Välkommen till Söderköpings hembygdsförening S:t Ragnhilds Gille

 

På vår hemsida eftersträvar vi att ge en samlad aktuell information om förening, program, evenemang, nyheter, publikationer mm. Äldre årsböcker är digitalt tillgängliga. Bildarkivet omfattar ca 18 000 bilder och växer snabbt. Via länk nås även våra sidor på portalen Visit Östergötland. Dess information vänder sig särskilt till turister och ges även på engelska och tyska.

E-posta gärna dina synpunkter till vår redaktör: lars.sylvan@telia.com

ÄNDRINGSDATUM: 29 november 2015

 

Söderköpings Bokhandel 200 år!

11534H1815 lät bokhandlare Sven Cederborg bygga huset, som sedan dess inrymt Söderköpings Bokhandel. Onsdagen den 2 december kl. 18.30 kommer bokhandlare Anders Karlin till muséet och berättar för oss om bokhandelns 200-åriga historia. Bilden är tagen för cirka 100 år sedan, vilket belagts med att kakelugnen i hörnet revs före 1920.

Årsboken på väg.

Adventsstämning och ”känsla av tomteverkstad” – så var det när årsböckerna packades för utskick till gillesmedlemmarna.

årsboksutskick04delårsboksutskick02årsboksutskick05årsboksutskick01

IMG_5661Måndagen den 23/11 presenterades Gillets Årsbok 2015 under medverkan av artikelförfattare. Gillesmedlemmar får boken i sin hand i början av december och kan som vanligt ta del av ett digert innehåll. Under fliken årsböcker hittar du innehållsförteckningar till samtliga årsböcker, som Gillet givit ut sedan 1922. Årsböcker från 1900-talets första hälft finns i nedladdningsbart format.

 

I S:t Ragnhilds Gilles Årsbok 2015 ingår följande artiklar:

* Idas svarta ask, Christer Eklund
* Garvare och garverier i Söderköping, Svante Lihoff
* Brevet till Börrum eller Folke Sörbergs ryska resa, Erik Nilsson
* Evertsholm och Pukelyckan, Kristina Edström och Christian Juliusson
* Nya rön om Söderköpings första fotografer, Lars Hedenström och Lars Sylvan
* Skytteverksamheten i Söderköping under 150 år, Catarina Hultgren
* Funderingar kring ett par foton, Lars Hedenström
* Söderköpings gymnasium 1919-1924, Ola Lönnqvist

Höstmöte.

imagesMåndagen den 14 december kl. 19.00 i Drothems församlingshem är det höstmöte med Lucia, kaffe, lotteri och föredrag. Kalle Bäck, professor i historia vid Linköpings universitet, är tillbaka hos oss nu med: Sverigebilden – en historia om rödfärg, byggnader och trädgårdar.

Arkivens dag: ”Stadshistoriskt smörgåsbord”.

IMG_5658Lördagen den 14 november redovisade Gillets arbetsgrupp hur långt man kommit med den nya tillfälliga utställningen ”Stadshistoriskt smörgåsbord”. Utställningen skall vara klar till det att muséet öppnar i slutet av våren 2016. Grunden kommer att bestå av modellhus byggda av Lars Lindh kompletterat med information om husen, de boende och om en del annat ur stadens historia. Exakt vad och hur det blir växer fram under vintern. Intresset var stort när storbyggmästare Lindh visade delar av bebyggelsen runt Storgatan.

storgatsmodell1Storgatans trafik var intensiv – men väl övervakad!

Stad i förändring – nya bildarkivmöjligheter!

Vårt bildarkiv kan berätta mycket om förändringar i vår stad de senaste 150 åren. Bilder från 1900-talets första årtionden dominerar. Nu har vi tagit ett nytt grepp genom att även börja lägga in bilder från nutid. Att kunna jämföra NU- och DÅ-bilder för en bestämd adress är intressant. Detta var ju också grundidén med fotoboken Söderköping Nu och Då (perfekt julklapp till en söderköpingsälskare!). Bokens alla vackra ”NU-bilder” (från 2009-2010), som tagits av fotografen Lars Hedenström, ingår numera i bildarkivet. Kanske du vill bläddra igenom alla ”NU-bilderna” ur boken? Gör då så här: Bocka för Anmärkningar och skriv följande i sökfältet: Ur boken Söderköping Nu och Då

Om du söker på bestämd adress har du möjlighet att få upp såväl gamla som nya bilder för genombläddring: bocka för både Anmärkningar och Gata/Kvarter och skriv in önskad adress i sökfältet. Exempel på adressangivelser:

1) bensinstation kraftstation Erik Dahlbergsgatan

2) Förmansgården Alviksgatan

3) Gamla Stadshotellet Ågatan 33

4) Kreatursvallen Linköpingsgatan

10446H B5033H

 

7686HFB5000H

 

10263HFB5012H

10097HB5086H

 Hans Högberg och hans tavlor.

