Välkommen till Söderköpings hembygdsförening S:t Ragnhilds Gille

 

På vår hemsida eftersträvar vi att ge en samlad aktuell information om förening, program, evenemang, nyheter, publikationer mm. Äldre årsböcker är digitalt tillgängliga. Bildarkivet omfattar ca 17 000 bilder och växer snabbt. Via länk nås även våra sidor på portalen Visit Östergötland. Dess information vänder sig särskilt till turister och ges även på engelska och tyska.

E-posta gärna dina synpunkter till vår redaktör: lars.sylvan@telia.com

ÄNDRINGSDATUM: 24 juni 2015

Sommarlördagar på Korskullen.

IMG_4564Under fyra lördagar (27/6, 4/7, 11/7 och 18/7) kl. 11-15 erbjuds ett intressant program på Korskullen – ”Söderköpings eget Skansen”! Den gamla ryggåsstugan Fiskartorpet med sin allmogeinredning är öppen för visningar. Här visas varje lördag något gammeldags hantverk.

IMG_4557Kl. 14 berättar en tidsenligt klädd dramapedagog sagor. Vidare bjuds på sommarmusik utanför stugan och i slänten visas smådjur. Även väderkvarnen är öppen för visning.

På kullens topp är caféet öppet och här finns fikamöjligheter med bland annat glass och våfflor i utbudet. Evenemangen genomförs i samarbete mellan S:t Ragnhilds Gille, Kulturkontoret och Korskullens Camping Stugor & Café.

Gillet på Nationaldagsfirandet.

SRG 20150606Gillets ålderman Ola Lönnqvist delade under Nationaldagsfirandet i Brunnsparken ut pris till Waldorfskolan klass 4-5 för deras förnämliga deltagande i Gillets Teatertävling. Klassen har under tävlingsrubriken ”Söderköping” själva tagit fram manus, roller, kulisser och kostymer i en kortare pjäs.SRG 20150606 v2

Försenat sommaröppethållande.

Vår basutställning om Söderköpings historia samt temautställningen Ung på 50-talet öppnar INTE för sommaren enligt tidigare planer den 31/5. Tillkomsten av ny utrymningstrappa avvaktas. Öppningsdatum meddelas senare.

Museibyggnaden är dock planenligt öppen för nedanstående fotoutställning i bottenvåningen fr o m söndag 31 maj kl. 13.00. VÄLKOMMEN!

Sommarutställning på muséet.

B0073HFMånga har sett bildutställningen om 1800-talets Söderköping, som visats på Galleri Stinsen under Söderköpings Fotoveckor. Du som inte hade tillfälle att se utställningen får en ny chans. Under muséets öppethållande i sommar (31 maj–30 augusti) visas utställningen i museets bottenvåning.

Vill du vara med?????

Gillet avser att till 2016 bygga en ny tillfällig utställning som på flera sätt skall beskriva och belysa Storgatan i första hand, men även andra gator, kvarter och torg och vilka byggnader som funnits och finns, vilka verksamheter som bedrivits och vem som bott och levt i byggnaderna. Verksamheten sker under ledning av Ola Lönnqvist och avses äga rum under 2015 och en bit in på 2016.

Kommentera bilder!

Skriv dina kommentarer vid respektive bild i bildarkivet. Det ger oss värdefull hjälp i uppdateringsarbetet.