Välkommen till Söderköpings hembygdsförening S:t Ragnhilds Gille

 

På vår hemsida eftersträvar vi att ge en samlad aktuell information om förening, program, evenemang, nyheter, publikationer mm. Äldre årsböcker är digitalt tillgängliga. Bildarkivet omfattar ca 17 000 bilder och växer snabbt. Via länk nås även våra sidor på portalen Visit Östergötland. Dess information vänder sig särskilt till turister och ges även på engelska och tyska.

E-posta gärna dina synpunkter till vår redaktör: lars.sylvan@telia.com

ÄNDRINGSDATUM: 7 oktober 2015

 

Johan III – Stegeborgssonen som blev både kung och kungamördare.

Lars Ericsson Wolke, professor vid försvarshögskolan och även docent i historia i Åbo föreläser på Stinsen tisdagen den 13 oktober kl. 18.30. Föredraget ingår i serien RETRO i samverkan mellan Söderköpings kommun/Kulturkontoret, Folkuniversitetet och S:t Ragnhilds Gille.

 

Hans Högberg och hans tavlor.

BanktavlanOnsdagen den 7 oktober kl. 18.30 på muséet berättar dottern Pia Carstens och visar bilder om fadern Hans Högberg och hans tavlor.

Bildträff på temat ”Sammankomster”.

B7896HTorsdagen den 8 oktober kl. 15.30 på muséet anordnar studiecirkeln för fotodokumentation en öppen bildträff på temat ”Sammankomster”. VÄLKOMNA!

Bilden är från år 1900. IOGT:are har samlats utanför Vidar-lokalen på Munkbrogatan inför någon sammankomst.

Från Spruthus till Räddningsstation.

IMG_5484

Lördagen den 26 september 2015 invigdes Söderköpings nya räddningsstation – en imponerande byggnad invid korsningen E22/Linköpingsvägen. Många söderköpingsbor, inte minst barnfamiljer, tog tillfället att titta på den nya modernt utrustade byggnaden och alla typer av räddningsfordon och räddningsutrustning.

IMG_5490v2IMG_5496

IMG_5474B0085H

 

 

I den gamla brandstationen vid Ågatan kommer en tid framöver att inrättas en boxningslokal.

Så småningom kommer väl byggnaden att få lämna plats för annan bebyggelse.

 

 

Det var 1956, som brandstationen vid Ågatan kom till. På bilden ses dåvarande brandchefen Elis Gustavsson mönstra sin styrka med tillhörande fordon.

A5411H

 

Föregångaren Spruthuset låg vid slussplan. Bilden är från 1902 och brandstyrkan med ångdriven brandspruta står uppställd. I slutet av 1910-talet blev Spruthuset även begåvat med ett torn i vilket brandslangarna hängdes för torkning.

Lite mera brandhistoria: Redan för 140 år sedan, år 1875, fick Söderköping sin första brandordning som en av de första städerna i Sverige (Göteborg hade några år dessförinnan varit först). Tornväktare på Rådhustornets altan övervakade staden varje natt. Varje kvart skulle de blåsa in sin lur för att visa sin vaksamhet. Dessutom fanns vakter för patrullering på stadens gator, som varje timme skulle ropa ”Hör väktarnas rop, klockan är .. slagen!”

 Kul fynd på Hagatorget.

IMG_5459v2En kanonkula, byggnadsrester från 1500-/1600-talen är några av fynden, som arkeologerna nyligen gjort på Hagatorgets hörn vid ICA. Det är till följd av pågående grävningar för torgets försköning, som man gjort dessa och även andra fynd.

Arbetet kommer att resultera i att torgets västsida mot Storgatan pryds med en belyst rad av sex vackra träd omgivna av perenner.

A5062HF

Det var strax före 1800-talets mitt, som Hagatorget eller Nya torget iordningställdes för handel. Bilden visar torghandel på 1890-talet.

Söderköpings Bokhandel 200 år!

IMG_5443v2IMG_5441IMG_5442

Lördagen den 12 september bjöd Anders & Louise på 200-årskalas i Söderköpings Bokhandel, något som lockade många söderköpingsbor.

