Välkommen till Söderköpings hembygdsförening
S:t Ragnhilds Gille!

På vår hemsida eftersträvar vi att ge en samlad aktuell information om förening, program, evenemang, nyheter, publikationer mm. Äldre årsböcker är digitalt tillgängliga. Bildarkivet omfattar ca 16 000 bilder och växer snabbt. Via länk nås även våra sidor på portalen Visit Östergötland. Dess information vänder sig särskilt till turister och ges även på engelska och tyska.

E-posta gärna dina synpunkter till vår redaktör: lars.sylvan@telia.com

ÄNDRINGSDATUM: 14 april 2014

 

Att vårda hus med historia.

museum teckningOnsdagen den 23 april kl. 18.30 är det dags för nästa Gillesträff i Trivialen på museet.

Byggnadsantikvarie Marie Hagsten från Östergötlands Museum föreläser över ämnet Att vårda hus med historia.

VÄLKOMNA!

 

2013 ett rekordår för S:t Ragnhilds Gille!

IMG_2989Verksamhetsberättelsen för 2013 finns nu tillgänglig under fliken FÖRENINGEN. Som framgår av denna var 2013 ett händelserikt gillesår med många olika typer av evenemang och rekord i antal besökare.

Vad gäller museet utgjorde den nya temautställningen UNG PÅ 50-TALET ett särskilt dragplåster. 

Förberedelser pågår för en festlig säsongsinvigning med 50-talsservering mm söndagen den 1 juni 2014 kl. 13.00!  

Gåramålare i Östergötland.

gåramålareS:t Ragnhilds gilles årsmöte ägde rum torsdagen den 10 april.

Arkivchef Albin Lindqvist berättade om gåramålare i Östergötland.

Lasse Norrman och hans norrmän svarade för musikunderhållning. 

 

 

Vad gör man på Gillet?

Under FÖRENINGEN finns en ny flik med de senaste årens verksamhetsberättelser. Dessa ger en översiktlig bild av Gillets omfattande och breda verksamhet.

Fullsatt vid föredraget om Bäckravinen och forna Igelsjön.

ravinen1Torsdagen den 20 mars berättade Lars Hedenström från Söderköpings Naturskyddsföreningen om Bäckravinen och forna Igelsjön. När och framför allt varför uppkom sprickan i berget, som avleder vattnet från Igelkärret ned mot kanalen? Lars Hedenström hade forskat i ämnet och tog oss med på en spännande historisk återblick.

För 100 år sedan.

Den 11 februari 1914 kunde man i Söderköpings-Posten läsa om att ett kulturhistoriskt museum i miniatyr skapats i Västra Husby. Förre grenadjären och senare fjärdingsmannen Ture Tärn hade i sitt hem Stavlöten ordnat ett litet museum. Totalt omfattade samlingarna ca 200 nummer.

Samlingen kom att utgöra embryo till S:t Ragnhilds Gilles nuvarande föremålssamling. Under 1920-talet köpte nämligen hembygdsföreningen den Tärnska samlingen. Föremålen kan i dag beskådas på dels Stadshistoriska museet i Söderköping dels i Fiskartorpet på Korskullen.

På gång 2014.

Under PROGRAM kan du se vad som är på gång i föreningen under 2014. Programmet preciseras efter hand och nya evenemang tillkommer. Ta därför gärna för vana att besöka sidan då och då. Här finns även hela årsprogrammet nedladdningsbart.

 

Gillets årsbok 2013.

årsbok2013En bild av Malms cigarraffär vid Rådhustorget pryder omslaget. I en av bokens artiklar berättar Gunilla Boman om fyra profiler inom Söderköpings tobakshandel.

Hela artikelförteckningen finner du under ÅRSBÖCKER. Artiklarna spänner över en lång tidsperiod: från 1500-talets portklapp till framtidsblickar om naturområdet kring Bäckravinen – helt i linje med inriktningen att vara ”alla tiders hembygdsförening”!

 

 

Gamla årsböcker digitalt tillgängliga!

En viktig nyhet är att årsböcker från första hälften av 1900-talet (1922 första utgivningsår) successivt görs digitalt tillgängliga via hemsidan. De tryckta exemplaren för äldre årgångar är antingen slutsålda eller finns i endast fåtal exemplar.