Välkommen till Söderköpings hembygdsförening
S:t Ragnhilds Gille!

På vår hemsida eftersträvar vi att ge en samlad aktuell information om förening, program, evenemang, nyheter, publikationer mm. Äldre årsböcker är digitalt tillgängliga. Bildarkivet omfattar ca 16 000 bilder och växer snabbt. Via länk nås även våra sidor på portalen Visit Östergötland. Dess information vänder sig särskilt till turister och ges även på engelska och tyska.

E-posta gärna dina synpunkter till vår redaktör: lars.sylvan@telia.com

ÄNDRINGSDATUM: 28 juli 2014

 

 

Bildarkivet åtkomligt igen!

Efter en tids tekniska problem är det åter möjligt att söka i Gillets bildarkiv.

B1175HBilden här visar en 1800-talsvy över Söderköping. och är tagen omkring år 1885.

Närmast ser man Arbetareföreningens ståtliga hus, som invigdes 1884. I fjärran skymtar man nya länslasarettets byggnad med byggår 1881.

Sommarlördagar på Korskullen.

IMG_4311 Sommarens evenemang i och kring Fiskartorpet har varit populära och välbesökta.

Gamla hantverk har visats: rep- och sjömansslöjd, keramik, smide, träarbeten och mattvävning.

 

 

IMG_4310

 

IMG_4312I storstugan har en tidsenligt klädd ”sagotant” berättat sagor.

På ljugarbänken har man kunnat slå sig ner för att lyssna på glad sommarmusik från dragspel.

Närmast blir det liknande arrangemang söndagen den 7 september kl. 11.00-16.00. Då är det även spelmansstämma på kullen. Se vidare särskild annonsering.

Nationaldagsfirande och teckningstävling.

NationaldagenGillet medverkade traditionsenligt i nationaldagsfirandet i Brunnsparken. För fjärde gången delades priser ut i teckningstävling för andraklassare.

Årets tema har varit ”Ett ögonblick vid Göta kanal”. Som vanligt har det kommit in fantastiskt fina bidrag.

Hålligång på Gillet!

IMG_3893Söndagen den 1 juni  öppnade Gillet sitt Stadshistoriska museum för sommaren. Ett 90-tal besökare fick uppleva en festlig och fartig invigning.

Temautställningen UNG PÅ 50-TALET har formen av ett dåtida ungdomscafé.
Under invigningsdagen bjöds femtitalsmässig servering.

IMG_3903Från Nyströmska skolan deltog ungdomar, som till klädsel och frisyr representerade besökare på 50-talets ungdomscafé. Från jukeboxen hördes Bill Haley, Elvis Presley, Tommy Steele …

Nytt för i år: ett rullande bildspel över 1950-talets Söderköping i samlingslokalen Trivialen. Vid entren möttes man av några fordon, som 50-talets ungdomar med nöje fräste runt på …

Museet är öppet dagligen under perioden juni–augusti kl. 13.00–17.00 (undantag för midsommarhelgen). VÄLKOMNA!

För 100 år sedan: Nya Badhuset vid Brunnen invigs.

11341HDen 6 juni 1914 var en stor dag för Söderköpings Brunn. Under högtidliga former invigdes Nya Badhuset. I Söderköpings-Posten måndagen den 8 juni 1914 finns ett utförligt referat från högtidligheten.

Söderköpings undre värld.

IMG_4749Lördagen den 17 maj gavs en inblick i Söderköpings undre värld.

En stor intresserad skara hade mött upp för att titta ner i de medeltida källare, som visades av ciceronerna Lars Bodelius, Peter Drexel och Ola Lönnqvist.

 

Vid Fiskartorpet kardades det och kärnades det!

IMG_3748Vid Fiskartorpet på Korskullen har det levts 1800-talsliv i dagarna två. Det är Kulturskolan, som ordnat rollspel för årskurs 3-elever. Såväl elever som lärare var tidsenligt klädda och alla levde sig in i tilldelade roller.

Ullen kardades och vidarebereddes, den gamla vävstolen kom till heders. Vid ljugarebänken kärnade man smör.

IMG_3786v2Med hjälp av ok bars vatten hem från brunnen på andra sidan kullen. Från den ståtliga kvarnen på höjden kånkades mjölet hem och omvandlades i köket till bröd av flitiga händer.

IMG_3768Här bereddes också en stärkande grönsakssoppa till den barnrika familjen och alla pigor och drängar. Ved hämtades från loftboden. Huset skulle även vårfejas. Golvet sopades och såpskurades därefter.

Från Gillet tillgängliggjorde vi kulturmiljöerna samt lånade ut allmogeföremål, verktyg mm till rollspelen. Vi bidrog även med en del information kring de gamla föremålens historia och användning.

Årets rollspel är en pilotverksamhet men kommer sannolikt att upprepas. Från S:t Ragnhilds Gille tycker vi det är mycket glädjande att även på detta sätt kunna bidra till att det blir liv runt de gamla kulturhusen och att kunskaper sprids om 1800-talets allmogeliv.

Bildträff med temat ”På och vid kanalen”.

10732HTorsdagen den 8 maj avslutades terminen i fotodokumentationscirkeln. På och vid kanalen var temat för den öppna träffen. Ett 15-tal intresserade deltog aktivt.

Ramunderbergets dag.

4393Lördagen den 10 maj genomfördes Ramunderbergets dag.

Ett stort antal av kommunens föreningar medverkade till ett rikt utbud av evenemang för olika intresseinriktningar och åldrar.

I klubbhuset vid Petersburg visade en bildutställning hur friluftslivet på Ramunder kunde te sig för cirka 100 år sedan. Bilderna var hämtade ur Gillets stora bildskatt.

Att vårda hus med historia.

museum teckningDen 23 april besöktes museet av byggnadsantikvarie Marie Hagsten från Östergötlands museum. Hon höll ett mycket intressant föredrag om vad man bör tänka på vid vård av gamla hus. Massor av exempel gavs från torp- till slottsmiljöer. Trivialen var fullsatt och frågorna många.

På gång 2014.

Under PROGRAM kan du se vad som är på gång i föreningen under 2014. Programmet preciseras efter hand och nya evenemang tillkommer. Ta därför gärna för vana att besöka sidan då och då. Här finns även hela årsprogrammet nedladdningsbart.