Redan 1815 öppnade bokhandlare Cederborg sin verksamhet i byggnaden, som under en tid även blev hemvist för såväl borgmästare som postmästare i staden.

Det var också i detta hus som borgmästare Cederborg den 26 september 1832 bjöd kungen på frukost när östgötadelen av Göta kanal skulle invigas vid Mem. Mera om bokhandelns långa historia kan du ta del av onsdagen den 2 december kl. 18.30 på muséet. Då kommer bokhandlare Anders Karlin för att berätta.

Östgötadagarna på Korskullen 5-6 september.

IMG_5416Vädret var miserabelt, men i det gamla Fiskartorpet var det varmt och mysigt. Lasse Lindh visade sina modellbyggarkonster i miniformat. Samtidigt läste Berit Mård sagor för små och stora åhörare. I köket jobbade Pia Carstens med lera. Under lördagen hade stugan även besök av en riktig fiskargubbe Alvar Karlsson, som satt och knöt nät. Rusket till trots tittade ett 80-tal besökare in i stugan och verkade trivas.

Medlemsresa till Kisa.

Kisa med Gillet 2Lördagen den 12 september ordnade Gillet en studieresa till Kisa hembygdsgård och emigrantmuséum.

Under bussresan berättade Ola Lönnqvist om Kinda och Kisa, Peter Drexel om Kinda kanal och Lars Lindh om Stångåbanan.

DSC_0845Under kaffet informerades deltagarna om hembygdsföreningen i Kisa varefter man i två grupper besåg det relativt nya muséet och alla de välordnade samlingarna.

Kisa med Gillet 3Kisa med Gillet 4Under hemresan besågs lokstallet i Kisa och slussarna vid Hovetorp.

Ett hejdundrande gästabud!

Underbart sensommarväder och massor av besökare ! Så var det när Söderköpings Gästabud fyllde 10 år och bjöd på ett särdeles späckat jubileumsprogram. Några bilder: IMG_5368IMG_5372IMG_5376IMG_5394

IMG_5340IMG_5349

Gillets gästabudsvärdar … mer eller mindre medeltidsfäiga!

IMG_5403IMG_5402

 

Söderköping stads kulturarvsturism och kulturarv som resurs.

Detta är ämnet för en intressant studie utförd av Charlotte Jörgensson, som kandidatuppsats vid Linköpings Universitet. Hela rapporten finns nedladdningsbar under ARKIV/ARTIKLAR.

Historisk Ramunderslinga.

Kommunen har påbörjat ett arbete med att skapa en historisk promenadslinga på Ramunder. Gamla bilder med berättande texter skall sättas upp på olika platser. Ett antal feriejobbande ungdomar har under sommaren arbetat med att gräva fram underlag.

S:t Ragnhilds Gille har bidragit med bildmaterial ur sitt rika bildarkiv. Nedan ges smakprov på bilder vad avser: Serveringsvillan, Skyttepaviljongen, Folkets Park, Lekarebacken och Trumkällan. 11330HA5067H10317H9282H7367H

 

Madickenvandringar.

Söderköping för 100 år sedan är miljön i Madickenfilmerna, som spelades in 1978 – 1979. Sommartid arrangerar Turistbyrån vandringar till de välkända filmmiljöerna. På Storgatan, i den byggnad som tidigare rymde NT´s redaktion, låg filmens redaktion för Arbetets Härold. Här arbetade Madickens pappa Jonas.

Tillmötesgående från husägaren Gunnarssons har gjort det möjligt för Gillet att nu ordna en miniutställning. Förutom en gammal redaktionsinredning kan man genom fönstren beskåda bilder från 1910-talets Söderköping (”På Madickens tid”).

Vill du vara med?????

Gillet avser att till 2016 bygga en ny tillfällig utställning som på flera sätt skall beskriva och belysa Storgatan i första hand, men även andra gator, kvarter och torg och vilka byggnader som funnits och finns, vilka verksamheter som bedrivits och vem som bott och levt i byggnaderna. Verksamheten sker under ledning av Ola Lönnqvist och avses äga rum under 2015 och en bit in på 2016.

Kommentera bilder!

Skriv dina kommentarer vid respektive bild i bildarkivet. Det ger oss värdefull hjälp i uppdateringsarbetet.