Pia och GöranLokalen var sprängfylld när Pia Carstens berättade om sin pappa Hans Högberg och hans konstnärliga verksamhet. Engagemanget bland åhörarna var stort. Många var innehavare till tavlor, som Hans gjort eller kände väl till honom och hans konstnärskap. I lokalen fanns även långväga besökare, som lockats av föredraget. Bilderna visar Pia Carstens och kvällens värd Göran Ohlsson, en tavla av Högbergsfamiljen vid Stegeborg samt detalj ur den tavla av Rådhustorget, som finns på Swedbanks kontor.

Familjen vid Stegeborg kopiaIMG_20150213_104126

 

Från Spruthus till Räddningsstation.

Lördagen den 26 september 2015 invigdes Söderköpings nya räddningsstation – en imponerande byggnad invid korsningen E22/Linköpingsvägen. Många söderköpingsbor, inte minst barnfamiljer, tog tillfället att titta på den nya modernt utrustade byggnaden och alla typer av räddningsfordon och räddningsutrustning.

IMG_5490v2IMG_5496

IMG_5474B0085H

 

 

I den gamla brandstationen vid Ågatan kommer en tid framöver att inrättas en boxningslokal.

Så småningom kommer väl byggnaden att få lämna plats för annan bebyggelse.

 

 

Det var 1956, som brandstationen vid Ågatan kom till. På bilden ses dåvarande brandchefen Elis Gustavsson mönstra sin styrka med tillhörande fordon.

A5411H

 

Föregångaren Spruthuset låg vid slussplan. Bilden är från 1902 och brandstyrkan med ångdriven brandspruta står uppställd. I slutet av 1910-talet blev Spruthuset även begåvat med ett torn i vilket brandslangarna hängdes för torkning.

Lite mera brandhistoria: Redan för 140 år sedan, år 1875, fick Söderköping sin första brandordning som en av de första städerna i Sverige (Göteborg hade några år dessförinnan varit först). Tornväktare på Rådhustornets altan övervakade staden varje natt. Varje kvart skulle de blåsa in sin lur för att visa sin vaksamhet. Dessutom fanns vakter för patrullering på stadens gator, som varje timme skulle ropa ”Hör väktarnas rop, klockan är .. slagen!”

Hagatorgets utveckling.

En kanonkula, byggnadsrester från 1500-/1600-talen är några av fynden, som arkeologerna nyligen gjort på Hagatorgets hörn vid ICA. Det är till följd av pågående grävningar för torgets försköning, som man gjort dessa och även andra fynd. Arbetet kommer att resultera i att torgets västsida mot Storgatan pryds med en belyst rad av sex vackra träd omgivna av perenner.

A5062HF

Det var strax före 1800-talets mitt, som Hagatorget eller Nya torget iordningställdes för handel. Bilden visar torghandel på 1890-talet.

Söderköpings Bokhandel 200 år!

IMG_5443v2IMG_5441IMG_5442

Lördagen den 12 september bjöd Anders & Louise på 200-årskalas i Söderköpings Bokhandel, något som lockade många söderköpingsbor.

Redan 1815 öppnade bokhandlare Cederborg sin verksamhet i byggnaden, som under en tid även blev hemvist för såväl borgmästare som postmästare i staden.

Det var också i detta hus som borgmästare Cederborg den 26 september 1832 bjöd kungen på frukost när östgötadelen av Göta kanal skulle invigas vid Mem. Mera om bokhandelns långa historia kan du ta del av onsdagen den 2 december kl. 18.30 på muséet. Då kommer bokhandlare Anders Karlin för att berätta.

Ett hejdundrande gästabud!

Underbart sensommarväder och massor av besökare ! Så var det när Söderköpings Gästabud fyllde 10 år och bjöd på ett särdeles späckat jubileumsprogram. Mellan marknadsområdena Kyrkparken och Brunnsparken fanns miljövänlig transport att tillgå. Hästskrindan drogs av nordsvenskarna Nella och Myra. Bredvid gick ”lärlingen” fölet Myrman, som fick följa med sin mamma. Några bilder: IMG_5368IMG_5372IMG_5376IMG_5394

IMG_5340IMG_5349

Gillets gästabudsvärdar … mer eller mindre medeltidsfäiga!

IMG_5403IMG_5402

 

Kommentera bilder!

Skriv dina kommentarer vid respektive bild i bildarkivet. Det ger oss värdefull hjälp i uppdateringsarbetet.