Välkommen till Söderköpings hembygdsförening
S:t Ragnhilds Gille!

På vår hemsida eftersträvar vi att ge en samlad aktuell information om förening, program, evenemang, nyheter, publikationer mm. Äldre årsböcker är digitalt tillgängliga. Bildarkivet omfattar ca 16 000 bilder och växer snabbt. Via länk nås även våra sidor på portalen Visit Östergötland. Dess information vänder sig särskilt till turister och ges även på engelska och tyska.

E-posta gärna dina synpunkter till vår redaktör: lars.sylvan@telia.com

ÄNDRINGSDATUM: 20 oktober 2014

 

Arkivens dag 8 november.

Kl. 11-16 är det öppet hus i Stadshistoriska museet på Gamla Skolgatan 10 med följande programinslag:
11:30 Visning av arkiv och museum
12:00 Visning av bildarkivet
12:30 Visning av läroverksbiblioteket
13:00 Upplevelsevandring
14:00 Visning av bildarkivet
14:30 Visning av läroverksbiblioteket
15:00 Visning av arkiv och museum
Se vidare samlingsprogrammet från Östergötlands Arkivförbund.

 

Höstmarknaden på Korskullen 25 oktober kl. 11-17.

IMG_2280För andra året arrangeras HÖSTMARKNAD på Korskullen. Det är ett samarrangemang mellan Korskullens Camping, Stugor & Cafe, Kulturkontoret och S:t Ragnhilds Gille. Marknadsstånden finns vid campingstugorna. De historiska byggnaderna på Korskullen visas. Ett höstpyntat Fiskartorpet hålls öppet av Gillet. Här blir det också sagostunder kl. 11.00 för mindre barn och kl. 16.00 utlovas spökhistorier för äldre barn.

Välkommen till Stinsen 12 november!

Annons_nov

Terminsstart fotodokumentationscirkeln torsdag 11 september.

V10505 Järnvägsstation från 1906arannan torsdag kl. 15.30-17.30 samlas en grupp söderköpingsbor på museet för att dokumentera foton i Gillets bildarkiv. Till särskilt annonserade tematräffar är alla intresserade välkomna.

Cirkelledare är Bengt Olof Erlandsson.

Terminsstart för Ragnis o Lenas bildträffar onsdag 17 september.

B8410HUnder 10 onsdagsförmiddagar kl. 10.00-12.00 anordnas bildträffar kring söderköpingsbilder huvudsakligen tagna i mitten av 1900-talet.

Cirkelledare är Ragni Wåtz och Lena Carlsson. Medborgarskolan är medarrangör. Intill dess Stinsens övervåning är färdigställd hålls träffarna på museet.

Östgötadagen på Korskullen den 7 september.

IMG_4557IMG_4560Korskullens fantastiska parkmiljö och strålande sensommarväder bildade ramen. Från dragspel och nyckelharpa hördes glad sommarmusik.

De gamla kulturhusen med sina allmogeinredningar visades upp.

 

 

Utanför Fiskartorpet stod Anders Fredin och visade gammeldags smideskonster.

Här kunde man även beskåda en 1800-talscykel modell höghjuling. För de yngsta fanns möjligheter att bekanta sig med söta kaniner.På kullens topp erbjöd caféet fika med våfflor på trädgårdsserveringen.

Dryga hundratalet besökare tog del av evenemanget

Årsbästa på stadshistoriska museet under Söderköpings Gästabud.

museum teckning567 besökare tog under gästabudsdagarna 29-31/8 tillfället att titta närmare på gillets föremålssamlingar från medeltiden och annat intressant på museet.

Som vanligt utgjorde gästabudshelgen besökskulmen på årets museisommar.

 

Sommarlördagar på Korskullen.

IMG_4311 Sommarens evenemang i och kring Fiskartorpet har varit populära och välbesökta.

Gamla hantverk har visats: rep- och sjömansslöjd, keramik, smide, träarbeten och mattvävning.

 

 

 

IMG_4312I storstugan har en ”sagotant” berättat sagor.

På ljugarbänken har man kunnat slå sig ner för att lyssna på glad sommarmusik från dragspel.

 

 

 

Hålligång på Gillet!

IMG_3893Söndagen den 1 juni  öppnade Gillet sitt Stadshistoriska museum för sommaren. Ett 90-tal besökare fick uppleva en festlig och fartig invigning.

Temautställningen UNG PÅ 50-TALET har formen av ett dåtida ungdomscafé.
Under invigningsdagen bjöds femtitalsmässig servering.

IMG_3903Från Nyströmska skolan deltog ungdomar, som till klädsel och frisyr representerade besökare på 50-talets ungdomscafé. Från jukeboxen hördes Bill Haley, Elvis Presley, Tommy Steele …

Nytt för i år: ett rullande bildspel över 1950-talets Söderköping i samlingslokalen Trivialen. Vid entren möttes man av några fordon, som 50-talets ungdomar med nöje fräste runt på …