 juni  öppnade Gillet sitt Stadshistoriska museum för sommaren. Ett 90-tal besökare fick uppleva en festlig och fartig invigning.

Temautställningen UNG PÅ 50-TALET har formen av ett dåtida ungdomscafé.
Under invigningsdagen bjöds femtitalsmässig servering.

IMG_3903Från Nyströmska skolan deltog ungdomar, som till klädsel och frisyr representerade besökare på 50-talets ungdomscafé. Från jukeboxen hördes Bill Haley, Elvis Presley, Tommy Steele …

Nytt för i år: ett rullande bildspel över 1950-talets Söderköping i samlingslokalen Trivialen. Vid entren möttes man av några fordon, som 50-talets ungdomar med nöje fräste runt på …

Museet är öppet dagligen under perioden juni–augusti kl. 13.00–17.00 (undantag för midsommarhelgen). VÄLKOMNA!

För 100 år sedan: Nya Badhuset vid Brunnen invigs.

11341HDen 6 juni 1914 var en stor dag för Söderköpings Brunn. Under högtidliga former invigdes Nya Badhuset. I Söderköpings-Posten måndagen den 8 juni 1914 finns ett utförligt referat från högtidligheten.

Vid Fiskartorpet kardades det och kärnades det!

IMG_3748Vid Fiskartorpet på Korskullen har det levts 1800-talsliv i dagarna två. Det är Kulturskolan, som ordnat rollspel för årskurs 3-elever. Såväl elever som lärare var tidsenligt klädda och alla levde sig in i tilldelade roller.

Ullen kardades och vidarebereddes, den gamla vävstolen kom till heders. Vid ljugarebänken kärnade man smör.

IMG_3786v2Med hjälp av ok bars vatten hem från brunnen på andra sidan kullen. Från den ståtliga kvarnen på höjden kånkades mjölet hem och omvandlades i köket till bröd av flitiga händer.

IMG_3768Här bereddes också en stärkande grönsakssoppa till den barnrika familjen och alla pigor och drängar. Ved hämtades från loftboden. Huset skulle även vårfejas. Golvet sopades och såpskurades därefter.

Från Gillet tillgängliggjorde vi kulturmiljöerna samt lånade ut allmogeföremål, verktyg mm till rollspelen. Vi bidrog även med en del information kring de gamla föremålens historia och användning.

Årets rollspel är en pilotverksamhet men kommer sannolikt att upprepas. Från S:t Ragnhilds Gille tycker vi det är mycket glädjande att även på detta sätt kunna bidra till att det blir liv runt de gamla kulturhusen och att kunskaper sprids om 1800-talets allmogeliv.