Välkommen till Söderköpings hembygdsförening S:t Ragnhilds Gille

 

På vår hemsida eftersträvar vi att ge en samlad aktuell information om förening, program, evenemang, nyheter, publikationer mm. Äldre årsböcker är digitalt tillgängliga. Bildarkivet omfattar ca 17 000 bilder och växer snabbt. Via länk nås även våra sidor på portalen Visit Östergötland. Dess information vänder sig särskilt till turister och ges även på engelska och tyska.

E-posta gärna dina synpunkter till vår redaktör: lars.sylvan@telia.com

ÄNDRINGSDATUM: 26 maj 2015

Gillet på Nationaldagsfirandet.

S:t Ragnhilds Gilles ålderman/ordförande Ola Lönnqvist kommer att under Nationaldagsfirandet på Söderköpings Brunn informera om den Teatertävling, som Gillet inbjudit skolklasser i skolår 5 till. Tyvärr deltog enbart en klass i tävlingen, klass 4-5 från Waldorfskolan, dock med den äran. Klassen har under tävlingsrubriken ”Söderköping” själva tagit fram manus, roller, kulisser och kostymer i en kortare pjäs (enligt tävlingsvillkoren max 7 minuter), som de kommer att framföra i Brunnsparken. Efter föreställningen får klassen sin belöning i form av 1000 kr och ett diplom.

Försenat sommaröppethållande.

Vår basutställning om Söderköpings historia samt temautställningen Ung på 50-talet öppnar INTE för sommaren enligt tidigare planer den 31/5. Tillkomsten av ny utrymningstrappa avvaktas. Öppningsdatum meddelas senare.

Museibyggnaden är dock planenligt öppen för nedanstående fotoutställning i bottenvåningen fr o m söndag 31 maj kl. 13.00. VÄLKOMMEN!

Sommarutställning på muséet.

B0073HFMånga har sett bildutställningen om 1800-talets Söderköping, som visats på Galleri Stinsen under Söderköpings Fotoveckor. Du som inte hade tillfälle att se utställningen får en ny chans. Under muséets öppethållande i sommar (31 maj–30 augusti) visas utställningen i museets bottenvåning.

Vill du vara med?????

Gillet avser att till 2016 bygga en ny tillfällig utställning som på flera sätt skall beskriva och belysa Storgatan i första hand, men även andra gator, kvarter och torg och vilka byggnader som funnits och finns, vilka verksamheter som bedrivits och vem som bott och levt i byggnaderna. Verksamheten sker under ledning av Ola Lönnqvist och avses äga rum under 2015 och en bit in på 2016.

Kommentera bilder!

Skriv dina kommentarer vid respektive bild i bildarkivet. Det ger oss värdefull hjälp i uppdateringsarbetet.